Syfilis

Hälsa, sex och hivRFSL

Syfilis är en bakteriesjukdom som länge var nästan försvunnen från Sverige. På senare år har dock antalet fall av syfilis ökat, särskilt bland män som har sex med män, även om det fortfarande är få som får sjukdomen. Närmare 500 personer diagnosticeras med syfilis i Sverige varje år (2018) varav de allra flesta är män som har sex med män.

Syfilis överförs oftast vid kontakt mellan slemhinnor men infektionen kan även överföras via enbart hudkontakt på områden med utslag orsakade av syfilisbakterien. Överföringen sker lätt vid oskyddade anal- och vaginalsamlag och vid oralsex med kuk, fitta eller anal. När man precis fått syfilis är risken att föra det vidare till andra stor. När längre tid har gått minskar risken för överföring. Syfilis är en systemisk infektion. Det betyder att när man har syfilis så finns infektionen i hela kroppen.

Kondom vid samlag är ett bra sätt att minska risken för överföring. Eftersom syfilis har så stor risk för överföring i början är det även stor risk att det överför när man har andra sorters sex eller nära kontakt. Därför är det viktigt att testa sig regelbundet, särskilt om man har mycket sex med olika partners, så att en syfilisinfektion kan upptäckas och behandlas i tid.

Sjukdomen syfilis är allvarlig och har flera olika stadier. Det första stadiet varar mellan tre veckor och tre månader. Under tiden kan man ibland se ett kraterliknande sår som inte gör ont och som har hårda kanter på det ställe där syfilisbakterien tog sig in i kroppen. Såret kan dock sitta på ett ställe där det inte går att se, som i tarmslemhinnan. Ofta har man också svullna lymfkörtlar i närheten. Även om man inte får behandling brukar såret läka av sig självt på fyra till åtta veckor.

Efter sju till tio veckor börjar det andra stadiet av syfilisinfektionen. Då får man oftast feber, svullna lymfkörtlar och utslag på kroppen. Sjukdomen kan variera väldigt mycket och kan ”imitera” en mängd olika sjukdomar. Vissa får inga symptom alls eller så lindriga besvär att de inte lägger märke till dem.

Testning

Syfilistest görs främst genom blodprov men man kan också göra ett test med tops från ingångssåret om man har ett sådant.

Behandling

Syfilis botas med antibiotika. Oftast får man penicillin intramuskulärt (dvs. genom en spruta) vid två tillfällen med en veckas uppehåll emellan, det finns även andra typer av behandlingar beroende på hur långt infektionen har gått och om patienten är allergisk mot penicillin.

Bra att veta

Syfilis är relativt ovanligt men det är en allvarlig sjukdom. Om den inte upptäcks och behandlas så inträder tillslut det tredje stadiet efter flera år och då kan man i värsta fall få permanenta skador på nervsystemet och kroppens organ.