Projekt, hiv och hälsa

Hälsa, sex och hivRFSL

Sexperterna Chatt, Nyanlända hbtq-personers hälsa, workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI till Newcomers är projektverksamheter som bedrivs av RFSL.

Sexperterna Chatt

Sexperterna Chatt är en del av RFSL:s arbete med hälsa och hivprevention. Sexperterna Chatt drivs av RFSL Stockholm på uppdrag av RFSL, med medel från Folkhälsomyndighetens verksamhetsbidrag för hivprevention. Verksamhet har drivits nationellt sedan 2009, och målgrupperna är framför allt transpersoner och män som har sex med män. Sexperterna Chatt finns online på Qruiser och på Facebook två-tre kvällar i veckan. Här kan personer från målgrupperna få svar på frågor, och vi pratar med nästan 1500 personer per år. Tjänsten är mycket uppskattad.

Volontärerna i Sexperterna Chatt tillhör själva målgruppen och utbildas innan de börjar jobba. Sexperterna Chatt erbjuder även utskick med gratis kondomer och glidmedel.

Testpoint

Projektet Testpoint startade den 16 mars 2015 och erbjuder snabbtest för hiv. Sedan 2017 drivs Testpoint av RFSL Stockholm med lokala projektmedel. Projektet erbjuder hivtestning och rådgivning i RFSL:s lokaler i centrala Stockholm, på nattklubben Limbo och på saunaklubben Texas. Sedan starten har cirka 1200 personer testat sig hos oss och fått veta sin hivstatus, och har fått en kvarts enskilt samtal med en hivpreventör.

Workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI till Newcomers

Workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI riktat till RFSL:s Newcomers-grupper drivs av enheten för hälsa och hivprevention med medel från Folkhälsomyndigheten. RFSL har utvecklat workshops specifikt för Newcomers sedan 2013, men har nu utökat verksamheten.

Målgrupperna är nyanlända, asylsökande och papperslösa hbtq-personer från hela världen. Workshoparna har uppskattats av målgruppen. Deltagarna har tyckt att de har lärt sig väldigt mycket nytt och fått en chans att prata om ämnen som de kanske inte har pratat så mycket om tidigare. RFSL har även utbildat personer ur RFSL Newcomers att själva hålla i workshop hos Newcomers-grupper runtom i landet.

Colour of Love

Colour of Love är en säkrare sex-kampanj som RFSL, RFSL Ungdom och RFSU gemensamt drivit nationellt mellan åren 2009-2016. Genom närvaro på musik- och pridefestivaler har Colour of Love samtalat om säkrare sex, hiv, könssjukdomar och testning med runt 6000 personer och delat ut runt 25 000 kondomer och glidmedelspaket varje år. Projektet har de senaste åren finansierats nationellt av Folkhälsomyndigheten och lokalt via olika landsting. Colour of Love har bland annat närvarat på festivaler som Bråvalla, Stockholm Pride, Malmöfestivalen och Storsjöyran. Under 2017 kan Colour of Love dyka upp som lokal kampanj.