Projekt, hiv och hälsa

Hälsa, sex och hivRFSL

Sexperterna Chatt och workshops om säkrare sex och hiv/STI till Newcomers är exempel på projektverksamheter som bedrivs av RFSL.

Sexperterna Chatt

Sexperterna Chatt är en del av RFSL:s arbete med hälsa och hivprevention. Sexperterna Chatt drivs av RFSL Stockholm på uppdrag av RFSL, med medel från Folkhälsomyndighetens verksamhetsbidrag för hivprevention. Verksamhet har drivits nationellt sedan 2009, och målgrupperna är framför allt transpersoner och män som har sex med män. Sexperterna Chatt finns online på Qruiser och på Facebook två-tre kvällar i veckan. Här kan personer från målgrupperna få svar på frågor, och vi pratar med nästan 1500 personer per år. Tjänsten är mycket uppskattad.

Volontärerna i Sexperterna Chatt tillhör själva målgruppen och utbildas innan de börjar jobba. Sexperterna Chatt erbjuder även utskick med gratis kondomer och glidmedel.

Workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI till Newcomers

Workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI riktat till RFSL:s Newcomers-grupper drivs av enheten för hälsa och hivprevention med medel från Folkhälsomyndigheten. RFSL har utvecklat workshops specifikt för Newcomers sedan 2013, men har nu utökat verksamheten.

Målgrupperna är nyanlända, asylsökande och papperslösa hbtq-personer från hela världen. Workshoparna har uppskattats av målgruppen. Deltagarna har tyckt att de har lärt sig väldigt mycket nytt och fått en chans att prata om ämnen som de kanske inte har pratat så mycket om tidigare. RFSL har även utbildat personer ur RFSL Newcomers att själva hålla i workshop hos Newcomers-grupper runtom i landet.

Workshops om sex, säkrare sex, lust och kommunikation till transpersoner

RFSL arrangerar workshops av och för transpersoner om sex. Samtalen är separatistiska, det vill säga att både de som håller i workshoparna och de som deltar själva är transpersoner. Syftet är att ha ett tryggt samtal om sexualitet, kommunikation, säkrare sex och lust. Vi arrangerar oftast workshops i samband med hbtq-sammankomster som Pridefestivaler eller transfestivaler. RFSL har utbildat transpersoner att vara workshopledare för dessa samtal.