Könssjukdomar

Hälsa, sex och hivRFSL

Det finns flera olika könssjukdomar som det kan vara bra att ha lite koll på. Det är också bra att testa sig regelbundet för att kunna få behandling om det behövs och för att inte riskera att föra någon könssjukdom vidare till någon annan.

Gonorré

Gonorré är en bakterie som överförs sexuellt. Cirka 2500 fall av gonorré diagnosticeras varje år i Sverige (2017). Drygt hälften av de rapporterade fallen gäller överföring mellan män som har sex med män. Gonorré har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet fall i Sverige med 42 %.

Gonorré är en könssjukdom som överförs via slemhinnekontakt eller mellan kroppsvätska och slemhinna. Sjukdomen överförs lätt. Infektionen kan sätta sig i kön, anal, ögon eller hals. Störst risk är det att bli infekterad i kön och anal men det finns även en stor risk för halsinfektion. Gonorré överförs lättast vid vaginal- och analsamlag med en medfödd kuk. Det bästa sättet att minska risken för överföring av gonorré är därför att använda kondom vid anala och vaginala samlag med kuk, eller att ha andra typer av sex än samlag.

Gonorré kan även överföras vid oralsex med kuk och för att minska den risken kan kondom användas. Både den som suger och den som blir avsugen riskerar att få gonorré.

Gonorré ger oftare symptom än klamydia men alla som har gonorré får inte symptom. Symptom kommer oftast inom 2-10 dagar. De vanligaste är flytningar från urinröret och sveda när man kissar. Anal infektion kan leda till sveda och blödningar. Gonorré som sitter i halsen känns oftast inte alls.

Testning

Test för gonorré tas med tops i svalg, urinrör, livmoderhals, ändtarm och på insidan av ögonlocket beroende på var infektionen kan ha hamnat. Gonorré i urinröret kan även testas med urinprov vilket är lättare än topsprov som just i urinröret kan upplevas som smärtsamt. Om urinprovet visar att gonorré finns i urinröret måste man dock följa upp med ett topstest för att säkerställa vilken typ av gonorré det handlar om för att kunna sätta in rätt behandling.

Män som har sex med män har ofta gonorré i hals eller ändtarm, vilket gör att man behöver vara noga med att testa där för att hitta könssjukdomen.

Behandling

Gonorré behandlas ofta med en engångsdos antibiotika intramuskulärt (dvs. genom en spruta) eller med tabletter. Behandlingen kan se lite olika ut beroende på var på kroppen bakterien befinner sig och om bakterien är resistent mot vissa typer av läkemedel. Antibiotikaresistenta gonorréstammar är ett ökande problem, därför görs alltid en uppföljning för att se att behandlingen har fungerat.

Bra att veta

En gonorréinfektion ökar risken för överföring av hiv och könssjukdomar. Det finns också risk för skador framför allt på äggledare men även bitestiklar och det kan göra det svårare att få biologiska barn och kan öka risken för utomkvedshavandeskap.

Gonorré är generellt sett en ovanlig könssjukdom men den är vanligare bland män som har sex med män, framför allt män som lever med hiv. På senare år har gonorré ökat kraftigt bland män som har sex med män. Gonorré omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att om ett test visar att du har gonorré så kommer man att göra en smittspårning för att se vem du kan ha fått infektionen av och om du kan ha gett den vidare till någon eller några andra. Du behöver därför uppge vilka du haft sex med de senaste månaderna men de kommer inte få reda på vem som uppgett deras namn.

Klamydia (+ LGV)

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Den kan vara svår att upptäcka eftersom den ofta inte ger några symptom. Hälften av alla som får klamydia märker det inte överhuvudtaget. Cirka 34 000 personer i Sverige testar positivt för klamydia varje år (2017).

Klamydia överförs genom slemhinnekontakt och mellan kroppsvätska och slemhinna. Det överförs lättast vid vaginal- och analsamlag. Det bästa sättet att minska risken för överföring av klamydia är därför att använda kondom vid anala och vaginala samlag, alternativ ha andra typer av sex än samlag. Klamydia överförs lätt. Sexuellt kan infektionen överföras till könet, analen, halsen och ögonen.

Klamydia ger oftast inga symptom alls. Om man ändå får symptom varierar de utifrån var infektionen sitter. I könet kan klamydia ge flytningar och/eller smärta när man kissar. Man kan även få flytningar från analen om man har klamydia där. Klamydia i halsen kan ge ungefär samma symptom som halsfluss. Det är svårt att föra vidare en klamydiainfektion som sitter i halsen till sexpartners och ofta läker den ut av sig själv.

För att undvika att klamydia överförs till halsen kan man använda kondom vid oralsex med kuk. Risken för att överföra klamydia till halsen vid oralsex med fitta eller röv är liten även utan skydd.

Det finns en liten risk att klamydia överförs med händer eller sexleksaker mellan olika personers kön och analer. Man kan minska den lilla risken ytterligare genom att undvika att överföra kroppsvätskor från en person till en annan, genom att tvätta händerna, byta kondom på sexleksaker etc.

Testning

Precis som gonorré är klamydia en lokal infektion som kan sätta sig på olika ställen på kroppen. Du behöver därför testa dig på de ställena på kroppen där du haft sex – i könet, svalget och/eller analen. Test för klamydia i könet tas oftast med urinprov, för personer med fitta kombineras detta ofta med topsprov från slidväggarna. Topsprov tas även från svalget och ändtarmen, detta tar ett par sekunder. Eftersom klamydia oftast inte ger några symptom samt är lätt att få är det viktigt att testa sig regelbundet om man har sex med andra.

Klamydia i könet kan även testas med hemtest som kan beställas på internet eller köpas på apotek. Det är viktigt att följa de medföljande instruktionerna. Personer med kuk får skicka in ett urinprov. För personer med fitta gäller urinprov i kombination med ett topsprov från slidan. Proverna postas till ett laboratorium för analys. Om man får ett positivt provsvar måste man uppsöka vård för att få behandling. Det är viktigt att komma ihåg att hemtest inte testar för klamydia i hals eller anal och alltså inte kan visa om man har en infektion där. Då män som har sex med män får klamydia sätter det sig ofta i halsen och/eller analen och därför fungerar hemtester mindre bra.

Behandling

Klamydia behandlas med en kur av antibiotikatabletter, oftast i nio dagar.

Bra att veta

En klamydiainfektion ökar risken för överföring av hiv och könssjukdomar. Det finns också risk för skador framför allt på äggledare men även bitestiklar och det kan göra det svårare att få biologiska barn och kan öka risken för utomkvedshavandeskap.

Klamydia omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att om ett test visar att du har klamydia så kommer man att göra en smittspårning för att se vem du kan ha fått infektionen av och om du kan ha gett den vidare till någon eller några andra. Du behöver därför uppge vilka du haft sex med de senaste månaderna men de kommer inte få reda på vem som uppgett deras namn.

Det finns även en svårbehandlad variant av klamydia som heter LGV (Lymfogranuloma venereum). Den är relativt ovanlig men har blivit vanligare på senare år, framför allt bland män som har sex med män och lever med hiv. Den överförs på samma sätt som vanlig klamydia men kan utöver de vanliga symptomen på klamydia även ge sår på könet, i halsen eller analen och även ge svullna lymfkörtlar, blödningar och symptom från magen. Men den kan även vara symptomfri och ändå föras vidare. Man kan konstatera att man har LGV om man testar positivt för klamydia och har ytterligare symptom. Inkubationstiden för LGV är ofta lång och det kan ta upp till en månad innan man får svullna lymfkörtlar. Sår kan man få tidigare. LGV behandlas med en dubbel antibiotikakur jämfört med vanlig klamydia.

Mykoplasma genitalium är en relativt ovanlig könssjukdom som liknar klamydia, ger samma symptom och överförs på samma sätt. Om man själv eller ens partner har symptom som passar för klamydia men ändå testar negativt för klamydia kan man även testas för mykoplasma. Mykoplasma behandlas med antibiotika.

Syfilis

Syfilis är en bakteriesjukdom som länge var nästan försvunnen från Sverige. På senare år har dock antalet fall av syfilis ökat, särskilt bland män som har sex med män, även om det fortfarande är få som får sjukdomen. Närmare 400 personer diagnosticeras med syfilis i Sverige varje år (2017) varav de allra flesta är män som har sex med män.

Syfilis överförs oftast vid kontakt mellan slemhinnor men infektionen kan även överföras via enbart hudkontakt på områden med utslag orsakade av syfilisbakterien. Överföringen sker lätt vid oskyddade anal- och vaginalsamlag och vid oralsex med kuk, fitta eller anal. När man precis fått syfilis är risken att föra det vidare till andra stor. När längre tid har gått minskar risken för överföring. Syfilis är en systemisk infektion. Det betyder att när man har syfilis så finns infektionen i hela kroppen.

Kondom vid samlag är ett bra sätt att minska risken för överföring. Eftersom syfilis har så stor risk för överföring i början är det även stor risk att det överför när man har andra sorters sex eller nära kontakt. Därför är det viktigt att testa sig regelbundet, särskilt om man har mycket sex med olika partners, så att en syfilisinfektion kan upptäckas och behandlas i tid.

Sjukdomen syfilis är allvarlig och har flera olika stadier. Det första stadiet varar mellan tre veckor och tre månader. Under tiden kan man ibland se ett kraterliknande sår som inte gör ont och som har hårda kanter på det ställe där syfilisbakterien tog sig in i kroppen. Såret kan dock sitta på ett ställe där det inte går att se, som i tarmslemhinnan. Ofta har man också svullna lymfkörtlar i närheten. Även om man inte får behandling brukar såret läka av sig självt på fyra till åtta veckor.

Efter sju till tio veckor börjar det andra stadiet av syfilisinfektionen. Då får man oftast feber, svullna lymfkörtlar och utslag på kroppen. Sjukdomen kan variera väldigt mycket och kan ”imitera” en mängd olika sjukdomar. Vissa får inga symptom alls eller så lindriga besvär att de inte lägger märke till dem.

Testning

Syfilistest görs främst genom blodprov men man kan också göra ett test med tops från ingångssåret om man har ett sådant.

Behandling

Syfilis botas med antibiotika. Oftast får man penicillin intramuskulärt (dvs. genom en spruta) vid två tillfällen med en veckas uppehåll emellan, det finns även andra typer av behandlingar beroende på hur långt infektionen har gått och om patienten är allergisk mot penicillin.

Bra att veta

Syfilis är relativt ovanligt men det är en allvarlig sjukdom. Om den inte upptäcks och behandlas så inträder tillslut det tredje stadiet efter flera år och då kan man i värsta fall få permanenta skador på nervsystemet och kroppens organ.

Hepatit

Hepatit, även kallat gulsot, är en familj av virus. Ibland blir huden och ögonvitorna gula när man har hepatit men inte alltid. Man kan också få feber, bli trött och illamående. Hepatit finns i flera olika varianter. A, B och C är de vanligaste.

De olika typerna av hepatit överförs på lite olika sätt och de är olika svåra att få.

Hepatit A

Hepatit A överförs via avföring och kan i vissa fall överföras vid oralsex i och kring analen (rimming) men vanligast är att det överförs via förorenad mat och vatten och därför räknas den oftast inte som en sexuellt överförbar infektion. Det finns vaccin mot hepatit A. Hepatit A läker oftast ut av sig själv inom 3 månader och ingen särskild behandling sätts in. Om du en gång haft en hepatit A-infektion som läkt ut är du sedan immun mot hepatit A resten av livet. Hepatit A är särskilt vanligt bland män som har sex med män. Om man är man och har sex med andra män är det därför bra att vaccinera sig mot hepatit A. Efter två sprutor med ca sex månader emellan har kroppen ett skydd mot hepatit A i 30 år.

Hepatit B

Hepatit B överförs via blod eller vid sex på samma sätt som hiv. Hepatit B leder till en infektion i levern. När man har hepatit B finns viruset i hela kroppen, i blod, sperma och lubrikation. Det viktigaste sättet att minska risken för överföring av hepatit B är att använda kondom vid vaginala och anala samlag och att undvika sperma i munnen. Det säkraste sättet är att använda kondom när man suger kuk. Man kan även vaccinera sig mot hepatit B.

Hepatit B har en inkubationstid på cirka två till tre månader. Drygt hälften av alla som får hepatit B får inga symptom. Knappt hälften får symptom; oftast illamående, diarré, kräkningar och ont i magen. Man kan också få ont i muskler och leder. Efter ett tag kan även urinen bli mörkare och avföringen ljusare och huden och ögonvitorna kan börja bli gulare. Hepatit B läker oftast ut av sig självt men cirka fem procent får en kronisk leverinflammation vilket kan leda till levercancer. Om du en gång haft en hepatit B-infektion som sedan läkt ut är du immun mot hepatit B resten av livet.

För män som har sex med män ska vaccin för Hepatit B vara gratis.  Man tar tre sprutor med en tid emellan för att få fullt skydd. Det finns också ett kombinationsvaccin som skyddar mot både hepatit A och B. Mer information om, och tillgång till, vaccination mot hepatit A och B kan du få hos en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Alla barn som föds i Sverige vaccineras mot hepatit B inom det allmänna vaccinationsprogrammet.

Hepatit C

Hepatit C överförs via blod, exempelvis om man delar sprutor. Hepatit C kan också överföras sexuellt men risken är oftast liten. Risken för att hepatit C överförs minskar om man undviker att överföra blod från en person till en annan.

Hepatit C har lång inkubationstid, mellan 1-3 månader. Bara cirka en fjärdedel får symptom. De som har insjuknat i akut hepatit C får oftast gulare hud, mår illa och har magsmärtor. I cirka hälften av alla fall av hepatit C får man en kronisk leverinflammation och det kan också leda till skrumplever och levercancer.

Flera effektiva läkemedel med få biverkningar finns för behandling av Hepatit C. Dessa läkemedel botar sjukdomen i nästan samtliga fall. Kostnaderna för läkemedlen är dock höga och alla patienter med Hepatit C får inte tillgång till denna nya typ av behandling.

Testning

Hepatittest görs genom blodprov. Man kan inte få ett säkert blodprov förrän efter inkubationstiden, alltså den tid som går från det att man fått hepatit, exempelvis genom sex, tills infektionen etablerat sig i kroppen.

HPV och kondylom

HPV (humant papillomvirus) är ett virus som finns i många olika varianter och är väldigt vanligt. En majoritet av de med ett aktivt sexliv kommer någon gång i livet att få HPV. Vissa typer av HPV kan leda till könsvårtor som också kallas kondylom. Andra typer kan ge cellförändringar som kan leda till cancer. Många typer av HPV läker ut av sig själv utan att lämna några spår efter sig.

HPV kan överföras vid kontakt mellan mun och kön, kön mot kön eller hud mot hud. Överföring kan också ske via fingrar och delade sexleksaker. Det finns över 150 olika sorters HPV och cirka 30 av dem kan infektera könet, analen och halsmandlarna. För att minska risken för överföring av HPV är det bra att använda kondom vid anala och vaginala samlag. Där man har synliga kondylomvårtor bör man undvika att ha sex där partnern kommer i kontakt med vårtorna. Det är dock svårt att minimera överföring av HPV.

Om man får kondylom och har kuk brukar vårtorna sitta på förhuden, ollonet eller skaftet men de kan också finnas i urinrörsöppningen. Om man har fitta kan vårtor sitta på blygdläpparna, omkring urinröret och i slidöppningen. De kan också sitta längre in i slidan och på livmodertappen och då kan de vara svåra att upptäcka. Man kan även få kondylom i och runt analen. HPV kan också överföras till munnen och halsen. Vårtorna kan göra ont men oftast gör de inte det.

De flesta typerna av HPV-virus ger inga synliga vårtor. Dessa typer av HPV kan orsaka cellförändringar på och i livmoderhalsen, i analen och i halsen, som i förlängningen kan leda till cancer.

Testning och behandling

För det mesta sker testning för HPV genom att man tittar efter eventuella vårtor. HPV som inte ger kondylom är svåra att testa för. Däremot kallas alla som har kvinnligt personnummer och är mellan 23 och 60 år regelbundet på cellprovtagning. Cellprov innebär att man tar ett prov med en liten borste från livmodertappen längst in i slidan som sedan analyseras för att man ska kunna upptäcka och behandla eventuella cellförändringar i tid innan de utvecklas till cancer.

Kondylomvårtor brukar försvinna av sig själva efter några månader och behöver oftast inte behandlas. Om de orsakar besvär kan man ibland behandla dem med lösning eller kräm som stryks på vårtorna. Man kan också ta bort vårtorna på kirurgisk väg.

Bra att veta

Det finns vaccin mot HPV-typerna 16 och 18 (som kan bidra till cellförändringar) och typerna 6 och 11 (som orsakar kondylom). Vaccinet är gratis till ungdomar som är juridiska kvinnor. Vaccinet är mest effektivt om man får det innan man börjar ha sex med andra.

HPV-virus kan även överföras från fitta till fitta. Därför är det viktigt att alla med fitta, även de som aldrig har haft sex med personer med kuk, går på cellprovskontroller regelbundet. Om du har fitta men är juridisk man kommer du inte att få kallelser till cellprovtagning, utan måste komma ihåg att boka tid för detta själv.

RFSL vill att alla unga, oavsett kön, ska få tillgång till gratis HPV-vaccin.

Herpes

Herpes är ett virus som infekterar nervbanorna i kroppen. Vanligast är att läpparna och könet drabbas. Herpes är vanligt och en stor del av befolkningen bär på viruset men alla får inte symptom. För det mesta är herpes inte farligt men blåsorna kan göra ont och vara besvärande. Vanligen kommer blåsorna i skov vilket innebär att man har dem under en period och är sedan symptomfri för att sedan få nya blåsor som också försvinner efter ett tag och så fortsätter det så. Mellan skoven ligger viruset vilande i nerverna i slemhinnorna. Blåsorna kan komma ofta eller sällan och vissa får aldrig några blåsor eller får det bara vid något enstaka tillfälle. För många kommer blåsorna oftast när man är förkyld, stressad eller har nedsatt immunförsvar.

Herpes överförs via kontakt mellan slemhinnor eller slemhinna och hud och via saliv och andra kroppsvätskor. Herpes kan överföras även när man inte har några blåsor men då är risken mindre. Utslagen sitter oftast på och runt könet, analen och/eller munnen, på eller nära gränsen mellan slemhinna och vanlig hud. Herpesblåsor runt munnen brukar kallas för munsår.

Det finns två typer av herpes. Typ 1 kallades förut för munherpes men kan sitta både på könet och runt munnen. Typ 2 kallades förut för könsherpes och smittar sällan till munnen. Det viktigaste sättet att minska risken för att herpesviruset överförs är att inte låta den infekterade slemhinnan komma i kontakt med andra slemhinnor när man har eller känner att man håller på att få blåsor. Innan blåsorna bryter ut brukar man känna att det sticker eller kliar där de senare dyker upp. Undvik till exempel att ge oralsex när du har munsår. Kondom vid anala och vaginala samlag minskar överföringsrisken något vid dessa typer av sex.

Testning

Herpestest sker främst genom att man tittar efter blåsor. Det går också att testa för antikroppar i blodet men det är inte särskilt vanligt. Inkubationstiden för herpes är mellan två och 20 dagar.

Behandling

Herpes kan behandlas med virusdämpande salva och för den som har stora problem med herpesutslag finns även virusdämpande tabletter.

Bra att veta

Mellan 50 och 90 procent av alla vuxna beräknas bära på herpes typ 1 och mellan 15 och 30 procent antas ha typ 2.

De negativa konsekvenserna av att ha herpes är främst att det gör ont när man har blåsor. Genital herpes kan vid en vaginal förlossning överföras till barnets ögon vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser. När man har herpesblåsor ökar även risken för att andra könssjukdomar och hiv överförs. Herpes är en livslång infektion. I sällsynta fall kan viruset angripa även andra delar av kroppen som kräver annan vård och behandling.

Det händer att personer som får herpes får en primärinfektion som de blir väldigt sjuka av med feber, smärta och svullna lymfkörtlar. Efterföljande skov brukar bli mildare.

Bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos innebär att man har illaluktande flytningar från slidan på grund av förändrad bakterieflora. Flytningarna är ofta rinniga och luktar illa. Det kan svida och klia lite också men brukar i övrigt vara ofarligt men irriterande. Bakteriell vaginos är väldigt vanligt, de flesta som har en slida får det någon gång i livet och många får det flera gånger. Oftast räknas inte bakteriell vaginos som en sexuellt överförbar könssjukdom eftersom man oftast får det utan att ha haft sex. Bakteriefloran i slidan kan förändras när man har mens, om man har sex eller utan att man vet varför. Det finns dock studier som visar att bakteriell vaginos också kan överföras mellan fittor vid sex så om du har bakteriell vaginos och har en fast partner som också har fitta så kan det vara en god idé att din partner också går till gynekologen och kollar sig så att ni kan få behandling samtidigt om det behövs. Bakteriell vaginos brukar behandlas med antibiotika.

Svampinfektion

En svampinfektion i underlivet innebär att den naturliga jästsvamp som finns i fittan har förökat sig för mycket och ger klåda och irritation. Ibland kan man även få en vit kesoliknande flytning. Svampinfektioner är ofarliga men irriterande. Det är väldigt vanligt och de flesta som har en fitta får det någon gång, många får det flera gånger. Svamp är generellt inte en sexuellt överförbar könssjukdom. Däremot kan man få en svampinfektion efter att man har haft sex även om man alltså inte blivit smittad. Det finns både receptfri och receptbelagd behandling. Svampinfektion är ovanligt bland personer med kuk.

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är vanligt hos personer som har fitta (och mindre vanligt hos personer med kuk eftersom de vanligtvis har längre urinrör) och behandlas med antibiotika. Det vanligaste symptomet är att det svider och gör ont när man kissar. Urinvägsinfektion är inte en sexuellt överförbar könssjukdom men man kan få urinvägsinfektion efter att ha haft sex eftersom friktion mot urinrörets mynning kan göra det lättare för bakterier att komma in där.