PrEP – medicin för att förebygga hiv

HivRFSL

PrEP (pre-exponerings profylax för hiv) är antivirala mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv. I Sverige är PrEP godkänt, men ännu inte tillgängligt i praktiken.

Truvada, det läkemedel som oftast används som PrEP, är godkänt av Läkemedelsverket för att användas som PrEP i Sverige. Det finns däremot inget protokoll som beskriver hur läkare ska använda Truvada som PrEP, vilka som ska få läkemedlet och hur uppföljningar ska bekostas, vilket gör att det i praktiken inte är tillgängligt även om det är godkänt.

I dagsläget används Truvada i stor omfattning som PrEP i USA, och den används även i enstaka länder i Europa. PrEP tas oftast kontinuerligt som en tablett om dagen under den tid man vill ha en skyddande effekt. Forskning visar att det även kan fungera att ta medicinen 2-24 timmar innan sex och under de två påföljande dagarna.

Hur effektivt är PrEP?

Forskningsstudier har visat att PrEP kan förebygga att hiv överförs sexuellt. Bland män som har sex med män har de två största europeiska studierna visat att PrEP kan minska risken att få hiv med 86 % jämfört med personer som inte tar PrEP. Medicinen ger alltså ett gott men inte hundraprocentigt skydd mot hiv. PrEP skyddar inte mot andra könssjukdomar.

En person som har tillräckliga läkemedelsnivåer av PrEP i blodet, i ändtarmen och i könet kommer att ha ett skydd mot hiv, då läkemedlet hindrar viruset från att ta sig in i kroppens celler och börja föröka sig. För att PrEP ska fungera krävs att personen tar sina mediciner kontinuerligt enligt ordination, för att läkemedelsnivåerna i kroppen inte ska bli för låga, och skyddet försvinna.

I de fall där PrEP inte har fungerat som skydd är anledningen oftast att personen inte har tagit sina mediciner enligt ordination.

Vad kan vara negativt med PrEP?

Truvada är en hivmedicin som har relativt få biverkningar. Kroppen behöver dock vänja sig vid medicinen, och i början av medicineringen är det inte ovanligt med illamående, trötthet, magproblem och huvudvärk.

Det finns en oro att hiv ska utveckla resistens mot Truvada på grund av PrEP. Om personer som tar PrEP ovetandes får hiv (eller har hiv när PrEP-behandlingen startas) och fortsätter använda enbart Truvada kan detta ge viruset möjlighet att utveckla resistens mot medicinen, eftersom en hivinfektion kräver olika typer av antivirala mediciner för att hålla infektionen i schack. Därför är det är viktigt att enbart personer som inte har hiv får PrEP. Hivtestning innan PrEP-medicineringen startar och även regelbundet under tiden som PrEP tas, är avgörande.

Truvada är en dyr medicin, vilket också påverkar läkares vilja att förskriva den.

Om du använder PrEP är det viktigt med regelbundna uppföljningar av framför allt njurvärden, i vissa fall kan PrEP-användning påverka njurarna negativt. Detta är ofta reversibelt när man slutar med medicinen. Tyvärr kan det vara svårt att få till dessa uppföljningar då det i nuläget inte finns riktlinjer för hur de ska bekostas, och det kan vara svårt att hitta en läkare som är villig att göra det.

Vad tycker RFSL om PrEP?

RFSL vill se att PrEP blir ytterligare ett sätt att arbeta för att förebygga hiv i Sverige. Kondomer är effektiva när de används, men alla lyckas inte med kondomanvändning. Hiv fortsätter att spridas, särskilt inom mer riskutsatta grupper. PrEP kan inte ersätta andra sätt att jobba med hivprevention, men skulle ge ett komplement till de metoder som redan finns.

RFSL tycker att PrEP borde erbjudas till personer som har en hög risk att få hiv, och att användandet subventioneras för utsatta riskgrupper såsom män som har sex med män som har många oskyddade sexuella kontakter, personer som säljer sex, par där en individ är hiv-positiv och ännu inte har välfungerande behandling och den andra hiv-negativ, transpersoner med hög risk att få hiv, med flera.