Gonorré

Hälsa, sex och hivRFSL

Gonorré är en bakterie som överförs sexuellt. Drygt 2700 fall av gonorré diagnosticeras varje år i Sverige (2018). Drygt hälften av de rapporterade fallen gäller överföring mellan män som har sex med män. Gonorré har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet fall i Sverige med 42 %.

Gonorré är en könssjukdom som överförs via slemhinnekontakt eller mellan kroppsvätska och slemhinna. Sjukdomen överförs lätt. Infektionen kan sätta sig i kön, anal, ögon eller hals. Störst risk är det att bli infekterad i kön och anal men det finns även en stor risk för halsinfektion. Gonorré överförs lättast vid vaginal- och analsamlag med en medfödd kuk. Det bästa sättet att minska risken för överföring av gonorré är därför att använda kondom vid anala och vaginala samlag med kuk, eller att ha andra typer av sex än samlag.

Gonorré kan även överföras vid oralsex med kuk och för att minska den risken kan kondom användas. Både den som suger och den som blir avsugen riskerar att få gonorré.

Gonorré ger oftare symptom än klamydia men alla som har gonorré får inte symptom. Symptom kommer oftast inom 2-10 dagar. De vanligaste är flytningar från urinröret och sveda när man kissar. Anal infektion kan leda till sveda och blödningar. Gonorré som sitter i halsen känns oftast inte alls.

Testning

Test för gonorré tas med tops i svalg, urinrör, livmoderhals, ändtarm och på insidan av ögonlocket beroende på var infektionen kan ha hamnat. Gonorré i urinröret kan även testas med urinprov vilket är lättare än topsprov som just i urinröret kan upplevas som smärtsamt. Om urinprovet visar att gonorré finns i urinröret måste man dock följa upp med ett topstest för att säkerställa vilken typ av gonorré det handlar om för att kunna sätta in rätt behandling.

Män som har sex med män har ofta gonorré i hals eller ändtarm, vilket gör att man behöver vara noga med att testa där för att hitta könssjukdomen.

Behandling

Gonorré behandlas ofta med en engångsdos antibiotika intramuskulärt (dvs. genom en spruta) eller med tabletter. Behandlingen kan se lite olika ut beroende på var på kroppen bakterien befinner sig och om bakterien är resistent mot vissa typer av läkemedel. Antibiotikaresistenta gonorréstammar är ett ökande problem, därför görs alltid en uppföljning för att se att behandlingen har fungerat.

Bra att veta

En gonorréinfektion ökar risken för överföring av hiv och könssjukdomar. Det finns också risk för skador framför allt på äggledare men även bitestiklar och det kan göra det svårare att få biologiska barn och kan öka risken för utomkvedshavandeskap.

Gonorré är generellt sett en ovanlig könssjukdom men den är vanligare bland män som har sex med män, framför allt män som lever med hiv. På senare år har gonorré ökat kraftigt bland män som har sex med män. Gonorré omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att om ett test visar att du har gonorré så kommer man att göra en smittspårning för att se vem du kan ha fått infektionen av och om du kan ha gett den vidare till någon eller några andra. Du behöver därför uppge vilka du haft sex med de senaste månaderna men de kommer inte få reda på vem som uppgett deras namn.