Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt statlig utredning

Är du förälder till ett eller flera barn men inte juridisk förälder? Analys- och undersökningsföretaget Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i familjer där det finns vuxna som tar ett föräldraansvar utan att vara barnets juridiska föräldrar eller vårdnadshavare. Intervjuerna ska fungera som beslutsunderlag till en statlig utredning som ser över lagstiftningen kring föräldraskap och vad som kan behöva åtgärdas för att underlätta för olika familjekonstellationer. Utredningen arbetar på uppdrag av Regeringskansliet. 

Kantar Sifo söker därför både föräldrar och barn från olika familjekonstellationer med minst en “social förälder”/icke-juridisk förälder till lite längre intervjuer om deras erfarenheter av kontakter med till exempel förskola, skola, vård, myndigheter och fritidsaktiviteter. Kantar Sifo vill både prata om kontakter som fungerat bra, men också om eventuella utmaningar ni stött på i kontakterna med samhället.

Intervjuerna tar upp till 60 min och genomförs i första hand digitalt via Zoom under juni. Du kommer att få en inbjudan i din mail med en länk till mötet. 

Intervjuerna kommer att anonymiseras och för personuppgifter gäller sekretess både hos Kantar Sifo och hos utredningen. 

Intervjuerna med barn (mellan 5 och 17 år) kan göras var för sig eller tillsammans med syskon och fokuserar på barnets upplevelser och erfarenheter av att ha en social förälder, när det gäller kontakter med skola och andra delar av samhället.

Intresserad av att vara med? Ta gärna kontakt med:

Christina Ekberg, christina.ekberg@kantar.com, 076-5472509

Mats Boström, mats.bostrom@kantar.com

Social förälder = en vuxen som tar föräldraansvar för barnet utan att vara vårdnadshavare eller juridisk förälder

Juridisk förälder = är barnets förälder enligt folkbokföringen

Vårdnadshavare = juridisk förälder som också har rättsligt ansvar för barnet