Föräldragrupper för hbtqi-personer

RFSL arrangerar barnmorskeledda föräldragrupper för hbtqi-personer som väntar barn. Detta som en del av projektet Regnbågsfamiljer i väntan.

RFSL erbjuder grupper för hbtqi-personer som väntar barn. De leds av barnmorskor som arbetar i RFSL:s föräldrastödjande projekt Regnbågsfamiljer i väntan som pågår mellan 2019 och 2021. 

Med gruppen vill vi ge hbtq-personer möjlighet att träffas, dela erfarenheter och diskutera frågor, tankar och känslor kring att vänta barn.

En grupp består av tre träffar innan barnet är fött, och en uppföljande träff när alla deltagares barn är födda. Tanken är att alla gruppdeltagare deltar på alla fyra träffarna. Grupperna genomförs på onsdagar kl. 18.00 -19:45.

Intresseanmälan

Nu öppnar vi anmälan för våra onlinegrupper med start hösten 2020!

Med anledning av situationen kring Covid-19 är alla föräldragrupper alltså omvandlade till att ske online via videosamtal. Vi följer också utvecklingen kring Coronaviruset för att se om vi under år 2021 kommer att kunna starta fysiska grupper igen, i de städer som vi planerat för.

Om träffarna

Träffarna kommer bland annat att handla om hur vi påverkas av samhällets föreställningar kring familj och hur vi kan hantera samhällets normer runt att skaffa barn? Andra frågor som kan lyftas på träffarna är till exempel hur det känns för dig att bli förälder och hur din resa mot föräldraskap sett ut.

Alla erfarenheter, frågor och tankar kring det blivande föräldraskapet och barnet/barnen välkomnas, och det kommer finnas stor möjlighet att anpassa träffarnas innehåll efter de behov som finns hos dem som deltar. Upplägget för träffarna är framtaget i samarbete med barnmorskemottagningen Mama Mia Söder som har lång erfarenhet av att hålla föräldragrupper för hbtq-personer.

Vi välkomnar både dig som väntar ditt första barn, och du som redan är förälder men väntar barn på nytt.

Det spelar ingen roll på vilket sätt du väntar barn eller i vilken konstellation, så länge du eller, om ni är fler blivande föräldrar, någon av er identifierar sig som hbtqi-person.

Barnmorskorna på plats är anställda på RFSL, har hbtqi-kompetens och kan besvara frågor kring graviditet, förlossning och föräldraskap, och kan vid behov också hänvisa vidare till andra relevanta instanser inom vård och familjerätt. Vi hoppas kunna erbjuda dig en trygg och icke-heteronormativ plats med möjlighet att knyta kontakter som kan fortsätta även efter att gruppen avslutas. 

Gruppen är  ett komplement till övrig föräldraförberedelse som erbjuds av graviditetsvården, och du som deltar i denna grupp är fortfarande välkommen till vårdens övriga föräldraförberedande grupper och förlossningsförberedande föreläsningar.

Hantering av personuppgifter

Ingen journal kommer att föras från gruppträffarna, och ditt deltagande i gruppen är konfidentiellt. Dina personuppgifter, t.ex mejladress eller ditt namn, sparas under den tid då gruppen hålls och raderas därefter. Läs mer om hur RFSL hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR här: https://www.rfsl.se/verksamhet/medlem/personuppgifter/