Föräldragrupper online

Nu testar vi en ny form av föräldragrupper för hbtq-personer som väntar barn, med träffar online! Nya grupper drar igång i början av 2020. Välkommen med intresseanmälan.

Barnmorskeledd grupp

Grupperna arrangeras av RFSL, Riksförbundet för hbtqi-personers rättigheter, och leds av barnmorskor som arbetar i det föräldrastödjande projektet Regnbågsfamiljer i väntan.

Med gruppen vill vi ge hbtqi-personer som väntar barn möjlighet att tillsammans dela erfarenheter och diskutera frågor, tankar och känslor kring att vänta barn.

Gruppen är ett komplement till övrig föräldraförberedelse som erbjuds av graviditetsvården och en möjlighet för hbtq-personer oavsett bostadsort att delta i en grupp för regnbågsfamiljer. Vi startar grupper löpande när intresseanmälningarna är tillräckligt många och utifrån hur våra personalresurser ser ut.

Alla träffar sker online, genom videomöten i ett digitalt mötesrum.

En grupp består av tre träffar innan barnet är fött, och en uppföljande efterträff när alla deltagares barn är födda. Tanken är att alla gruppdeltagare deltar i alla fyra träffarna. För att delta behöver du/ni ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Anmäl intresse

Nya grupper drar igång under våren 2020. Grupperna är planerade att starta i februari, april och i maj. Är du/ni intresserade och väntar barn som är beräknat att födas under våren eller sommaren 2020, anmäl intresse genom att fylla i detta formulär.

Exakta datum sätts när tillräckligt många anmält intresse och utifrån när barnen är beräknade att komma. De tre första träffarna hålls med två veckors mellanrum.

Den första gruppen 2020 startar i februari. Datumen för träffarna är 5/2, 19/2 och 4/3. Tiden är kl. 18.00-19.45. Det inkluderar en kort paus efter cirka 45 minuter.

Preliminära datum för grupperna som startar i april respektive maj är 15/4, 29/4 samt 13/5 respektive 11/5, 27/5 samt 10/6. Tiden är vid samtliga träffar kl. 18.00-19.45. Det inkluderar en kort paus efter cirka 45 minuter.

Innehåll i träffarna

Träffarna kommer bland annat att handla om hur vi påverkas av samhällets föreställningar kring familj och hur vi kan hantera samhällets normer runt att skaffa barn. Andra frågor som kan lyftas på träffarna är till exempel hur det känns för dig att bli förälder och hur din resa mot föräldraskap sett ut. Alla erfarenheter, frågor och tankar kring det blivande föräldraskapet och barnet/barnen välkomnas, och det kommer finnas stor möjlighet att anpassa träffarnas innehåll efter de behov som finns hos er som deltar. Upplägget för träffarna är framtaget i samarbete med barnmorskemottagningen Mama Mia Söder som har lång erfarenhet av att hålla föräldragrupper för hbtq-personer.

Vi välkomnar både dig som väntar ditt första barn, och du som redan är förälder men väntar barn på nytt.

Det spelar ingen roll på vilket sätt du väntar barn eller i vilken konstellation, så länge du eller, om ni är fler blivande föräldrar, någon av er identifierar sig som hbtq-person. Barnmorskorna som leder träffarna har hbtq-kompetens och kan besvara frågor kring graviditet, förlossning och föräldraskap, och kan vid behov också hänvisa vidare till andra relevanta instanser inom vård och familjerätt.

Vi hoppas kunna erbjuda dig ett tryggt och icke-heteronormativt sammanhang med möjlighet att knyta kontakter som kan fortsätta även efter att gruppen avslutas.

Hantering av personuppgifter

Ingen journal kommer att föras från gruppträffarna, och ditt deltagande i gruppen är konfidentiellt. Dina personuppgifter, t.ex mejladress eller ditt namn, sparas under den tid då gruppen hålls och raderas därefter. Läs mer om hur RFSL hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.