Amning och flaskmatning: till dig som snart ska bli eller nyss blivit förälder

(Sidan är under uppbyggnad och kommer att uppdateras.)

Här nedan finns länkar till information om amning, flaskmatning och närhet/anknytning, samt  olika former av stöd till dig som ammar eller flaskmatar – eller snart kommer att göra det!

Personligt stöd efter att ditt barn har fötts:

 • Med 0-7 dagar gammalt barn: BB
 • Med barn 7+ dagar: BVC

Behov av mer amningsstöd:

 • Ring 1177, som kan hänvisa dig till relevant amningsmottagning i din region
 • Amningshjälpen, ideell organisation, personliga samtal och möten, men också onlineforum på facebook: Amningshjälpens slutna grupp (länk finns nedan)

Amning och flaskmatning: generell information

Länkarna som följer här är relevant och korrekt information. Det är dock olika hur hbtq- inkluderande och normmedvetna de är i sitt tilltal. 

AMNING

 • RFSL:s film Amning: https://bliforalder.rfsl.se/video/amning
 • Lin Daléns bok från 2018: Amning i nöd och lust. Skapa bra förutsättningar för amning och bli din egen amningsrådgivare. I boken finns avsnitt om amning, delamning, samamning, flaskmatning mm.

Barnets medfödda kompetens, nio stadier inför den första amningen:

https://www.rikshandboken-bhv.se/amning-och-nutrition/amningsvagledning/nio-steg–det-nyfodda-barnets-kompetens/

Barnets tag om bröstet:

https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/breastfeeding-attachment/

Tillbakalutad amning:

Facebook-grupp: Amningshjälpens slutna grupp (råd och hjälp om amning)

från andra som ammar plus så kallade “hjälpmammor” med utbildning och

erfarenhet av att hjälpa till med amningssvårigheter)

https://www.facebook.com/groups/amningshjalpen/

HUR MAN ANVÄNDER TILLMATNINGSSET

ANKNYTNING, NÄRHET OCH HUD MOT HUD 

Skin to skin contact

Social and Emotional Intelligence of Infants

DELAMNING & DELAKTIGHET

Att vara delaktig i att mata bebis, några tankar

http://www.babybaby.se/2019/01/att-vara-delaktig-i-att-mata-bebis-nagra-tankar/

Om att öka mjölkmängden och olika sätt att tillmata

https://sagogrynet.wordpress.com/2018/10/09/om-att-oka-mjolkmangden-och-olika-satt-att-tillmata/

 • Making More Milk: The Breastfeeding Guide to Increasing Your Milk Production 2019 av Lisa Marasco och Diana West eller deras hemsida: 

https://www.lowmilksupply.org/

FLASKMATNING

https://sites.google.com/site/amningsfakta/flaskmata

 • Från Finland: Flaskmatning i babyns takt:

https://www.folkhalsan.fi/globalassets/barn/amning/flaskmatning-i-babyns-takt.pdf

 • 1177 om bröstmjölksersättning och flaskmatning:

https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och-flaskmatning/brostmjolksersattning-och-tillskottsnaring/

Facebook-grupp: Till dig som flaskmatar ditt barn

https://www.facebook.com/groups/236597469794190/?ref=share

Information och stöd specifikt riktat till hbtq-personer

AMNINGSSTÖD FÖR TRANSPERSONER

Specifikt om transkvinnors möjligheter att amma

 • Case Report: Induced Lactation in a Transgender Woman

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/trgh.2017.0044

RFSLs Guide till samamning och igångsatt amning:

IGÅNGSATT AMNING – amma ett barn du inte själv burit och fött

Inducerad amning betyder att sätta igång en mjölkproduktion utan att ha varit gravid

Relaktation betyder att sätta igång mjölkproduktionen igen, efter att ha slutat amma

Alyssa Schnell från USA är en nyckelperson som arbetat mycket med stöd till personer som vill inducera (sätta igång) en mjölkproduktion när man inte burit och fött barnet. 

 • Hon har skrivit boken: Breastfeeding Without Birthing:  A Breastfeeding Guide for Mothers Through Adoption, Surrogacy, and Other Special Circumstances (2013)
 • hemsida: https://alyssaschnellibclc.mykajabi.com/
 • Breastfeeding Without Giving Birth

SAMAMNING – att amma sitt barn tillsammans

FACEBOOK-GRUPPER SOM ERBJUDER AMNINGSSTÖD

 • LLL LGBTIQA+ Families Welcome to La Leche League LLL LGBTIQA+ Families: a safe space for families who identify somewhere across the sexuality and gender identity rainbow.
 • Birthing and Breast or Chestfeeding Trans People and Allies This group is intended for sharing information and experiences about pregnancy, birth and nursing amongst trans and genderfluid/gender neutral people anywhere on the gender spectrum, at any point in transition (or pre-transition).
 • Trans Feminine Breastfeeding and Lactation Support. Please ask to join the ‘Trans Feminine Breastfeeding and Lactation Support’ group from within the ‘Birthing and Breast or Chestfeeding Parents and Allies’ group.
 • La Leche League – Inducing Lactation & Relactation This is an inclusive support group for those looking for information and support on how to induce lactation (bring in a milk supply without a pregnancy) for non-birthing parents, such as surrogacy, adoption, co-nursing, trans/non binary chest feeding, etc; and for those who are relactating for a child they did birth after stopping breastfeeding previously for any reason.
 • Inducing Lactation – Surrogacy, Co-Nursing, Adoptive or Chest feeding. This is a peer-to-peer group for those going through surrogacy, co-nursing, adoptive, or chest feeding. If you are interested in learning more about inducing lactation, are in the process of inducing lactation or have already/previously induced lactation then this group is for you. We look forward to having you in our group and following your journey!