Föreningsstöd

AvdelningarRFSL

Förbundet stöttar avdelningarna i RFSL på olika sätt. Här är några exempel på hur ni som avdelningar kan få hjälp, stöd och verktyg i ert arbete genom att kontakta våra föreningsutvecklare och ta del av Avdelningshandboken.

Avdelningsstöd

På RFSL finns en medlemsenhet med föreningsutvecklare och en grupp för avdelningsfrågor finns under Förbundsstyrelsen för att stötta avdelningarna i deras arbete. Ett intranät på www.rfsl.se/avdelningssidan samlar information om all service som avdelningarna kan få kring sådant som e-post, medlemsregister, hemsida, tryckmaterial med mera och Avdelningshandboken som vi berättar mer om nedan.

Föreningsutvecklare

Våra föreningsutvecklare och vår avdelningsgrupp får ni gärna kontakta på avdelningsstod@rfsl.se med alla sorters frågor om saker som rör avdelningarna. De finns för att stötta och peppa avdelningarna med demokratiutveckling, medlemsvård, utbildningar och kontakt med förbundet.

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson
Medlemschef
+46 73 660 75 05
fredrik.nilsson@rfsl.se

Vanja_Braathen

Vanja Braathen 
Föreningsutvecklare – Newcomers
+46 72 205 83 19
vanja.braathen@rfsl.se

Jasmine Mehho

Jasminé Mehho
Föreningsutvecklare – Nationell samordnare Newcomers
+46 73 509 17 27
jasmine.mehho@rfsl.se

Linnea Risinger

Linnea Risinger
Föreningsutvecklare
Kontaktperson mellan förbundet och dess avdelningar
+46 73 890 76 10
linnea.risinger@rfsl.se

Kajsa Robin

Kajsa Robin
Föreningsutvecklare – Pride, event och insamling
+46 73 660 32 63
kajsa.robin@rfsl.se

Avdelningshandboken

Avdelningshandboken är en smidig samling dokument och handledningstips kring allt vad en avdelning i RFSL kan behöva veta. I tolv kapitel behandlar den sådant som vad RFSL är och hur förbundet fungerar, grundläggande hbtq-kunskap och begrepp, avdelningens grundläggande verksamhet, organisation och demokrati (årsmöte, verksamhetsplan), avdelningens ekonomi, tips kring att utbilda och föreläsa, påverkansarbete och media, medlemshantering och stödsystem samt krishantering.

Avdelningshandboken hittar ni i avdelningarna på RFSL:s intranät för avdeningarna www.rfsl.se/avdelningssidan.

Styrdokument

RFSL har på nationell nivå antagit ett antal styrdokument som det är bra för avdelningarna att känna till, några exempel är: