RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Våra avdelningar

RFSL:s avdelningar finns i alla län och dessutom finns ett ungdomsförbund. Avdelningarna finns från Malmö i söder till Norrbotten i norr. Avdelningarna driver självständigt sin verksamhet och har egna styrelser och stadgar.

ENGAGERA DIG

Det finns många möjligheter att engagera sig i RFSL. Våra avdelningar finns över hela landet, och anordnar många olika aktiviteter.

STARTA EN NY AVDELNING

Saknas RFSL på din ort? Är ni några stycken som vill börja jobba inom RFSL? Då finns en möjlighet att bilda en RFSL-avdelning.

FÖRENINGSSTÖD

Förbundet stöttar avdelningarna i RFSL på olika sätt. Här är några exempel på hur ni som avdelningar kan få hjälp, stöd och verktyg i ert arbete.

Avdelningsstadgar för RFSL

Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 14-05-02/05-04. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till förbundet RFSL.