Asylpodden, avsnitt 4

AsylpoddenRFSL

Följ med oss på en resa där vi skildrar berättelser om och med hbtqi-personer som är nyanlända i Sverige med fokus på asylrättsfrågor!

4. Mötet med myndigheterna – Migrationsverket

I det här avsnittet pratar vi om hur ansökningsprocessen på Migrationsverket ser ut, och om hur viktigt det är att ha ett offentligt biträde. Som asylsökande hbtqi-person kommer du att behöva lämna information som bevisar att du tillhör samhällsgruppen hbtqi-personer eller att du antas tillhöra den. Vanligtvis förväntas du också ha genomgått en inre process som leder fram till acceptans av din hbtqi-identitet. Detta tillvägagångssätt är djupt problematiskt eftersom det förutsätter att alla hbtqi-personer delar en universell erfarenhet av en känslomässig resa med en tydlig början och ett slut.

Lyssna här eller på Spotify.

Producent: Mireya Echeverria Quezada

År: 2020