Seniorprojektet

Aktuella projektRFSLFoto: Lysa Öster

RFSL driver ett projekt för att utveckla arbetet för och med gruppen 60-plussare inom hbtqi-communityt. Projektet drivs med stöd från Socialstyrelsen, som delar ut statsbidrag till initiativ inom civila samhället för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre. 

Initialt kommer projektet främst att rikta sig till RFSL-avdelningar som är intresserade av att starta upp social verksamhet för hbtq-seniorer och samla in kunskap om vilka behov, utmaningar och önskemål som finns inom gruppen. Är du aktiv i an avdelning som vill jobba med detta så tveka inte att höra av dig till oss. Vi kommer också att anordna ett nätverksmöte för att knyta till oss andra aktörer som jobbar med äldrefrågor och en seniorträff för intresserade medlemmar som vill vara med och bygga upp verksamhet för seniorer. 

Förhoppningsvis kommer vi att ha möjlighet att få projektet förlängt 2020 och då kan vi utveckla verksamheten. Alla idéer och initiativ till att stärka RFSL:s arbete för och med äldre hbtq-personer och frågor som berör gruppen är välkomna!
Vill du engagera dig eller har du frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta senior@rfsl.se

Är du 60+ och vill medverka i vår enkätundersökning?
Med enkäten vill vi ta reda på vilken upplevelse av ofrivillig ensamhet som finns hos gruppen hbtq-personer över 60, och vilken betydelse det har att kunna vara öppen eller ha en gemenskap med andra hbtq-personer. Länk till enkäten hittar du här. Din medverkan är viktig för vårt fortsatta arbete!

Om du önskar få enkäten skickad till dig per post går det bra att maila senior@rfsl.se eller ringa projektmedarbetare Kajsa på 073- 660 32 63. Vi hoppas på din medverkan!

Sista dag för medverkan är 31 december 2019

Seniorträff i Stockholm den 13 dec
Är er avdelning intresserad av att engagera er i seniorfrågor inom RFSL?Har ni en medlem som är nyfiken på att träffa andra aktiva och veta mer?Då är ni välkomna att anmäla en medlem som är hbtq-person och 60+ till RFSL:s seniorträff på förbundskansliet i Stockholm den 13 december. Vid behov bekostar RFSL:s seniorprojekt resa till Stockholm och övernattning en eller två nätter för upp till 15 personer. Först till kvarn!

Sista anmälningsdagen är 2 december

Länk till anmälningsformulär https://forms.gle/cPuATbwNs6jhvg1C8
För frågor kontakta senior@rfsl.se