Seniorprojektet

Aktuella projektRFSLFoto: Lysa Öster

Under hösten 2019 startade RFSL ett seniorprojekt finansierat av Socialstyrelsen. Projektet ordnade bl a ett nätverksmöte med andra aktörer inom äldrefrågor, t ex PRO, SPF, Seniorboendet Regnbågen, m fl.

Vi hade också en träff i Stockholm för seniora medlemmar som är engagerade eller intresserade av att engagera sig i RFSL.

I samarbete med RFSL:s avdelningar i Borås, Luleå, Sundsvall, Gävle och Linköping ordnades lokala seniorträffar. Målet är att fler avdelningar ska ha seniorgrupper, där intresse finns. 

Projektet genomförde också en kartläggning i form av en enkät som besvarades av ca 600 hbtqi-personer över 60 år. Resultatet av enkäten kommer förhoppningsvis att kunna sammanställas i en rapport. 

I nuläget väntar vi på svar från Socialstyrelsen på om vi får fortsätta bedriva Seniorprojektet även 2020. Vi håller tummarna! 

Under tiden kan du läsa intervjun i QX med Pell-Uno Larsson från RFSL:s seniornätverk som pratar om projektet. https://www.qx.se/samhalle/190288/vi-blev-tvungna-att-dolja-var-sexualitet-darfor-ar-vi-ensamma-idag/

Eller läs artikeln om Bo som hittade glädje i sin träning!

Hemma hos Bo Widegren och Per-Olof ”Pelle” Nilsson i skånska Löderup råder ett sällsynt lugn. Till hans gym i skånska Tomelilla är alla välkomna och den sociala gemenskapen är minst lika viktig som hälsovinsterna. Läs om hur Bo håller sig stark och pigg .

Villl du engagera dig eller har du frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta senior@rfsl.se