RFSL söker material från Pridefiranden

RFSL

RFSL söker material från Pridefiranden runt om i Sverige. Film, foto och berättelser. Vi samlar in material till och med den 15 december 2017.

Genom till exempel deltagande på Almedalen och uppmärksamheten kring bokmässan har högerextremister tagit sig in i politiska rum och ut på allmänna offentliga platser. Det pågår en offentlig diskussion, men få anser att frågan berör dem.

Media rapporterar i perioder intensivt om det hat, hot och våld som utövas gentemot Priderörelsen i Sverige. Under 2017 har mer än 45 Pridefiranden blivit angripna av högerextremister.

RFSL kommer 2018, genom video på sociala medier, att engagera och informera om våldsbejakande extremism med fokus på förövarna.

RFSL vill bilda opinion

I somras gjorde RFSL en film för sociala medier under Almedalen. Den har fått nära en kvarts miljon visningar bara på Facebook. Det visar på en enorm potential och räckvidd. Vi vill utnyttja detta fönster till att sätta tonen för det offentliga samtalet så att rapporteringen inte går de högerextremas ärenden med skräck och rädsla som effekt.

Projektet har som mål att engagera och informera om våldsbejakande extremism med fokus på förövarna. Det vi vill uppnå är dels ett krafttag mot högerextremas organisering, dels vill vi rapportera och beskriva problematiken på ett lösningsorienterat sätt som inte ökar rädslan utan har sin grund i tanken om empowerment.

Varför Pride?

Priderörelsen i Sverige har vuxit från att vara en manifestation för hbtq-personer till att bli en allmän symbol för kärlek, gemenskap och omtanke.

Människor söker sig till Pride för att få uppleva trygga omtänksamma sammanhang. När högerextrema hotar Priderörelsen är det inte bara ett hot mot hbtq-personer utan också ett hot mot det som har kommit att symbolisera demokrati, öppenhet, gemenskap och glädje.

Spridning

Vi kommer att använda Facebook och Instagram för spridning av videon. Den primära målgruppen kommer att vara människor som på något sätt har möjlighet att påverka det politiska klimatet i Sverige.

Så här bidrar du, tänk på:

  • Film har framförallt liggande format.
  • Materialet kan både föreställa positiva uttryck från pridefiranden men också episoder som inbegriper inbladning från högerextrema.
  • Har du en berättelse som du tror är relevant för temat, hör av dig, så kan vi boka en intervju.
  • När du bifogar material beskriv var materialet kommer ifrån, när det är dokumenterat och vad det visar.
  • För stora videofiler och bilder använd med fördel sprend

Kontakt: mathilda.piehl@rfsl.se