RFSL på Stockholm Pride: för rätten att få vara sig själv

RFSL

31 juli börjar Stockholm Pride, en påminnelse om att inte att ta hbtqi-personers tryghhet och rättigheter för givet.
– Pride är en viktig manifestation för allas rätt att få vara sig själva, säger Peter Sidlund Ponkala, RFSL.

Sedan 1950 har RFSL verkat för ett samhälle där alla får möjlighet att vara sig själva. RFSL har drivit fram flera av de rättigheter som förknippas med det moderna och jämlika Sverige. Det är något vi är stolta över. Men hbtqi-personers trygghet är inget vi kan ta för givet. 

– Pride är en viktig manifestation för ett öppet och fritt samhälle där alla har rätt att få vara sig själva. Ett tillfälle för alla som står upp för hbtqi-personers rättigheter att visa sitt stöd, säger Peter Sidlund Ponkala, RFSL.

Elias Fjellander från RFSL Ungdom invigningstalar 

Elias Fjellander, förbundsordförande RFSL Ungdom, talar vid invigningen av Stockholm Pride House. Fjellander får sällskap av Helena Westin, mångårig RFSL-aktivist och grundare av Stockholm Pride samt Michal Budryk, styrelseledamot RFSL och viceordförande i styrelsen för föreningen Stockholm Pride.

– Pride är en viktig påminnelse om att vi fortsatt måste mobilisera för hbtqi-rättigheter, inte minst i dessa tider när anti-hbtqi-rörelser organiserar sig. Rättigheter är inte statiska, de måste alltid försvaras, säger Elias Fjellander, RFSL Ungdom.

RFSL presenterar ny rapport om det rättsosäkra läget för hbtqi-asylsökande

RFSL och RFSL Ungdom finns på plats och arrangerar flera programpunkter. Bland annat presenterar RFSL en uppföljning av rapporten ”Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden” som granskat över 1300 enskilda fall och som visar att Sverige fortsatt utvisar hbtqi-asylsökande i strid med svensk och internationell rätt. 

RFSL & RFSL Ungdom på Stockholm pride 

Måndag 31 juli 

Gråzoner – gränsen mellan sex och övergrepp

Tisdag 1 augusti

Vad händer med den könsbekräftande vården?

Onsdag 2 augusti

RFSU & RFSL möter jämställdhetsminister Paulina Brandberg

En ny könstillhörighetslag – Sverige nu sist i Norden

En stark och självständig hbtqi-rörelse

Sex and lust for trans people

Torsdag 3 augusti

Stoppa omvändelseförsök

RFSU & RFSL möter sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

Dåtid, nutid, framtid – workshop och mingel för hbtqi-seniorer och intresserade

LGBTQI+ freedom and liberal democracy

Fredag 4 augusti

Uppföljning av RFSL:s rättsutredning Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden

Politikerdebatt med migrationspolitiska talespersoner

Könsneutral familjelagstiftning? När är vi där?

Hat och hot mot hbtqi-rörelsen

Lördag 5 augusti 

Gå med RFSL i paraden

Marching for those who can’t