Vi behöver en ny könstillhörighetslag

Att kunna leva sitt liv som sig själv borde vara en absolut självklarhet för alla, så är det inte i dag.

11 mars 2019

Nyligen presenterade regeringen sin lista över propositioner för 2019. En ny könstillhörighetslag finns inte med på den listan. 2017 lovade samma regering att en ny lag skulle klubbas innan valet och nu får transpersoner vänta ytterligare minst ett år på sina rättigheter. Det är en katastrof att regeringen sviker sitt löfte igen.

Det är hög tid för en lagstiftning som erkänner din rätt att bestämma över dig själv och ditt liv och som sätter individen före systemet. På partiledardebatten under Stockholm Pride 2018 viftade partiledare som var bjudna med regnbågsflaggor och var överens om att en ny könstillhörighetslag behövs. Det är inte en kontroversiell fråga, ändå dröjer beslutet.

Sverige har världens äldsta könstillhörighetslag. Vi var första land i världen 1972 med att låta transpersoner få det juridiska kön som stämmer överens med ens könsidentitet. Det ska vi vara stolta över, men lagen är nu gammal och behöver bytas ut. Framför allt för att hela utgångspunkten för lagstiftningen är vansinnig: att du måste uppsöka och genomgå vård för att byta personnummer. Vi behöver en lagstiftning som separerar vård och juridik. Många andra länder har sprungit förbi oss, våra grannländer Danmark och Norge har redan lagar där transpersoner kan ändra juridiskt kön utan att behöva uppsöka vård och bevisa sin könsidentitet för myndigheter.

Det kön du har i statens byråkrati är en pappersprodukt, en liten siffra i ditt personnummer. Ändå krävs det i dag att du först genomgår medicinsk utredning och behandling för att därefter kunna ändra på den där siffran, för att bli erkänd av staten som den du är. Denna process kan ta flera år, det är flera år av onödigt lidande. Att kunna leva sitt liv som sig själv borde vara en absolut självklarhet för alla, så är det inte i dag. Den nuvarande lagen gör samtidigt att köerna till transvården är onödigt långa, upp till flera år beroende på vart du bor i landet. Att få remiss, stå i kö i flera år, genomgå en utredning och sedan få vård, bör vara förbehållet de som lider av könsdysfori – alltså att man inte mår bra av att könsidentiteten och kroppen inte stämmer överens. Den som bara vill byta personnummer ska kunna göra det.

Lagstiftning som ska ersätta den gamla lagen ligger färdig på regeringens bord. Vi vet att en majoritet av partierna och våra ledamöter i riksdagen är för en ny könstillhörighetslag. Det är inte komplicerat att få igenom den och det måste ske nu. Dagens lagstiftning med all väntetid och utredningstid gör att framför allt unga transpersoner mår oerhört dåligt under lång tid, helt i onödan. Fler än var tredje transperson har övervägt att ta sitt liv: det är inget annat än en folkhälsokatastrof. Det är en skam att en regering som i regeringsförklaringen säger sig värna hbtq-personers rättigheter återigen förhindrar transpersoner att leva sina liv som sig själva.

Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL
Frank Berglund, vice förbundsordförande RFSL

Debattartikeln publicerades i Metro den 11 mars 2019