Transpersoners hälsa kan inte vänta längre

Regeringen tar viktiga steg i rätt riktning men ger tyvärr inga nya besked.

25 juli 2016

Inför Stockholm Pride skriver regeringen på DN Debatt (25/7) att de satsar på transpersoners hälsa och livsvillkor. Det är glädjande och välkommet eftersom transpersoner i hög grad vittnar om otillgänglig vård, brist i bemötande och att de undviker att gå ut ensamma på grund av rädsla för utsatthet. Att diskrimineringslagen förstärks, att aktiva åtgärder även ska gälla transpersoner och att transpersoner ska omfattas av hetslagstiftningen är viktiga steg i rätt riktning, men tyvärr inga nya besked.

Kunskapen är i dag redan stor kring transpersoners ohälsa och vi vet att väntetider för könsbekräftande vård är alldeles för långa. En studie som Folkhälsomyndigheten genomförde för ett år sedan visar att transpersoner i betydligt högre grad de senaste tolv månaderna funderat på självmord. Siffran bland de unga transpersonerna var alarmerande hög, jämfört med befolkningen i övrigt. Ska vi i väntan på en omfattande utredning fortsätta se att utvecklingen går åt fel håll? Väntetiderna till transutredningsteamen är alldeles för långa och mer resurser behövs.

I våras meddelade regeringen att Sverige, som första land i världen, tillsätter en lag som ska ersätta de transpersoner som fram till 2013 tvångssteriliserats vid könskorrigering. Flera av dem som tvångssteriliserats är äldre och att det dröjer ända till 2018 för regeringen att presentera en proposition riskerar att göra att alla inte hinner få upprättelse. Liknande skadeståndsprocesser har betalats ut snabbare och vi önskar en betydligt snabbare process.

Vi är också många som väntar på besked från regeringen om en proposition angående den könstillhörighetslag som föreslagits i en utredning i början av 2015. Norge har till stora delar inspirerats av den svenska utredningen och i början av sommaren trädde deras nya regler i kraft, som sänker ålderskravet och tar bort krav på medicinska ingrepp vid ändring av juridisk könstillhörighet. Varför dröjer det då för regeringen att ge besked om detta i Sverige? Frågan blir särskilt relevant eftersom vi vet att utvecklingen rörande transpersoners hälsa och livsvillkor går åt fel håll.

Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL

Transpersoners hälsa kan inte vänta längre, publicerad i Dagens Nyheter 160725