Pressmeddelanden arkiv 2017

PressRFSL

RFSL är en opinionsbildande organisation som regelbundet skriver pressmeddelanden. Här kan du läsa pressmeddelanden från år 2017.

För pressmeddelanden längre tillbaka i tiden, fler pressbilder och logotype besök RFSL:s pressrum på MyNewsdesk.

 • 11 dec 2017 – En värld för alla, RFSL lanserar ny handbok

  Idag lanseras handboken “En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika”, som är en uppdatering av en av världens första böcker om hur hbtq-frågor kan inkluderas i internationellt arbete och utvecklingssamarbete. Mycket har hänt sedan den första boken publicerades 2008 och RFSL är stolta över att kunna erbjuda ett nytt metodmaterial i dessa frågor.

  Under det senaste årtiondet har RFSL:s engagemang i det internationella arbetet för hbtq-personers rättigheter vuxit kraftigt. Vi har gått från att bedriva aktivistbaserade samarbeten till att bli en ansedd aktör på den internationella arenan med högt förtroendekapital och många partners. Nu vill vi sammanfatta våra lärdomar om att bedriva arbete för hbtq-personer globalt, och dela med oss av dem.

  Handboken “En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika” är en uppdatering av “Hbt i utveckling – en handbok om hbt-perspektiv i utvecklingssamarbete” som vi gav ut 2008. Denna publikation var en av de första i sitt slag och  fick stort genomslag globalt – vi vågar påstå att den påverkat många stora givarorganisationer i arbetet med mänskliga rättigheter för hbtq-personer.

  Sedan dess har RFSL arbetat målmedvetet med att kvalitetssäkra det egna arbetet och vara ett stöd till dem som också verkar för ökad hbtq-inkludering globalt. Parallellt med detta har det skett en fantastisk utveckling globalt, med många nya organisationer och många framgångar.

  Transrörelsen har vunnit juridiska strider och hbtqi-personer har mobiliserats och organiseringen stärkts. Frågor kopplade till sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck kan ofta diskuteras mer öppet.

  – Samtidigt är situationen fortfarande mycket oroande i ett stort antal länder. Samkönade sexuella relationer är fortfarande brottsliga i över 70 länder och i åtta länder kan relationerna till och med leda till dödsstraff. Människor möts av diskriminering och våld i alla länder och framgångar som vunnits hotas nu på många platser, berättar Marie Månson, internationell chef på RFSL.

  Idag lanserar RFSL en uppdaterad version av handboken “En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika”. Handboken har genomgått en stor revidering och vi hoppas med den få äran att fortsätta vara en ledande förebild som grundar sig på lokalt ägandeskap.

  RFSL vill ge en ökad förståelse för hbtqi-personers utmaningar och organisering globalt. Vi hoppas att skriften ska belysa hur frågor kring sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskaraktäristika kopplas till arbetet med de mänskliga rättigheterna och till de globala utvecklingsmålen.

  – Alla som arbetar för en hållbar utveckling behöver se över om arbetet upprätthåller, eller till och med stärker, rådande normativa föreställningar om kön och sexuell läggning. De behöver också ställa sig frågan om hbtqi-personer inkluderas i arbetet. Vill en bekämpa fattigdom och bidra till en hållbar utveckling blir de långsiktiga vinsterna större om alla inkluderas – både för enskilda personer och för samhället som helhet, Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande RFSL.

  En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika (PDF öppnas i nytt fönster)

 • 06 nov 2017 – Historisk seger, men ursäkten till tvångssteriliserade saknas

  RFSL välkomnar regeringens förslag om ersättning till transpersoner som tvingats till sterilisering, och ser detta som en historisk seger. Processen som lett fram till detta har drivits av RFSL sedan år 2013. Sverige blir nu första landet att kompensera offer för tvångssterilisering i samband med byte av juridiskt kön. Pengar kan inte ersätta den kränkning som denna grupp utsatts för och fortfarande saknas en ursäkt från regeringen.

  Transpersoner som utsatts för tvångssterilisering för rätten att byta juridiskt kön kommer att få ekonomisk ersättning. Idag kom regeringens förslag att betala ut 225 000 kronor till de uppskattningsvis 600-700 personer som berörs.

  RFSL har drivit kravet på ersättning sedan 2013 och ser detta som en historisk seger.

  – Det är bra att vi nu börjar se slutet på en lång väntan på erkännande för de transpersoner som har tvingats till sterilisering. Det lidande det innebär att utsättas för tvingande kirurgi och förlora sin reproduktiva förmåga går inte att mätas i pengar, men ersättningen är en viktig del i en upprättelse för alla som drabbats, säger Emelie Mire Åsell, RFSL:s talesperson i trans- och intersexfrågor.

  RFSL välkomnar förslaget som innebär ett avslut på en långdragen process. Sverige blir med detta det första land i världen som ersätter offer för tvångssterilisering i samband med byte av juridiskt kön. Den globala transrörelsen har följt processen i Sverige och RFSL hoppas att utvecklingen i Sverige kan skynda på borttagandet av tvångssteriliseringar och ersättning för dem som drabbats även i andra länder.

  Även om regeringens förslag är historiskt har det fortfarande betydande brister. Många av de transpersoner som tvingats till sterilisering önskar en offentlig ursäkt från staten på liknande sätt som de så kallade barnhemsbarnen fick 2011.

  – En ursäkt skulle visa på ett tydligt ansvarstagande för de övergrepp som begåtts. Jag hoppas att regeringen tänker till en gång extra och lämnar ett förslag om en ursäkt när den lämnar propositionen till riksdagen, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

  Förslaget som presenteras idag har även brister i frågan om vilka som omfattas av ersättningen. Vissa personer som genomgått sterilisering men fått avslag på sin ansökan om byte av juridiskt kön utesluts från möjligheten att få ersättning. Detta skapar en orättvisa som hade kunnat undvikas med enkla lagtekniska medel, något som RFSL påtalat i flera steg tidigare i processen.

  RFSL tycker att ersättningsbeloppet är för lågt och menar att det inte räcker att enbart ta hänsyn till inflationen, utan att beloppet bör fastslås utifrån samma principer som tillämpats för andra grupper som fått ersättning för att det tvingats till sterilisering av staten.

 • 07 okt 2017 – Sverige sämst på transvänlig vård

  I en enkät fick personer svara på frågor om sin psykiska och generella hälsa, om erfarenheter av självmordstankar och självmordsförsök, samt om sina upplevelser i mötet med vården. 885 transpersoner från Sverige, Spanien, Serbien, Polen och Georgien svarade på enkäten. 472 svenska personer deltog.

  Transpersoner i Sverige har sämre hälsa än i de andra länderna. 39 % säger själva att de har dålig hälsa, jämfört med 26 % från Polen, 3 % från Serbien och 2 % från Spanien. Som en jämförelse kan den svenska folkhälsoundersökningen bland befolkningen i stort lyftas. I denna beskriver 5 % sin hälsa som dålig, vilket visar att svenska transpersoner dels mår sämre än den övriga befolkningen, dels sämre än transpersoner från de andra deltagande länderna.

  I studien berättar de som deltagit att transvården är underprioriterad och inte möter transpersoners behov. En deltagare berättar:

  – Framförallt behövs nya yngre specialistläkare och psykologer som är lämpade för både binära och icke-binära personer. Jag skulle även uppskatta om vården bara handlade om ens könsidentitet och man slapp frågor om hur man har sex eller onanerar. Det är opassande och har ingenting med könsidentitet att göra. Det är vad jag kallar kränkande behandling.

  Rapporten visar även att kunskapen och bemötandet inom den allmänna hälso- och sjukvården brister. En deltagare skrev i en kommentar:

  – En barnmorska undrade hur vi transpersoner frivilligt kunde stympa våra kroppar och en läkare ville veta hur mina genitalier såg ut, när jag sökte hjälp för järnbristanemi.

  Rapporten visar att bara 27 % av de från Sverige känner till transvänlig hälso- och sjukvård, medan siffrorna för de andra länderna är betydligt högre. Det är oroväckande att ungefär en fjärdedel av alla transpersoner, oavsett land, har upplevt diskriminering inom sjukvården på grund av sin könsidentitet det senaste året. Vissa har blivit nekade vård på grund av sin transidentitet, andra har blivit illa bemötta, förlöjligade och medvetet felkönade.

  – Insatser för att förbättra transpersoners hälsa är nödvändiga, vården behöver mer kunskap om transpersoners situation och särskilda hälsoproblem. Ingen ska behöva uppleva kränkande behandling när en söker hjälp av vården, säger Carolina Orre, sakkunnig i hälsofrågor på RFSL och medförfattare till rapporten.

  Läs rapporten i sin helhet.

 • 31 jul 2017 – Stolt funkis i Stockholms Prideparad

  Pride, precis som andra hbtq-ställen och hela samhället i stort, måste bli mer tillgängligt. Det menar flera hbtq- och funkisaktivister, som gått ihop och arrangerat Stolt funkis, ett block i Stockholms Prideparad som tar plats för Hbtq-funkisars rättigheter.

  Initiativet är taget av Unga Reumatiker och Funkisprojektet på RFSL och RFSL Stockholm. Det är inte första gången funkisaktivister deltar i Pride för att kräva bättre tillgänglighet inom hbtq-Communities och i samhället i stort. Förra året tågade många under parollen ”Pride för tillgänglighet”.

  – Unga Reumatiker deltog för första gången i Prideparaden förra året. Det var väldigt kul och stärkande för många av oss. Våra medlemmar är inte sin reumatiska sjukdom, de är personer som också har en sexualitet och en könsidentitet. Personer med funktionsnedsättningar är mer än bara sin normbrytande funktionsvariation. Även funkisrörelsen behöver bli bättre på hbtq-frågor. Vi måste kunna garantera alla en trygg och inkluderande rörelse, fri från homo- och transfobi, säger Kim Nordlund, generalsekreterare på Unga Reumatiker.

  – Vi har alltid varit en del av varandras rörelser. Hbtq-personer finns inom funktionshinderrörelsen och funkisar inom hbtq-rörelsen. Men som hbtq-funkis kan det vara svårt att känna sig helt hemma i någon av rörelserna. Hbtq-rörelsen behöver jobba mer aktivt för att fler ska känna sig välkomna och kunna delta. Många uteställen och föreningslokaler där hbtq-personer samlas är till exempel inte fysiskt tillgängliga för alla. Mötesformer skapar trösklar genom att ställa höga krav på att ta emot, bearbeta och förmedla information. Arbetsmiljön kanske inte är psykiskt och socialt tillgänglig. Vi behöver bli bättre, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

  Prideparaden avgår lördagen den 5 augusti klockan 13:00 från Kungsholmstorg. Den avslutas vid Östermalms IP ca två timmar senare.

   

  Unga Reumatiker

  Arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom genom att skapa mötesplatser, sprida information och kunskap och bedriva intressepolitiskt påverkansarbete.

   

  Funkisprojektet

  Drivs av RFSL Förbundet och RFSL Stockholm, och arbetar för att motverka förtryckande normer kopplat till normbrytande funktionalitet, sexualitet och könsidentitet. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

   

  Andra organisationer som kommer delta i Stolt Funkis:

  Unga Rörelsehindrade Stockholm, Unga med Synnedsättning, Unga Hörselskadade, Ungdomsgården Electric.

  Facebook-event: ”Stolt Funkis i Stockholms Prideparad!”, https://www.facebook.com/events/2000548149970566/?fref=ts

  Kontakt: Kim Nordlund, generalsekreterare Unga Reumatiker, 08–605 82 70, kim.nordlund@ungareumatiker.org

 • 30 jul 2017 – RFSL och Facebook samarbetar för ett tryggare internet

  Under Stockholm Pride lanserar RFSL och Facebook guiden Inget mer hbtq-hat, var schysst på nätet. Genom att informera om Facebooks säkerhetspolicyer och verktyg vill RFSL tillsammans med Facebook hjälpa personer på nätet att motarbeta fördomar och anmäla hat. Den 3 augusti anordnas även panelsamtalet ”Inget mer hbtq-hat”, där RFSL och Facebook diskuterar viktiga frågor inom ämnet.

  ̶  För hbtq-personer är sociala medier viktiga för att hitta sammanhang där de kan få stöd och känna gemenskap. Nätet är därför en miljö där de måste känna sig trygga, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande RFSL.

  ̶  Facebook används av hbtq-personer över hela världen till att bygga inkluderande och trygga communities, där grupper och Messenger är viktiga verktyg i att kunna göra detta. Även i ett land som Sverige kan det vara svårt att bli trygg i sig själv, varför vi vill försäkra oss om att Facebook är en trygg plats för hbtq-personer. Vi är väldigt glada över vårt samarbete med RFSL, säger Caroline Millin, Safety Policy Programmes Manager inom EMEA, Facebook.

  Läs guiden Inget mer hbtq-hat, var schysst på nätet.

  Om panelsamtalet ”Inget mer hbtq-hat”:

  Tid: Den 3 augusti, kl.13.00-13.45

  Plats: Pride House (hörsalen, plan 3) Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1

 • 28 jul 2017 – Vem tar ansvar för fler mötesplatser för hbtq-personer med funktionsnedsättningar?

  Alla hbtq-personer har inte samma tillgång till trygga mötesplatser. En grupp som saknar tillgängliga rum att träffas i är hbtq-personer med funktionsnedsättningar. Vad kan vi göra åt det? Under Stockholm Pride bjuder RFSL Stockholms Funkisprojekt in till ett panelsamtal om vilken roll civilsamhället och Stockholm stad har för att skapa trygga mötesplatser som gynnar folkhälsan.

  Hbtq-hänget är en social mötesplats med syftet att stärka det psykiska välmåendet för hbtq-personer med rätt till LSS-insatser som daglig verksamhet och boendestöd. Vi vet sen tidigare verksamhet och forskning att trygga mötesplatser gynnar det psykiska välmåendet och verkar preventivt mot psykisk ohälsa. Hbtq-hänget hålls en gång i månaden, på träffarna träffar man andra med liknande erfarenheter och pratar om hbtq, normer och rättigheter.

  – Denna livsviktiga verksamhet i Stockholm står nu utan egen extern finansiering från den 15 augusti och ska införlivas i ordinarie verksamhet och inom det föreningsbidrag RFSL Stockholm beviljas årligen. Detta bidrag har inte höjts de senaste sju åren vilket innebär en ansträngd ekonomi för föreningen. Vi har under den senaste mandatperioden glädjande sett satsningar på unga hbtq-personers mötesplatser. Men målgruppen för Hbtq-hänget nås inte av dessa satsningar trots att behovet är stort, säger Sanna Frost, verksamhetschef för RFSL Stockholm.

  Hbtq-hänget startades som en del av ett Arvsfondsfinansierat projekt som RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har drivit i tre år, Funkisprojektet. Många som besöker Hbtq-hänget berättar att det har blivit en trygg plats där man får sin hbtq-identitet bekräftad, och där man kan stärka varandra genom att dela erfarenheter.

  – För att känna trygghet och prata rättigheter. Man får vara precis den man är, berättar en av en av deltagarna om varför han vill komma till Hbtq-hänget.

  – Man måste veta vad man har för rättigheter och man ska få vara vem man är utan att känna sig nedtrampad, berättar en annan deltagare.

  Funkisprojektet bjuder in berörda politiker till ett samtal om hur man ser på civilsamhällets roll i stödjande verksamheter, när tillfälliga projektmedel tar slut.

  Punkt: Vem tar ansvar för hbtq-personer med kognitiva funktionsnedsättningars möjlighet till sociala mötesplatser?

  Tid: Tisdag 1 augusti 2017, kl 13.00-13.45

  Plats: Stockholm Pride House, Kulturhuset, Studion

  Deltar gör:

  Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd

  Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd

  Sissela Nordling Blanco (FI), majoritetens ansvarige för MR-frågor

  Joar Forssell (L), ledamot i kommunfullmäktige, förbundsordförande LUF

  Karin Ernlund (C), gruppledare

  Moderatorer:

  Lo Holmberg, aktivist från Hbtq-hänget

  Johanna Nyberg, verksamhetsansvarig för Hbtq-hänget inom Funkisprojektet

 • 27 jun 2017 – Väl mött!

  RFSL:s sommarkampanj är på temat bemötande med ledorden Väl mött! RFSL vill belysa vikten av gott bemötande och hbtq-kompetens inom offentlig samt privat sektor.

  Det kan till exempel handla om att stigmatiserande lagstiftning eller låg hbtq-kunskap hos socialtjänst orsakar bristande bemötande. Eller att bristande bemötande och hbtq-kompetens riskerar att leda till minoritetsstress och psykisk ohälsa.

  – Att bli sedd, hörd och bekräftad gör skillnad för livskvalitén. Att hbtq-personer riskerar att drabbas av psykisk ohälsa handlar bland annat om bristen på bra bemötande, menar Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande RFSL.

  Temat ska tolkas ur ett rättighetsperspektiv, inte bara som en attitydfråga. Bemötande bör kopplas till lagstiftning, praxis och kunskap för att säkerställa allas lika möjlighet att delta i det sociala, politiska, privata och offentliga livet.

  – Mänskliga rättigheter omfattar alla och ett bra bemötande av hbtq-personer främjar både enskilda personers hälsa och folkhälsan i stort. Ett gott bemötande räddar liv, Magnus Kolsjö.

  Målgruppen är de som bemöter hbtq-personer i sitt yrkesutövande eller är arbetsgivare. På så sätt läggs fokus på de som har ansvar att stå för ett gott bemötande; institutioner, beslutsfattare, kommuner och landsting, organisationer och arbetsgivare.

  Målen för kampanjen är att öka kännedom om hur hbtq-kompetent bemötande fortfarande är bristande och hur det riskerar att orsaka psykisk ohälsa/minoritetstress. Även att öka kännedomen om vad som gör skillnad för att säkra ett gott bemötande, som i sin tur leder till ett ökat intresse för RFSL:s utbildningar och certifieringar.

  Under sommaren ligger därför extra fokus på att informera om vikten av gott bemötande och hur RFSL stärker professionellt bemötande och förbättrar hbtq-personers livsvillkor.

  – När lagstiftning och praxis inte är anpassade efter hbtq-personers livsvillkor ökar utsattheten och gott bemötande försvåras, Magnus Kolsjö.

 • 24 jun 2017 – RFSL kräver 535 000 kronor i ersättning till tvångssteriliserade transpersoner

  Idag lämnar RFSL in remissyttrande över regeringens förslag om ersättning för transpersoner som tvingats sterilisera sig för att få sitt kön fastställt av myndigheterna. Regeringen har föreslagit en ersättning på 225 000 kronor. RFSL anser att de transpersoner som tvångssteriliserats ska ersättas utifrån samma principer som andra grupper som tidigare fått ersättning men att beloppet bör vara något högre eftersom kränkningen av transpersoner fortsatt trots att staten konstaterat att tvångssteriliseringar är en oacceptabel kränkning. Ersättningen till tvångssteriliserade transpersoner bör därför vara 535 000 kronor.

  – Det är bra att regeringen vill betala ut en ersättning för den kränkning staten har utsatt transpersoner för. Men ersättningen kan inte bygga på att staten räknar upp tidigare ersättningar till tvångssteriliserad med inflationen. De ersättningar som tidigare betalats ut har byggt på tydliga principer om den skada och den kränkning en tvångssterilisering innebär. Självklart ska transpersoner ha rätt till att samma principer tillämpas när staten räknar ut vilken ersättning de ka få, säger Magnus Kolsjö tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

  När andra grupper som tvångssteriliserats fick ersättning vid millennieskiftet bestämdes ersättningens storlek utifrån Trafikskadenämndens mentabeller och den personskada som sterilitet hos personer som var mellan 16 och 25 år ansågs utgöra. Till detta belopp lades en summa som motsvarade kränkningsersättningen för våldtäkt ökad med 30 procent. Sedan millennieskiftet har samhällets syn på personskador och vilken kränkning en våldtäkt utgör förändrats och de ersätts idag med betydligt högre belopp. RFSL anser att denna förändrade syn måste få genomslag i den ersättning som betalas ut till tvångssteriliserade transpersoner.

  – Ett skadestånd kan aldrig ersätta den skada som skett eller lindra kränkningen, men beloppet måste vara i nivå med vad som anses ett ordentligt erkännande av statens övergrepp. Det är också viktigt att det framförs en offentlig ursäkt från statens sida. RFSL föreslår därför att regeringen arrangerar en officiell ceremoni där de som drabbats av tvångssteriliseringarna får ta emot ett erkännande och en ursäkt från den högsta politiska nivån.

  RFSL har sammanställt några personliga berättelser från personer som utsatts för tvångssteriliseringar https://www.rfsl.se/verksamhet/tvaangssteriliseringar-och-skadestaand/personliga-beraettelser/

 • 10 jun 2017 – RFSL ställer in planerade aktiviteter under Almedalsveckan

  RFSL har beslutat att ställa in två tredjedelar av planerade aktiviteter under Almedalsveckan. Orsaken till detta är den säkerhetssituation som uppstår med Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Visby.

  Redan på ett tidigt stadium i planeringen stod det klart att vi inte kunde erbjuda medlemmar i vårt Newcomersnätverk, som består av asylsökande och nyanlända hbtq-personer, ett tryggt deltagande. En fördjupad genomgång av säkerhetsläget har lett till att vi bedömer att vi behöver vidta extra skyddsåtgärder kring våra arrangemang som gör att vi inte kommer kunna ha ett så omfattande program som vi från början planerat.

  – Jag är oerhört ledsen över att ha behövt fatta beslutet att ställa in så stora delar av vårt program under Almedalsveckan. Detta innebär att vi inte kommer kunna föra viktiga samtal om hbtq-personers hälsa, suicidprevention, transpersoners rättigheter och hbtq-personer i arbetslivet med mera. Detta är ytterst en konsekvens av de val våra politiker gjort när de valt att inte förbjuda rasistiska, transfoba och homofoba organisationer, säger RFSL:s tillförordnade förbundsordförande Magnus Kolsjö.

  – När vår möjlighet att delta i de samtal som förs under Almedalsveckan minskar blir den Mångfaldsparad som hålls i samband med Almedalsveckan viktigare än någonsin. Jag hoppas verkligen att de politiska partierna och de företag och organisationer som arrangerar programpunkter under veckan ska prioritera att vara med i årets parad för att ta ställning för alla människors lika värde.

  Mångfaldsparaden arrangeras av RFSL Gotland och hålls fredag den 7 juli klockan 14:00 till 15:30. De som vill delta i paraden med en egen sektion behöver anmäla det till info@gotland.rfsl.se senast den 5 juli. Uppge organisation, kontaktperson samt kontaktuppgifter i er anmälan.

 • 09 jun 2017 – Ställ in almedalsseminarium och stötta Mångfaldsparaden

  Sedan 2014 arrangerar RFSL Gotland en Mångfaldsparad under Almedalsveckan. I år har Polisen krävt att Mångfaldsparaden antingen ändrar tid eller sträckning eftersom en nazistisk organisation fått tillstånd för aktiviteter i nära anslutning till den planerade paraden. Trots att RFSL gått med på att ändra tid för Mångfaldsparaden säger Polisen att den inte kommer kunna garantera säkerheten för det som vill manifestera demokrati, kärlek och människors lika värde.

  – RFSL och RFSL Ungdom uppmanar nu alla arrangörer i Almedalen att ställa in sina programpunkter mellan klockan 14:00 och 16:00 fredagen den 7 juli för att istället gå med i Mångfaldsparaden, säger RFSL.s tillförordnade förbundsordförande Magnus Kolsjö.

  – Almedalen handlar om det demokratiska samtalet. När hbtq-personers organisationer hindras att delta fullt ut i det samtalet på grund av hot från nazister och Polisen inte kan garantera att Mångfaldsparaden kan genomföras på ett trygg sätt då måste de andra samhällsaktörerna som finns på plats i Almedalen sluta upp för mångfalden och demokratin.

  De som vill delta i Mångfaldsparaden samlas på Skeppsbron den 7 juli klockan 14:00. Paraden avgår klockan 14:30. Privatpersoner och organisationer är välkomna att delta. De som vill anmäla en egen sektion i paraden kan kontakta RFSL Gotland senast den 5 juli.

  – Jag hoppas att årets Mångfaldsparad ska bli den största någonsin. I år känns det extra viktigt att manifestera kärlek och alla personers lika värde oavsett vem de är eller vem de älskar. Hbtq-rörelsen attackeras allt oftare av högerextrema och nazistiska krafter därför behöver alla som inte håller med nazisteran visa sitt stöd för de som utsätts för deras hat, säger Frank Berglund förbundsordförande för RFSL Ungdom.

 • 28 maj 2017 – C More första mediebolaget att hbtq-certifieras

  RFSL har sedan 2008 hbtq-certifierat företag, organisationer och offentlig verksamhet för att förbättra bemötandet och situationen för hbtq-personer. I maj påbörjades arbetet med att hbtq-certifiera sportavdelningen på C More.

  -Alla verksamheter mår bra av att bli mer inkluderande, att tänka normkritisk förändrar och förbättrar samhället för alla,säger Gustaf Hedman, utbildningschef på RFSL.

  Inom sport- och idrottsvärlden råder det ofta en stereotyp miljö som påverkar vem och vilka som deltar och hur öppen det går att vara med sin identitet.

  – Vi är stolta över att vara en central del av idrotts-Sverige, både ekonomiskt och genom att öka intresset. Men med vår centrala position och stora inflytande följer också ett ansvar att förstå hur vi påverkar omgivningen. Ökad kunskap kommer göra oss till en ännu bättre streamingtjänst och arbetsplats, säger Johan Cederqvist, programchef på C More.

  En hbtq-certifering innebär att verksamheten får ett normkritiskt tänkande och skapar förutsättningar för ett öppet och inkluderande bemötande ur ett hbtq-perspektiv. Certifieringen innebär ett långsiktigt strukturerat och strategiskt arbete för hela verksamheten.

  – Vi är väldigt glada att frågorna uppmärksammas, att en av svensk idrotts största aktörer väljer att hbtq-certifieras ger en positiv signal om att världen är på väg åt rätt håll säger RFSL.

 • 14 maj 2017 – Sverige fortsätter tappa mark vad gäller hbtq-rättigheter

  Idag släpper ILGA Europa sin årliga rapport Rainbow Europe om situationen för hbtq-personers mänskliga rättigheter i Europa. I årets rapport behåller Sverige sin tolfteplacering men uppfyller nu bara 60 procent av de krav som motsvarar best practice. Detta är en försämring med fem procentenheter jämfört med 2016.

  Sedan ILGA Europa började granska situationen för hbtq-personers rättigheter i Europa har Sverige fallit från att de två första åren inneha ledarpositionen och definiera best practice till en nivå som ligger straxt över godkänt

  – Det är uppenbart att svenska politikers arbete för att stärka hbtq-personers rättigheter har avstannat. Vi har väntat länge på en modernisering av vår ålderdomliga könstillhörighetslag, att påtvingade medicinska ingrepp på intersexpersoner förbjuds och att hbtq-flyktingar ges rättssäkra prövningar av sina asylansökningar. Nu måste svenska politiker agera, säger Magnus Kolsjö tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

  ILGA Europa publicerar sedan 2009 en årlig jämförelse av situationen för hbtq-personers rättigheter i Europa, sedan 2011 publiceras en mer omfattande rapport. Rapporten utgår från vad som för närvarande anses vara best practice och har gått från att bedöma 13 faktorer 2009 till 58 faktorer i år. Det är sex fler än förra året. Bland annat så granskas nu intersexpersoners rättigheter i mer detalj och jämförelsen tar hänsyn till om ett land infört förbud mot så kallad konverterings terapi.

  – Vad gäller intersexpersoners rättigheter har Sverige inte vidagit en enda av de åtgärder som bedöms som best practice. Intersexpersoner utsätts fortfarande för kroppsliga ingrepp och behandlingar som inte är medicinskt motiverade mot sin vilja och de saknar uttryckligt skydd mot diskriminering och hatbrott. Regeringen måste genast agera för att få stopp på de övergrepp som påtvingade kroppsliga behandlingar innebär, säger Magnus Kolsjö.

  ILGA Europa rekommenderar Sverige att:

  • Uppdatera lagar och regler gällande juridiskt erkännande av kön för att säkerställa att processen är baserad på självbestämmande och är fri från kränkande krav exempelvis medicinsk diagnos och kirurgisk- eller medicinsk intervention.
  • Förbjud medicinskt ingripande på minderåriga intersexpersoner när insatsen inte är medicinsk nödvändig och kan undvikas eller skjutas upp tills personen kan ge ett informerat samtycke.
  • Introducera och genomför lagstiftning och policys gällande asyl som garanterar ett effektivt skydd för personer som söker asyl på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskarakteristika.

  Rainbow Europe finns tillgänglig på ILGA Europas hemsida.

  ILGA Europa är International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) regionala organisation i Europa. ILGA Europa är en internationell icke-statlig paraplyorganisation som består av 490 organisationer från 45 europeiska länder. ILGA Europa bildades som en separat regional organisation av ILGA och en självständig juridisk enhet 1996. ILGA bildades 1978.

 • 08 maj 2017 – RFSL samlas i Södertälje för att sikta mot framtiden

  Den 19–21 maj håller RFSL förtroenderåd. Föreningens 37 avdelningar samlas för att tillsammans diskutera hur RFSL ska utvecklas och planera framtida arbete för hbtq-personers rättigheter lokalt, nationellt och internationellt.

  I år hålls Förtroenderådet i Södertälje, som just har startat sin egen RFSL-avdelning. Arrangemanget sker i samarbete mellan RFSL Södertälje och Södertälje kommun.

  – RFSL Södertälje är en liten och nystartad avdelning, och för oss är det både roligt och lärorikt att få tillfälle att nätverka och lära oss mer av andra RFSL-aktiva runt om i landet. Det blir ett roligt sätt för styrelsen att få upp ögonen för nya mål och möjligheter, säger Isolde Snellman nyvald ordförande för RFSL Södertälje

  På fredagen inleds förtroenderådet med att Södertälje kommun håller ett lunchseminarium där allmänhet, kommunanställda och politiker är inbjudna att delta i ett samtal kring mångfald och varför det är så viktigt att hbtq- certifiera kommunal verksamhet. RFSL:s verksamhetschef Alexander Clemenson finns på plats och berättar om RFSL:s prioriterade områden.

  Under lördagen arrangerar RFSL Södertälje en prideparad genom Södertälje stad och alla som vill delta är välkomna och Kommunalrådet Boel Godner invigningstalar.

  Paraden börjar 13:00 och utgår från Stora torget och avslutas vid stadshuset.

  Förtroenderådet samlas ojämna år och är ett komplement till den beslutsfattande kongressen, som hålls jämna år. Förtroenderådet kan inte ta några politiska beslut men är en viktig del i RFSL:s politiska arbete.

  – RFSL är mitt inne i ett spännande utvecklingsarbete. När vi nu samlar hela organisationen är vi ett år in i det arbetet och det finns många viktiga samtal att föra. Jag ser fram emot att under helgen få diskutera hur en kan engagera sig för hbtq-frågor på olika nivåer, hur vi ska utforma vårt principprogram, hur vi kan stärka vårt antirasistiska arbete och mycket mer, säger vice förbundsordförande Magnus Kolsjö.

 • 16 apr 2017 – RFSL lanserar årsrapport för 2016

  RFSL lanserar idag stolt en årsrapport för 2016 och vi ser många viktiga resultat av vårt arbete.

  RFSL har idag omkring 7000 medlemmar fördelat på 37 orter. De många olika erfarenheter och identiteter som samlas i RFSL är organisationens styrka.

  – RFSL har tagit stora steg  för en värld där hbtq-personers mänskliga rättigheter respekteras, sedan vi grundades, säger förbundsordförande Frida Sandegård.

  I april 2016 bestämdes det att Sverige som första land i världen ska ersätta de transpersoner som utsatts för tvångssteriliseringar i samband med att de bytt juridiskt kön. RFSL hade då drivit frågan i flera år.

  RFSL:s internationella enhet arbetar med att lyfta hbtq-personers rättigheter världen över. Den största insatsen under 2016 har varit att arbeta för FN:s råd för mänskliga rättigheter ska tillsätta en oberoen­de expert på kränkningar och diskriminering i frågor som rör hbtq.

  Sedan 1980-talet har RFSL arbetat aktivt med att säkerställa en jämlik hälsa för hbtq-personer. Hivprevention har varit en grundbult i organisationen. Under 2016 har RFSL erbjudit hivtester på nya platser.

  Hbtq-personer med normbrytande funktionsvariationer har länge varit osynliga. Men Funkisprojetet har ändrat på det. Projektets fokus är normkritiska utbildningsinsatser och sociala mötesplatser för hbtq-personer på daglig verksamhet eller som bor på gruppboenden.

  En av de grupper som flyr på grund av förtryck och förföljelse i sina hemländer är hbtq-personer. Men när de kommer hit saknar de ofta sociala mötesplatser, vägledning och information om sina rättigheter. RFSL stöttar genom nätverket Newcomers och våra asyljurister. Newcomersnätverket består av 17 grupper runt om i landet med 604 medlemmar.

  Sedan 1998 har Brottsofferjouren varit en viktig del av RFSL:s verksamhet och är nu den jour i Sverige som har störst samlad erfarenhet på hbtq-området. Varje år söker 200 personer stöd hos RFSL:s brottsofferjour.

  – För att den generation som kommer efter oss ska kunna leva utan rädsla för hot, hets eller våld kan vi inte ta våra rättigheter för givna. Vi kommer alltid att fortsätta hitta vägar för att säkra mänskliga rättigheter för alla hbtq-personer, säger Frida Sandegård.

  Ladda ner och läs hela årsrapporten.

 • 11 apr 2017 – Situationen för homosexuella i Tjetjenien värre än befarat

  Rättelse 18 april: Texten är uppdaterad. Tidigare angavs att antalet tillfångatagna kan uppskattas till över tusen. Våra ryska partners som samlar in information om händelserna i Tjetjenien har sedan dess dragit tillbaks uppgiften som inte har tillräckligt stöd i den information som de kunnat bekräfta. Situationen är svår att överblicka eftersom det finns flera ställen där personer som upplevs som homo- och bisexuella hålls fångna. Uppskattningen är dock att det är flera hundra personer som tagits tillfånga.

  Den första april 2017 rapporterade den ryska tidningen Novaya Gazeta om hur män som uppfattas som homosexuella tillfångatogs, torterades och dödades på ett systematiskt sätt i Tjetjenien. Genom kontakter med hbtq-rörelsen i Ryssland har RFSL nu fått nya uppgifter som tyder på att de systematiska utrensningarna av personer som uppfattas som homosexuella eller bisexuella är mer omfattande än vad som tidigare befarats. Antalet tillfångatagna kan nu uppskattas till flera hundra. Trots uppmaningar från människorättsorganisationer och internationella institutioner har de ryska federala myndigheterna ännu inte gjort något för att försöka stoppa utrensningarna.

  – Sverige och resten av det internationella samfundet måste öka trycket på den ryska federala regeringen att sätta stopp för den utrensning av homosexuella och bisexuella som pågår i Tjetjenien. De som har tillfångatagits måste släppas fria och en oberoende utredning måste tillsättas för att utreda händelserna, säger RFSL:s vice förbundsordförande Magnus Kolsjö.

  Vittnesuppgifter berättar nu om att det nu finns två platser där män som upplevs som homo- eller bisexuella hålls i fångenskap och torteras. De homosexuella männen blir inlåsta tillsammans med andra personer som tillfångatagits, främst drogmissbrukare. De andra tillfångatagna får i uppgift att trakassera och mobba de homosexuella och får även privilegier som exempelvis mat före de som upplevs som homo- eller biexuella.

  Det förekommer uppgifter om hur homo- och bisexuella personers sociala mediekonton hackas för att lura andra personer till mötesplatser där de kan infågas. Arbetet med att hjälpa utsatta personer ut ur Tjetjenien försvåras av den systematiska förföljelsen där det befaras att vissa av de som sökt hjälp har fallit offer för utrensningarna.

  – Den ryska hbtq-rörelsen vädjar om omvärldens hjälp för att erbjuda skydd åt de som flyr från Tjetjenien. Det här är en extraordinär situation och Sverige behöver i likhet med andra länder inom EU erbjuda skyddsvisum så att de personer som lever under hot i Tjetjenien på grund av utrensningarna kan erbjudas en säker och legal väg in i Sverige för att få skydd, säger RFSL:s förbundsordförande Frida Sandegård.

  Russian LGBT Network har en hjälptelefon för personer i Tjetjenien som behöver hjälp. Den går att ringa kostnadsfritt inom Ryssland på telefonnummer 8 800 555 73 74. Personer utanför Ryssland som har information om händelserna i Tjetjenien som de vill dela med sig av kan kontakta ILGA Europa på telefonnummer +32 2 609 54 10 eller via e-post info@ilga-europe.org.

 • 09 apr 2017 – Allvarlig situation för homosexuella i Tjetjenien

  Den första april 2017 rapporterade den ryska tidningen Novaya Gazeta om hur män som uppfattas som homosexuella tillfångatogs, torterades och dödades på ett systematiskt sätt i Tjetjenien. Sedan dess har RFSL tillsammans med hbtq-organisationer världen över arbetat tillsammans med den ryska hbtq-rörelsen för att säkerställa att korrekt fakta om händelserna kommer fram och för att hjälpa de utsatta. RFSL är också i nära dialog med den svenska regeringen.

  RFSL:s internationella arbete vägleds av principerna om lokalt ägarskap och “gör ingen skada”. Detta innebär att vi endast agerar i samråd med de lokala organisationer som känner situationen väl,vet vilka behoven är och äger problemet. Det innebär också att vi arbetar kontinuerligt med riskanalyser och tar stor hänsyn till den riskbedömning som organisationer på plats gör. För situationen i Tjetjenien innebär det bland annat:

  1. Vi utpekar inga parter som skyldiga till de pågående händelserna
  2. Vi ger inga detaljer om det arbete som görs för att rädda personer undan utrensningarna

  Vi vill understryka vikten av att inte bidra till ryktesspridning. Situationen är mycket allvarlig och de bekräftade uppgifter som finns visar på fruktansvärda systematiserade övergrepp. RFSL får uppdateringar av läget när det finns nya uppgifter.

  Det vi vet idag är att utrensningsaktionerna verkar ha inletts runt den 20 februari och att över hundra män som uppfattas som homosexuella har tillfångatagits sedan dess. Minst tre av männen har mördats i fångenskap.

  De som tillfångatagits hålls i vad som beskrivs som betongskjul med så många som 30 män i varje rum. Vittnesuppgifter beskriver hur de som hålls fångna misshandlas med påkar, gummislangar och elchocker.

  Vi har sökt bekräftelse på att homosexuella män begravts levande men inte kunnat få de uppgifterna verifierade. Vi har också svårt att säga att det finns belägg för att använda begreppet koncentrationsläger.

  Stora insatser görs inom det internationella samfundet för att påverka den ryska federala regeringen att utreda och sätta stopp för utrensningen. Både EU-parlamentet, EU:s utrikestjänst och USA har fördömt utrensningarna samt uppmanat Ryssland att agera. Svenska regeringen har tagit en aktiv roll att driva frågan inom det internationella samfundet och flera riksdagsledamöter har engagerat sig.

  Minst två rapporter har lämnats in till ryska myndigheter av lokala hbtq-organisationer för att påbörja en utredning av situationen. Hitintills har den ryska federala regeringen inte inlett någon utredning och utrensningarna fortsätter samtidigt som allt fler vänder sig till hbtq-organisationer utanför Tjetjenien för att få hjälp. Eftersom det kan vara svårt för hbtq-personer från Tjetjenien att få skydd i Ryssland måste även Sverige vara redo att ta emot flyktingar som flyr undan utrensningarna i Tjetjenien.

 • 01 apr 2017 – Stoppa utrensningen av homosexuella i Tjetjenien

  De senaste två veckorna har över hundra homosexuella män tillfångatagits och torterats i den ryska delrepubliken Tjetjenien. De som tillfångatas tvingas att under tortyr, bland annat med elchocker, uppge namnen på andra homosexuella som de känner till. Flera personer har dött av tortyren. Detta enligt ryska hbtq-organisationer som RFSL varit i kontakt med.

  – Jag är mycket upprörd och ledsen över de nyheter som nu kommer från Tjetjenien. Det är ofattbara övergrepp som rapporteras. RFSL vill uttrycka vårt deltagande och solidaritet med de drabbade hbtq-personerna i Tjetjenien, säger RFSL:s vice förbundsordförande Magnus Kolsjö.

  Ryska hbtq-organisationer arbetar för att erbjuda nödhjälp och stöd till de drabbade. De ryska organisationernas kapacitet att hjälpa är dock begränsade, därför är det viktigt med ett internationellt tryck på president Putin och den ryska regeringen för att få ett stopp på utrensningarna.

  – Jag förväntar mig att den svenska regeringen använder de arenor den har tillgång till för att påverka Ryssland att göra detta och verka för att de hbtq-personer som hålls fångna släpps fria. Den ryska regeringen måste agera för att stoppa den utrensning av homosexuella som pågår i Tjetjenien och tillåta oberoende internationella experter att utreda händelserna.

  – De hbtq-personer från regionen som befinner sig i Sverige måste erbjudas skydd här. Det är viktigt att Migrationsverket har aktuell och tillförlitlig information om läget i regionen så att inga hbtq-personer skickas tillbaka till de utrensningsaktioner som nu pågår, avslutar Magnus Kolsjö.

  RFSL har ingen verksamhet i den aktuella regionen. RFSL arbetar internationellt bland annat i projektet Eastern Coalition for LGBT Equality med ILGA Europa och andra hbtq-organisationer från EU:s östra grannlandsområde och Ryssland.

 • 12 mar 2017 – Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

  Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning.

  -Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Frida Sandegård, RFSL:s förbundsordförande. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på.

  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog under 2016 fram nya riktlinjer för assisterad befruktning. Organisationerna Malmö mot Diskriminering, Byrån mot diskriminering Östergötland, Örebro rättighetscenter, RFSU, RFSL och Föreningen Längtan anmäler idag SKL:s riktlinjer till diskrimineringsombundsmannen.Riktlinjerna innehåller åldersgränser som diskriminerar såväl samkönade och olikkönade par samt ensamstående kvinnor. Dessutom innehåller riktlinjerna ett språk som riskerar att drabba transpersoners rätt till assisterade befruktning.

  – Vi som anmäler anser att SKL:s riktlinjer är diskriminerande och vill att DO ser över hur SKL:s riktlinjer är skrivna, tolkas och används i praktiken, säger Johanna Ingemarsson på Malmö mot diskriminering. Det kan vara så att SKL:s riktlinjer bryter mot Diskrimineringslagen.

  I riktlinjerna finns fixerade åldersgränser för assisterad befruktning vilket Malmö mot diskriminering, RFSL och RFSU menar är åldersdiskriminerande. Åldrandet är individuellt och både undertecknande organisationer och Statens Medicinsk-Etiska Råd avråder för sådana åldersgränser.

  SKL:s riktlinjer är dessutom otydliga gällande transpersoner, och språket i riktlinjerna utgår från att kvinnor har ägg och män har spermier. I samband med att steriliseringskravet slopades vid könsbekräftande behandlingar, så uttalade regeringen att transpersoner har rätt till assisterad befruktning.

  – Transpersoners rätt till assisterad befruktning men i praktiken har det uppstått en osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonal, berättar Frida Sandegård på RFSL. Det leder till att transpersoners behandling dröjer i onödan medan missförstånd reds ut.

  Organisationerna vill också att DO tittar på Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer. I Region Skåne ges möjligheten till assisterad befruktning för olikkönade par under 25 år om någon i paret har en diagnos som inte möjliggör för dem att bli gravida på egen hand. Men motsvarande möjlighet saknas för samkönade par, vilket innebär en otillåten diskriminering.

  – Det finns inte utrymme i lagen för Regionerna att ha olika regler för samkönade och olikkönade, vilket är en tydlig diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi vill därför att DO:s tillsyn även ska omfatta Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer, eftersom det är där ofrivilligt barnlösa möter hälso- och sjukvården och ska få sina rättigheter uppfyllda, säger Sara Bäckström på RFSU.

  RFSU
  RFSL
  Malmö mot Diskriminering
  Byrån mot diskriminering Östergötland
  Örebro rättighetscenter
  Föreningen Längtan

  Kontakt: RFSL:s pressnummer 0723 30 50 24 (obs ej sms)

 • 07 jan 2017 – Bristande förtroende för samhällets stöd

  En årlig undersökning visar på ett lågt förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier. Hbtq-personer söker därför i lägre grad än andra hjälp.

  Idag publicerar RFSL resultaten av återkommande undersökningar av hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser (PDF, öppnas i nytt fönster) vad gäller bemötande, samt vart man vänder sig vid olika typer av våld, hot och trakasserier.

  RFSL har genomfört sex nationella undersökningar mellan 2008-2015 och resultaten pekar tydligt på ett lågt förtroende för polis, åklagare och socialtjänst. Detta påverkar viljan att söka hjälp vid utsatthet och får till följd att färre brott anmäls och att brottsoffer inte får den hjälp och det stöd de har rätt till. Det är avgörande att förtroendet ökar för att flera ska få rätt stöd.

  Det är vanligare att bli utsatt för våld som homo- och bisexuell än om man tillhör befolkningen i övrigt, och i gruppen transpersoner har en femtedel någon gång i livet utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet.

  – Det är ett demokratiproblem och riskerar leda till hälsoproblem. Ett oprofessionellt bemötande av grupper som i högre grad utsätts för brott riskerar leda till begränsning av livsutrymmet, säger Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

  Många uppger att de skulle vända sig till RFSL:s brottsofferjour om de råkade ut för våld, hot eller trakasserier som kan kopplas till deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

  – Det finns fördelar med en brottsofferjour som är anpassad för hbtq-personer. Många betonar vikten av att en brottsofferjour både har god kunskap kring våld hot och trakasserier samt god kunskap om hbtq, säger Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

  RFSL föreslår ett antal åtgärder i rapporten, bland annat ett ökat skydd, stöd och behandling till våldsutsatta hbtq-personer, stärkt samordning mellan samhällsinstanser med hbtq-perspektiv och att Sverige måste följa Brottsofferdirektivet fullt ut.