Pressmeddelanden arkiv 2016

PressRFSL

RFSL är en opinionsbildande organisation som regelbundet skriver pressmeddelanden. Här kan du läsa pressmeddelanden från år 2016.

För pressmeddelanden längre tillbaka i tiden, fler pressbilder och logotype besök RFSL:s pressrum på MyNewsdesk.

 • 18 dec 2016 – RFSL får ny verksamhetschef

  Efter hård konkurrens är det nu klart att Alexander Clemenson tillträder som ny verksamhetschef på RFSL i början av 2017.

  Under en dynamisk tid med Pär Wiktorsson Harrby som verksamhetschef har förbundskansliet i Stockholm växt kraftfullt och Pär lämnar ett stabilt kansli efter sig

  – Det har varit fantastiska år med Pär och han har lagt en mycket bra grund inför framtiden. Alexander vill bidra med ytterligare struktur och kommer att utveckla verksamheten tillsammans med enhetschefer och förbundsstyrelse. Stabilitet, flexibilitet och lyhördhet behövs för att fortsätta bygga ett starkt RFSL, säger Frida Sandegård förbundsordförande.

  Närmast kommer Alexander från KFUM, som tillförordnad generalsekreterare. Därifrån tar han med sig erfarenheten av att arbeta i en medlemsorganisation med lokalkontor på flera håll i landet. Alexander har också en bakgrund inom kommunikation, vilket är värdefullt då vi alltid kan bli bättre på att berätta om vad vi gör. Alexander har i sin yrkesroll verkat för att stärka och synliggöra hbtq-frågor och han har en god inre kompass med känsla för värdebaserat ledarskap. I de förändringsprocesser han har medverkat i har han sett till helheten för att skapa en god arbetsmiljö samtidigt som han har bidragit till ökad synlighet för organisationers kärnvärden.

  – Det är mycket välkommet med en person som är van att arbeta i förändringsprocesser och som bidrar med noggrannhet, värme och tydlighet. Mänskliga rättigheter för hbtq-personer kan vi tyvärr inte ta för givet och vi måste vara starka och grundade i vårt arbete, säger Frida Sandegård, förbundsordförande. Vi arbetar ständigt med förändring och utveckling och då är det mycket välkommet med en lyhörd strateg som har vana av att bidra med stabilitet och flexibilitet.

  – Jag är väldigt tacksam för det stora förtroendet och taggad inför uppdraget. Det ska både bli kul och spännande att leda ett kansli som skapar utveckling och bättre möjligheter för hbtq-personer varje dag. Jag känner mig trygg med att ta över då RFSL är fyllt med kompetens och drivna personer, både på förbundskansliet och runtom i landet. Vi har mycket spännande och viktigt framför oss! säger Alexander Clemenson.

 • 29 nov 2016 – RFSL Ungdom och RFSL öppnar secondhand-butik i Stockholm

  Idag fredag 2 december öppnar Recycle the Rainbow, en pop-up-secondhand-butik där allt säljs till förmån för Newcomers Youth, ett projekt som stödjer unga asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtq-personer i Sverige.

  Recycle the Rainbow är ett samarbete mellan RFSL Ungdom och RFSL med syfte att finansiera projektet Newcomers Youth. Newcomers Youth är en stödverksamhet och social plattform för och med hbtq-ungdomar som söker asyl, vill söka asyl eller tidigare sökt asyl och antingen fått avslag eller bifall på asylansökan. Recycle the Rainbow har tidigare arrangerats under bland annat Stockholm Pride och Socialistiskt forum, men nu öppnar butiken för en längre pop-up på St Paulsgatan 2 på Söder i Stockholm. Butiken håller öppet åtminstone hela december ut.

  Initiativtagare till idén är Cat McIlroy, som saknade en billig secondhand-butik där all vinst från försäljningen går till att stödja hbtq-personer. Tack vare projektet Newcomers Youth blev det möjligt att testa konceptet under en längre tid.

  – Recycle the Rainbow är med och skapar ett medvetet engagemang inom hbtq-communityt och bidrar till att stärka unga asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtq-ungdomars position i Sverige. Att shoppa på Recycle the Rainbow innebär att fler hbtq-ungdomar får en rättssäker asylhandläggning och att fler inom myndigheter och kommuner får bättre kunskap om hbtq-ungdomars behov och situation, säger Frank Berglund, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

  – Att få tillgång till en rättssäker asylprövning handlar i dag mycket om att besitta kunskap om hur asylprocessen fungerar. Hbtq-ungdomar i asylprocessen drabbas oftast av att information och rådgivningsinsatser från myndigheter är bristande, samt att hbtq-kompetensen också är bristande hos de beslutsfattare som hbtq-ungdomarna möter i sina asylprocesser, berättar Frank Berglund.

  Pengarna från Recycle the Rainbow går till att stödja nyanlända hbtq-ungdomar genom social verksamhet för att stärka självkänsla och community-engagemang, erbjuda juridisk rådgivning för att stärka asylärenden genom att ge kunskap om hur asylsystemet fungerar, erbjuda resor för att hbtq-ungdomarna ska kunna ta sig till aktiviteter och rådgivningsverksamheten, bidrag till exempelvis vinterkläder och att öka hbtq-kompetensen hos myndigheter och andra aktörer som möter unga hbtq-personer som befinner sig i asylprocessen eller varit i asylprocessen tidigare. Bidraget kommer att säkra en långsiktig och hållbar framtid för projektet Newcomers Youth. Projektet finansieras nu av Allmänna arvsfonden.

  Kontakt:

  För att engagera dig i Recycle the Rainbow som volontär eller för att donera kläder och prylar:popup@rfslungdom.se

  För frågor:

  Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom: 0707-664 664

  Besök affären på St Paulsgatan 2, nära korsningen till Götgatan och Slussen. Vi säljer kläder, skor, böcker och prylar.

 • 25 nov 2016 – RFSL lanserar julkampanj för att stötta nyanlända

  Bli Regnbågshjälte! Med en liten julklapp gör du en riktigt stor insats.

  Människor flyr inte bara från krig. Många har även levt under förtryck på grund av vilka de är, eller vilka de älskar. Väl framme i Sverige, kan de ibland mötas av öppen rasism.

  Därför finns RFSL Newcomers.

  RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Medlemmarna kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

  – Vi arbetar ideellt med att skapa trygga mötesplatser. För somliga är det enda gången de kan vara sig själva. Utan oro eller rädsla, Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

  På 17 orter runt om i Sverige ordnar vi regelbundet sociala aktiviteter, språkcaféer, matlagningskvällar, juridisk rådgivning och mycket annat.

  I år kommer RFSL att fokusera på insamling under julen.

  Nu behöver vi ditt stöd.

  – Välj att ge en julklapp som verkligen förändrar liv, vi behöver allt stöd vi kan få och varje krona gör skillnad, Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

  Stötta RFSL

  Läs mer om kampanjen och RFSL Newcomers

 • 18 nov 2017 – Sexuell läggning och könsidentitet en fråga för FN

  Trots massiva protester kunde idag mandatet att inrätta en oberoende expert i frågor kring sexuell läggning och könsidentitet säkras i FN. Positionen kommer att innehas av Vitit Muntarbhorn, en expert inom mänskliga rättigheter från Thailand.

  Förslaget att inrätta en expertposition initierades av sju latinamerikanska länder på FNs råd för de mänskliga rättigheterna i juni 2016. Länderna som stod bakom var: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexiko, Uruguay och El Salvador.

  Förslaget och antagandet har sedan föregåtts av stora konflikter och diskussioner. I november presenterade Botswana, på uppdrag av den afrikanska gruppen i FN, en resolution som bestred att sexuell läggning och könsidentitet skulle erkännas som mänskliga rättigheter. Därefter har hbtq-organisationer världen över mobiliserat och 850 ideella organisationer från 157 länder har engagerat sig.

  Totalt röstade idag 84 länder för resolutionen och 77 länder emot.

  – Idag påminns vi om rådets grundläggande uppdrag, och FN:s förpliktelse att verka för mänskliga rättigheter och jämlikhet för alla. Vi uppmuntras av den öppna dialogen med medlemsstaterna i ASEAN inför röstandet, och är särskilt tacksamma över Thailand som visade på ledarskap i att skydda det här mandatet, Ryan Silverio, regional samordnare från Asien.

  Det här är ett viktigt steg i FN:s uppdrag att värna universaliteten i mänskliga rättigheter. Konkret innebär det att medlemsstaterna måste skydda alla människor från diskriminering och våld, även det som baseras på sexuell läggning och könsidentitet.

  – Den oberoende expertens position är avgörande när det gäller att belysa de fruktansvärda våldsbrott och den diskriminering som människor råkar ut för på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Men också i att ge rekommendationer kring hur man kan arbeta med detta kommer att hjälpa länder att ta ansvar i att skydda hbtq-personer, kommenterade Micah Grzywnowicz, transaktivist och internationell rådgivare på RFSL.

  Experten får till uppgift att se över implementeringen av nuvarande lagar, vad som saknas och vad som är god praxis. Men också att skapa medvetenhet kring våld och diskriminering baserat på sexuell läggning och könsidentitet. Experten kommer att föra dialog och konsultera med stater och andra aktörer samt underlätta kapacitetsbyggande och samarbete för att ta itu med våld och diskriminering.

  – Att skydda de mänskliga rättigheterna fortsätter att vara det viktigaste för att skapa fred och trygghet för alla människor överallt, alltid, säger Steve Letsike, chef på Access Chapter 2, en sydafrikansk hbtqi-organisation för mänskliga rättigheter.

 • 08 okt 2016 – Visste du att det finns smittfri hiv?

  Nästan alla som vet att de lever med hiv i Sverige idag har smittfri hiv. Trots det är många fortfarande rädda för hiv och behovet av att uppdatera allmänhetens kunskap om hiv är stort. Därför har RFSL i samarbete med KIT producerat två nya filmer om smittfri hiv.

  –Personer som lever med hiv blir ofta nobbade som sexpartners på grund av det. Så ska det inte behöva vara. Med kunskap om hur behandlad hiv funkar idag vill vi förändra homo- och bisexuella killars inställning, säger Mikael Jonsson, chef för hälsa och hivprevention på RFSL.

  Idag har 95 procent av alla som vet att de lever med hiv i Sverige smittfri hiv. Det beror på att dagens mediciner är så effektiva att virusnivåerna i kroppen sjunker till omätbara nivåer. Då kan viruset inte spridas vidare genom sex. De allra flesta som får hiv i Sverige idag får det av någon som inte känner till sin hiv-status. Det enda sättet att veta är att testa sig.

  –De flesta vet inte att det ur hiv-perspektiv är säkrare att ha sex med en person som lever med smittfri hiv än med någon som inte känner till sin hiv-status, säger Mikael Jonsson.

  –Stigmatiseringen och okunskapen kring hiv är fortfarande stor och en utmaning i kampen mot hiv. Vi måste uppdatera våra kunskaper, hiv betyder idag något annat än det gjorde förr, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

  Läs mer om smittfri hiv och se filmerna på: www.rfsl.se/smittfri

  Folkhälsomyndighetens sida om hiv idag

  Forskningsartikel om smittfri hiv i Sverige

  Kontakt: Mikael Jonsson
  Telefon: 073 660 32 62
  Mejl: mikael.jonsson@rfsl.se

 • 23 aug 2016 – Behåll migrationsverkets hbtq-experter

  I en rapport från Migrationsverkets internrevisorer föreslås att myndighetens hbtq-experter ska avskaffas. Enligt revisorerna är ordningen med hbtq-experter tidskrävande och leder till bristande effektivitet. Nu kräver RFSL att experterna ska få vara kvar och att all personal på Migrationsverket ska ges grundläggande hbtq-kompetens.

  – Alla anställda på Migrationsverket bör ges grundläggande hbtq-kompetens. De särskilda hbtq-experternas kunskap måste fördjupas och deras roll måste utvecklas, inte avvecklas, säger RFSL:s vice förbundsordförande Magnus Kolsjö.

  – Migrationsverkets internrevisorer visar på en skrämmande okunskap kring de särskilda svårigheter som finns i att handlägga och besluta i hbtq-ärenden. Hbtq-experterna bidrar med viktig specialistkompetens som bidrar till att öka kvaliteten i många beslut som berör hbtq-flyktingar.

  Internrevisionen är i sin rapport skeptisk till de satsningar som gjorts på rättssäkerhet, service och bemötande. De menar att dessa satsningar har gått för långt och att det skett på effektivitetens bekostnad. I raljerande ordalag beskrivs en “kaffelatte-kultur” där handläggarna är trevliga mot de asylsökande och där det läggs tid på att skapa en förtroendegivande miljö.

  – Att den asylsökande känner ett förtroende för handläggaren och Migrationsverket är absolut nödvändigt för att någon ska våga berätta att den söker asyl som hbtq-person. Misstron mot myndigheter är en av anledningarna till att hbtq-flyktingar inte berättar om sina asylskäl förrän sent i processen, då många har erfarenhet av att möta myndighetsutövare i sitt ursprungsland som förföljer, trakasserar och hotar hbtq-personer. Denna misstro mot myndigheter gör också ärendena svårare att utreda, säger RFSLs förbundsordförande Frida Sandegård.

  Migrationsverkets internrevisorer har i arbetet med sin rapport besökt Finland och framhåller det finska Migrationsverkets arbetssätt som ett gott exempel. I Finland prioriteras snabb handläggning och korta beslut enligt revisorerna. Antalet beslut som en handläggare kan fatta sätts främst och service och tillgänglighet har nedprioriterats kraftigt. Dessutom har de asylsökande inte rätt att få hjälp av något juridiskt biträde när deras ärende handläggs av Migrationsverket.

  – Det är obegripligt att Migrationsverkets internrevisorer valt Finland som ett gott exempel att forma verksamheten efter. Finland har återkommande kritiserats av FN:s flyktingorgan UNHCR för att de prioriterar effektiviteten för högt och att detta sker på bekostnad av rättssäkerheten. Det finska exemplet är inte något att ta efter, avslutar Magnus Kolsjö.

 • 21 aug 2016 – Förvaltningsrätten i Stockholm ger transperson rätt att byta juridiskt kön – men ny lag krävs

  I dagarna kom en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm gällande en man som ansökt om att få ett nytt juridiskt kön, det vill säga en ny könstillhörighet, som just man. Socialstyrelsens Rättsliga råd hade avslagit mannens ansökan med motiveringen att det i hans journaler uttryckts tvivel från en läkare gällande hans könsidentitet. Domen innebär att förvaltningsrätten inte stödjer linjen från Rättsliga rådet, utan istället bifaller mannens ansökan.

  Domen är välkommen men hela situationen visar tydligt behovet av att en ny könstillhörighetslag blir verklighet så snart som möjligt. Redan i januari 2015 kom en utredning som bland annat föreslog att ansökningar om ändringar av juridiskt kön helt skulle separeras från den medicinska processen och att Rättsliga rådet inte längre skulle vara inblandade i beslut gällande ändring av juridiskt kön. Hanteringen av ändring av juridiskt kön skulle istället skötas av Skatteverket och fortsättningsvis vara en helt administrativ process, där den som önskade ändra juridiskt kön helt enkelt bara ska anmäla detta till verket, som sedan ska verkställa. Utredningens förslag har ännu inte lett till någon proposition från Socialdepartementet.

  När mannen, som vill vara anonym, föddes fick han ett kvinnligt personnummer. Han har sedan barnsben vetat att han är en man och har sedan flera år tillbaka levt och blivit bemött som man och också genomgått en del medicinska korrigeringar av kroppen. Under tonåren fick han också reda på att det fanns en möjlighet att få byta juridiskt kön så att han kunde få en legitimation och ett pass som angav att han är man. Det har skapat stora bekymmer för honom i hans vardag att inte kunna legitimera sig som man, till exempel vid tillfällen när han ska teckna hyreskontrakt, hämta ut paket på posten och söka arbete.

  Det är idag Socialstyrelsens Rättsliga råd som beviljar ansökan om nytt juridiskt kön. Ofta kräver Rättsliga rådet dokumentation från en medicinsk så kallad ”könsutredning” för att ansökan ska beviljas. Mannen började därför gå en könsutredning år 2012. Inledningsvis fick han en läkare som han inte kände sig bekväm med, men mot slutet av utredningen bytte han läkare till en som han trivdes bättre med, som hjälpte honom att fylla i ansökan om nytt juridiskt kön och som också skrev ett intyg till ansökan. Men Rättsliga rådet avslog hans ansökan med hänvisning till att hans första utredande läkare vid ett tillfälle hade tvivlat på hans könsidentitet som man. I alla övriga journalanteckningar under den tre år långa utredningen framkommer dock inga frågetecken kring mannens könsidentitet. I alla sammanhang lever han också som man och avslaget på ansökan om nytt juridiskt kön, vilket alltså bland annat inneburit att han inte kunnat få en korrekt legitimation, har försvårat hans vardag och framtid.

  –Hela den här situationen är ofattbart förödmjukande. Jag fick ett ID vid födseln som inte stämde överens med min identitet. För att få detta ändrat behövde jag genomgå en utredning där jag blev behandlad som ett forskningsobjekt utan värde, och när jag ansökte om rätt juridiskt kön, för att slippa leva som papperslös, blev jag nekad för att man anser att en främling och en myndighet vet mer om vem jag är än jag själv. Att behöva försvara min könsidentitet i domstol bara för få vara fri och leva som mig själv är skrattretande. Jag kan inte fatta att det här är så det går till i Sverige 2016, säger NN.

  Mannen överklagade Rättsliga rådets avslagsbeslut till förvaltningsrätten och fick juridisk hjälp via RFSL. Nu har domen från förvaltningsrätten alltså kommit och det är den domen som gett mannen rätt.

  Det här ärendet visar framförallt på behovet av en ny lagstiftning. Det är anmärkningsvärt att regeringen dröjer med att lägga fram propositionen om en ny könstillhörighetslag och därmed utsätter privatpersoner för en situation där de tvingas strida i domstol för att få sin könsidentitet juridiskt erkänd. Det här är inte förenligt med en grundläggande respekt för transpersoners mänskliga rättigheter, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

  –Att en enskild journalanteckning från en läkare ska få en sådan tyngd och inverkan på en persons framtid är orimligt. Det är bra att förvaltningsrätten går på mannens linje, men det ska inte behöva gå så långt att enskilda ska behöva driva den här typen av rättsprocesser, en lagändring måste till. Medicinska diagnoser eller utlåtanden och behov av korrigeringar av kroppen ska inte ha något med ändring av det juridiska könet att göra, säger Kerstin Burman, jurist och ombud i målet.

  Domen kan komma att överklagas av Socialstyrelsen till kammarrätten.

 • 26 jul 2016 – RFSL och RFSL Ungdom frågar ut Gabriel Wikström

  Psykisk ohälsa och riskbruk är vanligare bland hbtq-personer än andra och vanligast är det bland transpersoner och bisexuella. 

  Socialstyrelsen släppte under våren studien ”Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap” och den visar på att riskbruk, missbruk, psykossjukdom och självmord var vanligare i gruppen samkönat gifta än bland olikkönat gifta.

  Idag möter RFSL och RFSL Ungdom folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett öppet samtal i Pride House på Kulturhuset i Stockholm.

  –Det är uppenbart att vi behöver fler riktade insatser för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa. Vi vill veta vad Gabriel Wikström kommer att göra för att förbättra hälsan för hbtq-personer i Sverige, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

  –Psykisk ohälsa är en konsekvens av utsatthet, otrygghet, brist på förebilder och bristande bemötande från ett heteronormativt och cisnormativt samhälle, säger Frida Sandegård.

  RFSL kommer också ställa frågor om varför den nya könstillhörighetslagen dröjer, smittskyddslagen, den kommande hiv-strategin och vad som görs för att främja hbtq-personers deltagande inom idrotten.

  RFSL och RFSL Ungdom möter Annika Strandhäll

  RFSL och RFSL Ungdom möter idag även socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Pride House för att prata om hur socialförsäkringssystemet försvårar för regnbågsfamiljer och hur hbtq-personer påverkas när arbetsgivare får ett större ansvar för sjuklön.

  RFSL och RFSL Ungdom möter Gabriel Wikström kl 17.00 i hörsalen i Kulturhuset.

  RFSL och RFSL Ungdom möter Annika Strandhäll kl 15.00 i hörsalen i Kulturhuset.

  Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap.

 • 23 jul 2016 – Fokus på asylfrågor under Stockholm Pride

  Idag öppnar Asylforum på Pride House i Kulturhuset. Asylforum är ett två dagar långt seminarium om om hbtqi och asylrättigheter i Sverige och arrangeras av RFSL.

  – Nu när Sverige och Europa stänger sina gränser blir det allt svårare att ta sig hit för hbtq-personer som utsätts för trakasserier, hot och våld i sina hemländer. De som ändå lyckas ta sig hit riskerar dessutom att utsättas för förföljelser på de boenden de placeras på av Migrationsverket, säger Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande för RFSL.

  – Färre personer kommer att erbjudas skydd med de nya regler som införs nu i sommar och de som erbjuds skydd får ett liv i osäkerhet där rätten att stanna i Sverige ska omprövas varje eller vartannat år, säger Magnus Kolsjö.

  RFSL kräver:

  – Fler säkra och legala vägar in i EU.

  – Ge hbtq-flyktingar permanenta uppehållstillstånd

  – Avskaffa Migrationsverkets orimliga krav på personer att bevisa sin sexuella läggning eller könsidentitet

  – Sluta avvisa hbtq-flyktingar till så kallade säkra länder

  – Undanta hbtq-flyktingar från dublinförordningen om de riskerar att skickas till länder som inte inte erkänner sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl

  – Sverige ska följa barnkonventionen och förbjuda deportationer av barn

  – Riv den nya inhumana lagen med tillfälliga uppehållstillstånd och minskad möjlighet till familjeåterförening

  RFSL:s krav kommer att tas upp och debatteras med inbjudna gäster från bland annat Migrationsverket, Polisen och olika människorättsorganisationer, forskare och hbtqi-aktivister från runt om i världen.

  Några av punkterna på Asylforum är trygga asylboenden för hbtqi-personer, nya asyllagstiftningens effekter på hbtqi-personer, papperslösa hbtqi-personers rättigheter och hbtqi-aktivism i Ryssland, Bangladesh och Gambia

  Här finns hela programmet för Asylforum

  Läs mer om RFSL:s kampanj för asylsökande hbtq-personer

 • 22 jul 2016 – När får Sverige en ny smittskyddslagstiftning?

  Idag arrangerar RFSL två seminarium om hiv och hivtestning i Pride House i Kulturhuset. Mycket har hänt på de senaste åren och idag har de flesta som vet om att de lever med hiv i Sverige en så väl fungerande medicinering att risken att viruset överförs vid sex är närmast obefintlig. Personer som får hiv i Sverige idag får det så gott som alltid från någon som inte testat sig och därför inte känner till att hen har hiv. Trots det har vi en smittskyddslagstiftning från 2004 som är baserad på den då tillgängliga kunskapen om hiv och överföringsrisker.

  –Det finns en klar majoritet i riksdagen för en översyn av smittskyddslagen men trots det väntar vi fortfarande på att regeringen fattar beslut om att utreda frågan, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

  RFSL vill även att PreEP (antivirala mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv) görs tillgängligt i Sverige som en del av hivpreventionen.

  –Kondomer är effektiva när de används men alla lyckas inte använda kondom och då bör PrEP vara en möjlighet för personer som annars löper hög risk att få hiv, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

  Dagens seminarium om hiv på Pride House i Kulturhuset:

  15:00 Testpoint: om RFSL:s hivtestning utanför vården

  16:00 Hur kan smittskyddslagen förändras?

  Från onsdag till lördag erbjudes även snabbtest för hiv i RFSL:s tält i Pride Park.

 • 19 jul 2016 – RFSL laddar inför Stockholm Pride

  På måndag inleds Stockholm Pride och RFSL anordnar ett stort antal seminarier, föreläsningar, workshops och annat varje dag under veckan i Pride House i Kulturhuset.

  –Pride House är som hbtq- och sexualpolitikens egen Almedalsvecka, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

  –Vi är mycket stolta över bredden i våra programpunkter, det är viktigt för oss eftersom Stockholm Pride besöks av så många, säger Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande.

  Magnus Kolsjö har en bakgrund inom frikyrkan och kommer bland annat på tisdagen under seminariet ”Kan man bota en bög?” berätta om sin egen bakgrund och hur han kom ut.

  –Personliga berättelser är viktiga för att förstå hbtq-personers vardag. Jag vill bidra med min berättelse om hur det var att växa upp i en frireligiös miljö och brottas med min tro och sexualitet, säger Magnus Kolsjö.

  Några av RFSL:s andra programpunkter:

  – Politisk debatt mellan partiernas hbtq-nätverk

  – TransAfrica, the situation for African Trans people in sub saharan Africa

  – Hbtq och åldrande

  – Bisexuella kvinnor utsatta för partnervåld

  – Kan förändring certifieras? Om HBTQ-certifiering.

  – Aktuella transpolitiska frågor

  – Hur skapar vi bättre psykisk hälsa för hbtq-personser?

  – Politiskt läge om intersex

  – Vem står för hotet? Om hotet mot hbtq-personer och hur det begränsar hbtq-personers vardag

  – RFSL & RFSL Ungdom möter Dan Eliasson

  – RFSL & RFSL Ungdom möter Annika Strandhäll

  – RFSL och RFSL Ungdom möter Gabriel Wikström

  – Förtroende – finns det? Vart vänder sig utsatta hbtq-personer?

  – Vad gör RFSL för bisexuella?

  – Ett RFSL för hbtq-personers lika rätt oavsett funktionsvariation

  Hela RFSL:s program hittar du här:

  https://www.rfsl.se/aktuellt/6276-2/

  RFSL finns givetvis även i Pride Park där vi har ett tält med försäljning och diverse aktiviteter. Där kan man även bland annat komma i kontakt med vår brottsofferjour, RFSL:s nätverk för asylsökande, papperslösa och nyanlända eller ta ett anonymt snabbtest för hiv.

  I lördagens parad, som i år utgår från Kungsholmen, deltar RFSL dels med ett eget flak med DJ och dels i den tysta och mer allvarliga sektionen Marching for those who can’t, som uppmärksammar hbtq-personers verklighet runt om i världen.

 • 28 jun 2016 – Historiskt framsteg i FN för hbtq-frågor

  I en avgörande omröstning under torsdagen röstade FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) för en resolution om skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Resolutionen kommer leda till att FN inrättar en oberoende expert inom området. I ett uttalande från 28 organisationer för mänskliga rättigheter, däribland RFSL, understryks att beslutet innebär en historisk seger för alla i världen som riskerar bli utsatta för diskriminering och våld på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

  Nedan följer ett uttalande i sin helhet från RFSL och de 27 andra organisationer som alla arbetat för att möjliggöra att torsdagens resolution under UNHRC:s pågående session i Genève förverkligades:

  In a defining vote, the United Nations Human Rights Council adopted a resolution on “Protection against violence and discrimination based on sexual orientation, and gender identity”, to mandate the appointment of an Independent Expert on the subject. It is a historic victory for the human rights of all persons who are at risk of discrimination and violence because of their sexual orientation or gender identity, 28 human rights groups said today. This resolution builds upon two previous resolutions, adopted by the Council in 2011 and 2014.

  The Core Group of seven Latin American countries – Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Uruguay – and 41 additional countries jointly presented the text.

  The resolution was adopted by a vote of 23 in favor, 18 against and 6 abstentions.

  – This is truly momentous, said Micah Grzywnowicz from the Swedish Federation for LGBTQ Rights, RFSL.

  – This is our opportunity to bring international attention to specific violations and challenges faced by transgender and gender non-conforming persons in all regions. It’s time for international community to take responsibility to ensure that persons at risk of violence and discrimination because of gender identity are not left behind.

  – It’s an historic resolution, added Josefina Valencia from International LGBTI Association for Latin America and the Caribbean, ILGA LAC.

  – Latin America has played a very important role to build a common course for the advancement of our human rights. We are proud of the international solidarity and the commitment shown by States for equality.

  The positive vote responds to a joint campaign of a record 628 nongovernmental organizations from 151 countries calling on the Council to adopt the resolution and create the SOGI Independent Expert.

  – It is important to note that around 70% of the organizations are from the global south, said Yahia Zaidi of MantiQitna Network.

  – This is a powerful cross regional message of strength to the United Nations to protect the rights of LGBTI persons. The Independent Expert will be a focal point for all violations based on SOGI and hence help grassroots organizations to better utilize the otherwise complex labyrinth of the UN system.

  The Expert will be tasked with assessing implementation of existing international human rights law, identifying best practices and gaps, raising awareness of violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, engaging in dialogue and consultation with States and other stakeholders, and facilitating provision of advisory services, technical assistance, capacity-building and cooperation to help address violence and discrimination on these grounds.

  – To have an Independent Expert can be a ‘game-changer’ in counter-acting violence which fuels the HIV epidemic in key populations and more specifically in LGBT communities, said Alain Kra of Espace Confiance.

  – It will ease the work of all human rights defenders and it is essential for our governments and people to have the knowledge on how to protect LGBT communities from any violence and discrimination they face, added Joleen Mataele of the Tonga Leiti’s Association.

  Although a number of hostile amendments seeking to introduce notions of cultural relativism were adopted into the text by vote, the core of the resolution affirming the universal nature of international human rights law stood firm.

  We hope that this resolution will mark a turning point in the struggle to create a world free from violence and discrimination for all people regardless of sexual orientation and gender identity.

  Följande länder i UNHRC röstade för resolutionen: Albanien, Belgien, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Frankrike, Georgien, Kuba, Lettland, Makedonien, Mexiko, Mongoliet, Nederländerna, Panama, Paraguay, Portugal, Schweiz, Slovenien, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, Venezuela och Vietnam.

  Följande länder i UNHRC röstade mot resolutionen: Algeriet, Bangladesh, Burundi, Elfenbenskusten, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Indonesien, Kina, Kongo, Kirgizistan, Maldiverna, Marocko, Nigeria, Qatar, Ryssland, Saudiarabien och Togo.

  Följande länder i UNHRC avstod i omröstningen om resolutionen: Botswana, Filippinerna, Ghana, Indien, Namibia och Sydafrika.

  De 28 organisationer för mänskliga rättigheter, förutom RFSL, som arbetat gemensamt för resolutionen inom FN och som står bakom det gemensamma uttalandet är: Access Chapter, AIDES France, Amnesty International, ARC International, Clóset de Sor Juana AC, Egale Canada Human Rights Trust, Espacio de Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad (ESMULES), Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit – COC Nederland, Foundation for SOGI Rights and Justice (FORSOGI), FRI, the Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity, GALANG Philippines, Human Rights Law Centre, Human Rights Watch, Iranti-org, International Commission of Jurists, ILGA LAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales para América Latina y el Caribe, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana (LEGABIBO), LGBT Denmark – the National Organization for Gay Men, Lesbians, Bisexuals and Transgendered People, MantiQitna Network, OutRight Action International, Pacific Sexual Diversity Network, Pan Africa ILGA, Proyecto Arcoiris, colectivo anticapitalista e independiente, Samoa Faafafine Association, TLF Share Collective – Philippines och Tonga Leitis Association.

  Presskontakt RFSL: Micah Grzywnowicz – micah.grzywnowicz@rfsl.se , tel: 073-541 96 44.

 • 26 jun 2016 – RFSL lanserar pridekartan.se

  Pridekartan.se är en unik plattform som samlar Sveriges pridefestivaler på ett ställe. Här finns all information festivalbesökaren behöver, plats, tid och datum. Vilka föreläsningar och fester som är aktuella, teman och kontakt med arrangörer. Du planerar och lägger enkelt in aktiviteterna i din kalender.

  Idag samlar pridekartan.se 38 festivaler från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. I kartfunktionen får du en snabb överblick över den fantastiska spridningen över hela landet.

  – Det här är en plattform det länge har funnits behov av och det känns otroligt roligt och spännande att äntligen lansera den, säger Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

  – Som festivalbesökare kan du nu lätt planera och hitta info om landets festivaler på en samlad sida och lägga in intressanta händelser direkt i din kalender, på din surfplatta eller smartphone, berättar projektledare Kajsa Robin.

  Pridekartan.se har tagits fram i RFSL:s satsning “En blommande priderörelse”. Ett projekt som stärker pridefestivaler och samarbetet mellan dem. Projektet har pågått under två år med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Pridekartan.se är årets stora nyhet.

  pridekartan.se marknadsför och synliggör pridearrangörer sina festivaler, de får kontakt med sponsorer och volontärer och kan kommunicera och utbyta erfarenheter festivalerna emellan. Närvaron på Pridekartan.se är kostnadsfri och alla pridearrangörer i Sverige och på Åland, kan visa upp sin pridefestival. Vill du bli volontär kan du också snabbt och enkelt göra det via pridekartan.se.

  För mer information och intervjuer, kontakta projektledare Kajsa Robin:

  Tel: 073 660 3263

  e-post: kajsa.robin@rfsl.se

 • 09 jun 2016 – RFSL kommenterar attentatet mot gayklubben Pulse i Orlando

  Natten till söndagen utfördes ett attentat riktat mot gayklubben Pulse i Orlando, Florida. En gärningsman öppnade eld och sköt mot besökare. Flera personer dödades och många vårdas på sjukhus. Polisen säger att dådet verkar organiserat och väl förberett.

  – Än en gång upplever vi hur hat och våld tränger sig in i vår vardag. För de personer som gick ut till Pulse i går var det en vanlig lördagskväll tillsammans med vänner som i ett ögonblick förändrades när en våldsman öppnade eld, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

  – Motivet för dådet är ännu oklart men att ett välförberett dåd riktas mot en gayklubb skapar förstås oro och rädsla. Vi tänker idag på offren och deras anhöriga. Om dådet är ett hatbrott mot hbtq-personer så visar det att arbetet för rätten att leva i trygghet och för att stärka hbtq-personers rättigheter inte är något som går att ta för givet, säger Frida Sandegård.

  – Vi fördömmer våldsdåd som riktas mot människor i deras vardag. Det kan vara naturligt att reagera med rädsla på det som har hänt men vi hoppas att dådet i Orlando inte ska leda till att hbtq-personer väljer att leva mer i det fördolda eller att avstå från att gå ut tillsammans med vänner, säger Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande för RFSL.

  – I Sverige, liksom i USA, pågår under sommaren flera pridefiranden. Kampen för hbtq-personers rättigheter och vår möjlighet att fullt ut vara en del av samhället är inte över. Vi vill uppmana alla att stödja deras lokala pridefirande genom att besöka det och delta i de olika aktiviteter som arrangeras, säger Magnus Kolsjö.

 • 28 maj 2016 – Skatteverkets förbättringar för transpersoner når inte ända fram

  Skatteverket har idag, i rapporten ”Folkbokföring och ändrad könstillhörighet”, redovisat det uppdrag regeringen gett till myndigheten att skapa en enhetlig hantering av folkbokföringsuppgifter för personer som bytt juridiskt kön.

  Skatteverket meddelar att från nu kommer nytt namn och personnumer för den som ändrat könstillhörighet visas även i familjeuppgifterna för dennes barn och föräldrar. Hittills har nära familjerelationer till den som ändrat könstillhörighet varit fortsatt knutna till det gamla personnumret, och därmed till en juridisk könstillhörighet personen i fråga inte länge har, vilket både skapat juridiska problem och inneburit en kränkning i den personliga integriteten för många transpersoner.

    ”RFSL välkomnar förändringarna”

  – RFSL välkomnar förändringarna i Skatteverkets rutiner men skyddet för transpersoners integritet behöver förbättras ytterligare och prövas individuellt från fall till fall, säger Frida Sandegård, RFSL:s förbundsordförande.

  Nuvarande rutin har exempelvis inneburit problem för föräldrar med vårdnad av barn, då det varit det gamla personnumret som visats i barnens personbevis. Vid en bouppteckning har den som ändrat sin könstillhörighet själv varit tvungen att berätta om detta, eftersom det varit det gamla personnumret som varit knutet till den avlidna föräldern. Tillsammans med jurist Kerstin Burman har RFSL tidigare drivit flera rättsliga processer mot Skatteverket i dessa ärenden.

  – Vi är nu glada att vi fortsättningsvis inte måste ta detta via domstol, utan att Skatteverket självmant ändrar sina rutiner, säger Frida Sandegård.

  – Skatteverket säger i sin rapport att de önskar en tydligare lagstiftning. Vi diskuterar gärna det och andra förändringar som behövs för att förbättra transpersoners livsvillkor med Skatteverket, säger Frida Sandegård.

  Läs hela rapporten Folkbokföring och ändrad könstillhörighet.

 • 07 maj 2016 – Sverige sjunker i ranking av hbtqi-personers rättigheter i Europa

  Idag presenterar paraplyorganisationen ILGA Europa, där RFSL ingår som medlem, sin årligen återkommande rapport över mänskliga rättigheter för hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner) i Europa. Kartläggningen visar att Sverige i år hamnar på tolfte plats. Jämfört med förra året är det en försämring, då Sverige 2015 hamnade på en sjätte plats. Att Sverige sjunkit så många platser i rankingen beror delvis på att andra länder gjort stora framsteg, men även på de förändringar som nu genomförs i asyl- och migrationspolitiken.

  – I sin senaste regeringsförklaring slog statsminister Stefan Löfven fast att “i Sverige ska du ha rätt att vara precis den du är”. Idag är vi längre ifrån att förverkliga det än vi var för ett år sedan. Andra länder har blivit bättre för hbtqi-personer att leva i, men Sverige har blivit sämre. Detta är oacceptabelt och statsministern måste skapa förutsättningar för att öka fokuset på hbtqi-personers rättigheter när han senare under maj genomför en regeringsombildning, säger RFSL:s förbundsordförande Frida Sandegård.

  – Sverige faller i denna internationella rankning för att vi blivit sämre på att erbjuda skydd för de människor som flyr undan förföljelse på grund av sin sexuella läggning, sitt könsuttryck eller sin könsidentitet. Detta är ytterligare ett bevis på att de förändringar som regeringen nu genomför av asyl- och migrationspolitiken kränker mänskliga rättigheter. Ingen ska tvingas att leva i garderoben. Sverige måste återigen bli ett land dit de som vill komma ut kan få komma in, säger RFSL:s vice förbundsordförande Magnus Kolsjö.

  Malta är det land som hamnar på första plats i ILGA Europas ranking Rainbow Europe Map 2016. Detta beror på att aktivister och landets regering snabbt har drivit utvecklingen framåt. Malta har genomfört viktiga reformer både för att motverka och kriminalisera hatbrott och hets mot hbtqi-personer och för att respektera trans- och intersexpersoners rättigheter. Ett viktigt steg i arbetet för intersexpersoners rättigheter är förbudet i Malta mot att genomföra onödiga kirurgiska ingrepp på en persons könsegenskaper utan dennes samtycke.

  – Regeringen måste skynda på arbetet med att upphäva den föråldrade svenska könstillhörighetslagen och ersätta den med ny lagstiftning, bland annat för att sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön. Regeringen behöver också arbeta för att förstärka skyddet av intersexpersoners rättigheter. Medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp på en persons könsegenskaper som sker utan personens eget samtycke måste förbjudas, säger Frida Sandegård.

  – Sverige saknar idag ett tydligt rättsligt skydd för transpersoner i hets- och hatbrottslagstiftningen. För en tid sedan lämnade en utredning ett förslag om att rätta till detta. Denna viktiga lagstiftning måste komma på plats snarast så att transpersoner kan få samma skydd som andra utsatta grupper, säger Magnus Kolsjö.

  Läs mer om begreppet intersexpersoner i RFSL:s begreppsordslista.

 • 06 maj 2016 – RFSL fastslår nya ställningstaganden i intersexfrågor, funkisfrågor och kring asyl och migration

  RFSL:s kongress, som hölls i Malmö under helgen 6-8 maj, har fattat en rad viktiga beslut om nya ställningstaganden. Bland annat fattade kongressen beslut om att utveckla arbetet med intersexfrågor, att bli en bättre allierad i arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation och att inta nya ståndpunkter i asyl- och migrationsfrågor. Till ny förbundsordförande i RFSL, efter Ulrika Westerlund, valdes Frida Sandegård.

  Under lördagen beslutade kongressen att RFSL ska tydliggöra sitt arbete för intersexpersoners rättigheter. RFSL vill förankra arbetet i större delar av organisationen och ge konkreta möjligheter för fler medlemmar att påverka inriktningen i intersexfrågor. Till nästa kongress 2018 ska förbundet också utreda om målgruppen för RFSL ska utvidgas till att också inkludera intersexpersoner.

  RFSL:s förbundsstyrelse skrev i sin proposition i ämnet:

  ”Både hbtq-rörelsen och intersexrörelsen vill se en värld med en bredare norm kring kön. Dagens norm slår fast att ett spädbarn har antingen en flick- eller pojkkropp och är därför pojke eller flicka, har därefter en manlig eller kvinnlig pubertet och förväntas hela sitt liv utvecklas i enlighet med och identifiera sig endast med det juridiska kön som en läkare tilldelade vid födseln. Denna norm skapar stora problem både för intersexpersoner och hbtq-personer. Det är därför inte konstigt att rörelserna har närmat sig varandra.”

  Kongressen har också fattat beslut om att RFSL ska bli en bättre allierad i arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation. Förutom att RFSL själva ska prioritera tillgänglighet ska organisationen också mer tydligt fungera som en allierad i politiska frågor som rör förbättringar för personer med normbrytande funktionsvariation. Bakgrunden är att frågor om rättigheter för personer med normbrytande funktionsvariationer allt oftare berörs av RFSL.

  ”Det är viktigt att RFSL inte agerar ensamt på området, eftersom vi inte har mandat att uttala oss i funktionalitetspolitiska frågor utan att förankra våra uttalanden och vårt agerande med de organisationer som organiserar människor med normbrytande funktionalitet. Våra ställningstaganden ska endast användas för att agera som en allierad”, skrev förbundsstyrelsen i sin proposition i frågan.

  Under söndagen fastslog kongressen en rad nya ställningstaganden i asyl- och migrationsfrågor. Bland annat att RFSL fortsätter att ge stöd till människor även om de fått avslag i sin asylansökan från Migrationsverket, att RFSL förespråkar möjligheten att använda demokratiska icke-våldsmetoder för att förhindra avvisningar och att RFSL aldrig kommer att bistå myndigheter med avvisningar.

  – Jag är väldigt stolt över RFSL som driver frågor om mänskliga rättigheter på så många områden. Att vi har så många medlemmar som möts och tillsammans stärker livsvillkoren för hbtq-personer i Sverige och internationellt gör att vi hela tiden kan utvecklas och vara i rörelse, säger RFSL:s nyvalda ordförande Frida Sandegård.

  Efter sex år på posten avgick Ulrika Westerlund som förbundsordförande under lördagen. Hon ersattes då som förbundsordförande av Frida Sandegård. Till ny vice förbundsordförande, efter Christian Antoni Möllerop, valdes Magnus Kolsjö.

 • 04 maj 2016 – Frida Sandegård RFSL:s nya förbundsordförande

  RFSL håller under helgen kongress i Malmö och har under dagen valt en ny styrelse. Frida Sandegård efterträder Ulrika Westerlund som förbundsordförande och Magnus Kolsjö efterträder Christian Antoni Möllerop som vice förbundsordförande.

  – Vi är oerhört tacksamma för att ha fått kongressens förtroende och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med RFSL:s avdelningar och aktivister runt om i landet, säger Frida Sandegård och Magnus Kolsjö

  Frida Sandegård är 34 år och bor med partner och hund i Stockholm. Frida har tidigare arbetat som projektledare på Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhället (MUCF). Utöver det har Frida arbetat för RFSU, Rädda Barnen och ett flertal olika kulturinstitutioner.

  – RFSL verkar för mänskliga rättigheter inom många områden och skeden i livet. Tillsammans ska vi arbeta för att stärka rätten till hälsa, vård och stärkt identitet. Möjligheten att leva i trygghet och frihet ska vara stark oavsett identitet. Lusten till engagemang och utveckling ska tillvaratas på alla nivåer så att RFSL fortsätter stärka rättigheter för hbtq-personer i Sverige och tillsammans med internationella kontakter, säger Frida Sandegård

  Magnus Kolsjö är 44 år och förlovad med Simon som han bor tillsammans med i Kallhäll norr om Stockholm. Magnus arbetar idag som utredare på Fackförbundet ST och har tidigare arbetat i riksdagen och Finansdepartementet för Kristdemokraterna. Han har även varit vice distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.

  – RFSL ska vara en stark röst för de hbtq-personer som söker skydd i Sverige. Vi ska ta debatten med de som vill stänga gränser, förhindra familjeåterförening och lägga hinder i vägen för de som flyr undan hot och våld. Ingen ska tvingas att leva i garderoben för att tillfredställa politiska lappkast. Tillsammans ska vi hjälpa människor att inte bara komma ut utan också att få komma in och kunna leva med lust som den de är, säger Magnus Kolsjö.

  Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop blev valda 2010 och har under sex år breddat RFSL:s verksamheter och drivit igenom historiska förbättringar för hbtq-personer.

  – Vi tror att RFSL står stark som en organisation med stor potential att utveckla sig ytterligare och nå än fler framgångar för hbtq-personer i Sverige och i världen. Vi är oerhört stolta över att tillsammans med er ha varit en del av allt detta, säger Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop.

  RFSL håller kongress vartannat år. RFSL-aktivister från hela landet kommer förutom att välja förbundsstyrelse även diskutera frågor om former för äldre hbtq-personers engagemang, utvecklat arbete med intersexfrågor, utökade asyl-politiska ställningstaganden för RFSL, hur RFSL kan bli en bättre allierad i arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation samt formulera en antirasistisk handlingsplan.

  Kontakt

  Frida Sandegård: 072 30 32 604

  Magnus Kolsjö: 070 44 18 558

 • 03 maj 2016 – RFSL håller kongress i Malmö

  På fredagseftermiddagen inleds RFSL:s kongress i Malmö. Det är cirka 165 kongressombud, förbundsstyrelseledamöter, personal och medlemmar som möts för tre dagar av diskussioner, val och beslut. 

  – Vi är väldigt stolta över att vara värdar för årets kongress och ser fram emot bra samtal och beslut, men också tid för umgänge och fest. Jag uppskattar väldigt mycket att RFSL har lagt mycket fokus på asylpolitiska frågor de senaste åren. Det är väldigt viktigt för oss i Malmö och jag hoppas att det fokuset fortsätter, säger Monica Collins, ordförande för RFSL Malmö.

  Stora politiska frågor för kongressen att ta ställning till är bland annat en utökad politik på asylområdet, på intersex-området och en förbättrad politik på funkisområdet och det anti-rasistiska området. Kongressen fattar också, som alltid, beslut om organisationens hela verksamhetsplan.

  Under årets kongress ska också en ny politisk ledning väljas då nuvarande förbundsordförande Ulrika Westerlund och vice förbundsordförande Christian Antoni Möllerop inte ställt upp för omval och alltså avgår i samband med årets kongress.

  – Vi är oerhört stolta över att ha fått äran att leda organisationen under sex år. Vi har haft glädjen att leda en växande organisation – där vi gått från cirka 3500 till cirka 7000 medlemmar, och från 30 avdelningar till 37, säger Ulrika Westerlund och Christian Möllerop.

  – Under våra år har vi haft förmånen att jobba tillsammans med många andra inom och utom vår organisation för att få igenom viktiga förändringar i lagstiftning och praxis. Vi var med om att få bort tvångssteriliseringarna av människor som vill ändra juridiskt kön och vi har nu också varit med om att få till ett politiskt initiativ för att utbetalning av ekonomisk kompensation till tvångssteriliserade ska ske. Men det finns mycket kvar att göra på området transpersoners rättigheter – bland annat hoppas vi nu på att regeringen snart lägger fram en proposition om förändring av könstillhörighetslagen, säger Ulrika Westerlund.

  – Vi har också jobbat hårt med att lyfta hälsofrågor, som bland annat hiv-prevention, frågor om psykisk ohälsa och riskbruk. Här har vi fått igenom att fler studier med ett hbtq-perspektiv har genomförts och vi fått bättre kunskap om hbtq-personers hälsa. Här hoppas vi nu på att åtgärdsförslag kommer på plats, säger Christian Antoni Möllerop.

  – Vi beklagar också djupt att vi fått vara vittnen till den urholkning av asylrätten som det senaste dryga halvårets regeringsbeslut och –förslag har inneburit. Vi har, tillsammans med den övriga asylrättsrörelsen, engagerat oss aktivt i arbetet med att försöka förhindra förändringarna av utlänningslagen, hittills tyvärr utan större framgångar. Också den utveckling vi sett med en ökande rasism i Sverige är djupt problematisk, säger Ulrika Westerlund.

  RFSL har kongress vartannat år och organisationens avdelningar turas om att vara värdar. De år som det inte är kongress hålls istället ett förtroenderåd, där inga beslut fattas, men viktiga frågor för organisationen diskuteras.

 • 02 maj 2016 – RFSL välkomnar nya delmål för hivpreventionen, men en översyn av smittskyddslagen behövs

  4 maj beslutade regeringen att nya delmål för hivpreventionen skall tas fram. RFSL välkomnar beslutet, men vill även se en översyn av smittskyddslagen och att PrEP görs tillgängligt i Sverige som ett komplement till befintliga hivpreventiva insatser.

  2016 löper den gällande nationella strategin på hiv-området (Prop. 2005/06:60) ut. Sverige har, genom internationella avtal, förpliktigat sig till att ha nationella styrdokument för hivpreventionen och RFSL har under lång tid drivit frågan om att en ny strategi måste tas fram. RFSL välkomnar därför nu regeringens beslut om att nya delmål för hivpreventionen skall tas fram.

  – Den gällande strategin har varit viktig för målstyrning, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering av hivpreventionen, vilket kan vara en del-förklaring till att Sverige i ett internationellt perspektiv har haft relativt låga siffror avseende nya hiv-fall. Vi måste dock erkänna att vi fortfarande har en bra bit kvar att gå när det gäller att få ner antalet nya fall bland vissa grupper som är särskilt sårbara för att få viruset överfört, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL.

  Folkhälsominister Gabriel Wikström preciserar i regeringens pressmeddelande 4 maj vikten av att preventionen riktar sig mot grupper där förekomsten av hiv är som störst och att Folkhälsomyndigheten, som får ansvaret att ta fram förslag på nya delmål, har till uppgift att se till att strategin säkerställer att regeringens insatser når dessa grupper.

  – RFSL har så länge hiv har funnits i Sverige påpekat att om hivpreventionen skall ha reell effekt måste den tydligt riktas mot de som löper störst risk att få viruset överfört. Ser man på hivstatistiken i Sverige är män som har sex med män en sådan grupp. Vi hoppas därför att nya mål kan säkerställa att preventionen riktas än mer mot särskilt utsatta grupper än vad som sker i dagsläget, säger Möllerop.

  RFSL anser dock att en effektiv hivprevention även måste handla om hur smittskyddslagstiftningen är formulerad och att så kallad PrEP (antivirala mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv) görs tillgänglig i Sverige som en del av hivpreventionen. Den gällande smittskyddslagen är från 2004 och baserade sig på den då tillgängliga kunskapen om hiv och överföringsrisker. Mycket har hänt sen dess och i oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används. I Sverige har över 95 procent av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling. Enligt Folkhälsomyndigheten kan det däremot leva över 700 personer [1] i Sverige som inte vet om sin positiva hivstatus. De som inte vet om att de lever med hiv går heller inte på någon behandling och i de flesta fall är det dessa som överför viruset till någon annan.

  – Den nya kunskapen vi nu har om överföringsrisker bör bidra till en förändring av smittskyddslagens utformning. RFSL har i ett flertal år arbetat för en översyn av lagen. Ett av skälen är det faktum att de som lever med hiv i Sverige, och som vet om sin status, i princip inte kan överföra viruset till någon annan. Det finns även en klar majoritet i riksdagen för en översyn och vi väntar egentligen bara på att regeringen fattar beslut om ett utredningsdirektiv, säger Möllerop.

  Slutligen vill RFSL att så kallad PrEP (antivirala mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv) görs tillgänglig som en del av hivpreventionen. Forskningsstudier har visat att PrEP kan förebygga att hiv överförs sexuellt och att PrEP kan minska risken att få hiv med mellan 40 och90 procent, jämfört med personer som inte tar PrEP.

  – RFSL vill se att PrEP blir ytterligare ett sätt att arbeta för att förebygga hiv i Sverige. Kondomer är effektiva när de används, men alla lyckas inte med kondomanvändning. PrEP kan inte ersätta andra sätt att jobba med hivprevention, men skulle ge ett komplement till de metoder som redan finns. RFSL tycker att PrEP borde erbjudas till personer som har en hög risk att få hiv, och att användandet subventioneras för särskilt utsatta grupper, säger Möllerop.

 • 24 apr 2016 – RFSL välkomnar initiativet från regeringen att betala ut ekonomisk kompensation till tvångssteriliserade

  Idag den 27 april meddelade folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att regeringen beslutat om att ta initiativ till en ny lag som ska möjliggöra ekonomisk kompensation till de personer som tvångssteriliserats till följd av tidigare krav i könstillhörighetslagen.

  – Vi är oerhört glada för det här beskedet från regeringen och hoppas nu att processen ska gå så snabbt som möjligt och inte möta något motstånd, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

  Från och med januari 2013 får tvångssteriliseringar inte längre ske i Sverige. De strider mot regeringsformen, mot Europakonventionen och är diskriminerande, konstaterade Kammarrätten i Stockholm i en dom från december 2012. Då hade tvångssteriliseringarna av personer som ville byta juridiskt kön pågått sedan 1972.

  Sommaren 2013 upphävdes också själva kravet i lagtexten av riksdagen. Efter det lämnade cirka 160 personer in ett ersättningsanspråk till Justitiekanslern för att de blivit tvångssteriliserade. RFSL, tillsammans med RFSL Ungdom, Transföreningen FPES, KIM och Diskrimineringsbyrån i Uppsala, stod bakom ansökan som juristen Kerstin Burman arbetat med. Justitiekanslern avslog ansökan sommaren 2014 och menade, tvärtemot kammarrätten, att det inte alls handlade om tvångssterilisering.

  Efter avslaget fattade organisationerna beslutet att stämma staten för det fall regeringen inte självmant skulle betala ut ersättning för den kränkning som skett. RFSL träffade Gabriel Wikström vintern 2015 för att framföra kravet om kompensation och upprättelse och sedan dess har kontakterna i frågan fortsatt. Eftersom den politiska processen varit långdragen har dock Kerstin Burman arbetat på en stämningsansökan med åtta pilotfall för att stämma staten om ett politiskt initiativ inte skulle komma.

  – Att regeringen nu valt att ta politiskt ansvar för tvångssteriliseringarna är glädjande. Nu förutsätter vi bara att nivån på ersättningen blir tillräcklig hög. I vår stämningsansökan satte vi nivån till 300 000 kronor per person, vilket bland annat baseras på svensk skadeståndsrätt samt att staten kränkt den personliga integriteten i strid med grundlag och Europakonventionen. Föreslår regeringen ett avsevärt lägre belopp så får vi vända oss till rättsväsendet ändå, säger Kerstin Burman.

  Ekonomisk ersättning kan naturligtvis inte helt kompensera för den grova kränkning som tvångssteriliseringarna inneburit. Men en ekonomisk kompensation på regeringens initiativ blir ett offentligt erkännande av att det som hänt de här individerna var fel – så här får en stat inte behandla sina medborgare. På 1970-talet upphävdes de lagar som möjliggjorde tvångssterilisering av andra grupper och år 2000 beslutade regeringen att be om ursäkt och betala ut ekonomisk kompensation till de som tidigare tvångssteriliserats.

  – Nu får vi samma upprättelse som de andra tvångssteriliserade, det känns som ett oerhört erkännande av regeringen av att staten har gjort fel. När jag har pengarna i handen så kommer jag fira, säger Maria Sundin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och en av de som varit med i processen för att få ekonomisk kompensation.

 • 05 apr 2016 – Frida Sandegård föreslås bli ny ordförande i RFSL

  Idag presenterar valberedningen för RFSL sitt förslag på ny förbundsstyrelse. Valberedningen föreslår Frida Sandegård till ny ordförande i RFSL. Den nya styrelsen ska väljas på RFSL:s kongress i Malmö, 6-8 maj.

  Frida Sandegård är 34 år och bor i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av arbete med hbtq-personers rättigheter, sexualupplysning och maskulinitetsfrågor. Frida har bl.a. arbetat på RFSL Ungdom, RFSU Stockholm, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kulturhuset i Stockholm.

  – Valberedningen ser att Frida har vad som krävs för att leda RFSL, både politiskt och organisatoriskt. Hon har en bred erfarenhet av hbtq-rörelsen, inom och utom RFSL, och en tydlig bild av vilken roll hon ser att RFSL bör spela i samhället, säger Johanna Dexter Wistedt, sammankallande i valberedningen.

  – Hbtq-personers livsvillkor begränsas fortfarande, och möjligheterna till ett tryggt liv ser så olika ut för olika hbtq-personer, både i Sverige och internationellt. RFSL är en stark aktör som ska fortsätta arbeta för allas rätt till ett meningsfullt liv, hälsa och arbete på lika villkor. Vi ska vara en aktuell medlemsorganisation och en självklar aktör i en bred folkrörelse för en framtid där alla oavsett identitet kan växa tillsammans, säger Frida Sandegård.

  Till vice ordförande föreslår valberedningen Magnus Kolsjö, 43 år, Järfälla. Magnus har suttit i förbundsstyrelsen i två år. Han är till vardags utredare på Fackförbundet ST, och arbetade tidigare i riksdagen och på Regeringskansliet som politiskt sakkunnig för Kristdemokraterna.

  – Magnus har en god kunskap om politiskt påverkansarbete och strategi, men även goda kunskaper om hur RFSL som organisation fungerar och de utmaningar organisationen står inför. Därför är Magnus en stark kandidat till posten som vice ordförande, säger Johanna Dexter Wistedt.

  – Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med alla fantastiska aktivister inom RFSL. Vi har viktiga uppgifter framför oss för att skapa ett öppet Sverige där det är möjligt att komma ut och leva som den man är, men också ett Sverige där det är möjligt att komma in. Där hbtq-personer som flyr undan hot och våld i sina hemländer kan få ett tryggt hem, och där hbtq-personer släpps in utan förbehåll på arbetsplatser, i idrottsliv, religiösa samfund och olika intresseorganisationer, säger Magnus Kolsjö.

  Valberedningens förslag på förbundsstyrelse, i sin helhet

  Ordförande: Frida Sandegård, Stockholm (nyval)

  Vice ordförande: Magnus Kolsjö, Järfälla (nyval på posten, omval till styrelsen)

  Kassör: Niclas Sandin, Norrtälje (omval)

  Ledamöter

  Christopher Aqurette, Malmö (nyval)

  Anna Galin, Umeå (omval)

  Johanna Grant Axén, Stockholm (nyval, tidigare adjungerad till styrelsen)

  Preethi Huczkowski, Sundsvall (nyval)

  Suzann Larsdotter, Stockholm (nyval)

  Deidre Palacios, Stockholm (omval)

  Andreas Saleskog, Karlshamn (nyval)

  Mire Åsell, Stockholm (nyval på posten, omval till styrelsen)

  Christopher Waldekrantz, Stockholm (nyval)

  Ersättare

  Cihan Arikan, Malmö (nyval)

  Oscar Undevall, Borås (nyval)

  Sam Vidén, Olofström (nyval)

  Kontakt

  Frida sandegård: 072 30 32 604

  Magnus Kolsjö: 070 44 18 558

  Johanna Dexter Wistedt, valberedningen: 073 600 03 36

 • 04 apr 2016 – Socialstyrelsens studie om psykisk ohälsa bland samkönade par visar på behov av insatser

  I dag presenterar Socialstyrelsen en registerstudie som visar på ökad psykisk ohälsa, samt riskbruk bland personer i samkönade äktenskap jämfört med personer i olikkönade äktenskap. Studien visar även på ökad dödlighet. 

  – Resultaten från studien ger ytterligare stöd åt det vi krävt i många år: riktade insatser krävs för att komma tillrätta med den psykiska ohälsan, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL.

  Sedan början på 90-talet har det genomförts ett flertal studier om homo- och bisexuellas levnadsvillkor. På senare år har även studier gjorts av transpersoners hälsa och levnadsvillkor. Majoriteten av dessa studier har varit baserade på självskattningar som tagits fram genom enkäter eller kvalitativa intervjuer. De som handlat om homo- och bisexuella personer har alla visat på en tydlig trend – högre grad av psykisk ohälsa än i befolkningen i stort, ökad förekomst av riskbruk av alkohol och droger, samt en ökad risk för självmord. Genom att hämta uppgifter från Statistiska centralbyråns register över olik- och samkönade partnerskap, och samköra uppgifterna med Socialstyrelsens diagnosregister har Socialstyrelsen undersökt skillnader i ohälsa i Sverige. Rapporten som i dag publiceras, visar på en förhöjd stressrelaterad psykisk ohälsa bland samkönade par och bekräftar därmed resultat från tidigare studier.

  Psykisk ohälsa

  Rapporten visar att risken för depression eller ångest är dubbelt så hög bland män som lever i en samkönad relation jämfört med män som är gifta med en kvinna. Även kvinnor i samkönade relationer har en ökad risk för dessa diagnoser. RFSL har under flera år försökt förmå regeringen och olika myndigheter att säkerställa riktade insatser mot hbtq-personer för att förebygga psykisk ohälsa och självmord.

  För att uppnå förändring krävs att förebyggande insatser riktas specifikt till homo- och bisexuella personer vad gäller såväl suicidprevention som psykosocialt stöd och stöd för att komma ifrån ett beroende. Vården måste också bli bättre på att fånga upp och behandla de som redan lider av psykisk ohälsa, riskbruk och beroende. För att detta ska ske krävs strategiska insatser som satsar specifikt på gruppen och deras behov, säger Christian Antoni Mollerup, vice förbundsordförande i RFSL.

  Rapporten visar även att män och kvinnor i samkönade relationer använder mer psykofarmaka, vilket ter sig adekvat i förhållande till den ökade sjukdomsbördan i gruppen. Att kvinnor i samkönade äktenskap har en lägre användning av läkemedel än män i samkönade äktenskap, samtidigt som kvinnorna har en ökad förekomst av riskbruk och beroende kan tyda på att de tar till alkohol och droger för att döva psykisk ohälsa istället för att söka medicinsk hjälp.

  Riskbruk och beroende

  Ett annat allvarligt fynd är att kvinnor i samkönade äktenskap har en tre gånger högre risk för beroende eller riskbruk jämfört med kvinnor i olikkönade äktenskap. Riskbruket eller beroendet var framförallt av alkohol. För unga kvinnor i ett samkönat äktenskap var risken för beroende eller riskbruk hela sju gånger högre än bland kvinnor i olikkönade äktenskap.

  Den nionde februari publicerade regeringen skrivelsen, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. RFSL har över lång tid uppmärksammat beslutsfattare om vikten av att bland annat homo- och bisexuella personers särskilda utsatthet vad avser riskbruk inkluderas i handlingsplanen tillsammans med konkreta förebyggande insatser. Vid publiceringen av regeringens skrivelse kunde RFSL tyvärr konstatera att detta inte fanns med överhuvudtaget i den nu fastlagda handlingsplanens insatser och åtgärder.

  – Resultaten från Socialstyrelsens rapport bekräftar tidigare studier som visar på att överkonsumtion av alkohol kan vara ett sätt att hantera stress till följd av diskriminering och utanförskap. I och med utformningen av ANDT-strategin kan vi tyvärr konstatera att regeringen har förbisett våra önskemål om tydliga åtgärder för att reducera vår målgrupps riskbruk, säger Christian Antoni Möllerop.

  Dödlighet

  Ett av rapportens allvarligaste fynd är överdödlighet bland personer som lever i ett samkönat äktenskap jämfört med de som är gifta med någon av annat kön. Bland personer i samkönade äktenskap fanns en ökad förtidig dödlighet (både död i somatiska sjukdomar eller självmord), särskilt bland män. Självmord var också vanligare bland kvinnor i samkönade äktenskap än bland kvinnor i olikkönade äktenskap. Bland männen var förekomsten av självmord högst bland män som hade varit i både ett olik- och ett samkönat äktenskap.

  – Det är tragiskt att vi i Sverige kan se dessa tydliga tecken på utsatthet och samhällets oförmåga att skydda hela befolkningen på lika villkor. Socialstyrelsens djupdykning i tillgängliga register är ett tragiskt vittnesmål om djup ohälsa som drabbar människor som lever med någon av samma kön i högre grad än andra, och i många fall leder till en för tidig död. Olika regeringar och myndigheter har ignorerat ohälsan inom gruppen i årtionden, och det är dags att myndigheter och beslutsfattare axlar ansvaret för att åstadkomma förändring. Riktade insatser behövs, avslutar Christian Antoni Möllerop.

  Fakta om Socialstyrelsens studie:

  Genom att hämta uppgifter från Statistiska centralbyråns register över olik- och samkönade partnerskap, och samköra uppgifterna med Socialstyrelsens register har Socialstyrelsen undersökt skillnader i ohälsa i Sverige.

  Det har inte varit möjligt inom ramen för studien uttala sig om människors identitet, vad gäller hur många som identifierar sig som till exempel homosexuella, bisexuella eller transpersoner, utan studien kan enbart uttala sig om personer i samkönade och olikkönade äktenskap och huruvida dessa är registrerade som man eller kvinna i de register som undersökts.

  Läs hela rapporten Ökad risk för ohälsa i hbtq-gruppen

   

 • 13 mar 2016 – RFSL deltar på FN:s kvinnokommission i New York

  Under måndagen den 14 mars inleddes i New York den 60:e upplagan av FN:s kvinnokommission, The Commission on the Status of Women – CSW. RFSL deltar med ett seminarium och följer de mellanstatliga förhandlingarna om den politiska deklarationen.

  Tillsammans med fler än 8 100 civila samhällsrepresentanter deltar RFSL under kommissionens session mellan 14-24 mars. Kvinnokommissionen fokuserar i år på kvinnors egenmakt och hållbar utveckling med en tydlig koppling till Agenda 2030 och de nya hållbara utvecklingsmålen.

  RFSL har två huvudsakliga mål med sitt deltagande: dels att verka för att synliggöra hbtqi-kvinnors situation och rättigheter och dels att säkerställa att specifika skrivelser om hbtqi-kvinnors situation och rättigheter inkluderas i den politiska deklarationen.

  – Det är avgörande att specifika skrivelser om sexuell läggning och könsidentitet inkluderas i den politiska deklarationen. Om vi lyckas så är det första gången i historien som ett CSW-dokument erkänner rättigheter för hbtqi-kvinnor. CSW är idag det enda FN-forum där frågor rörande hbtqi ännu inte har inkluderats i officiella slutdokument, säger Micah Grzywnowiczinternationellt sakkunnig på RFSL.

  På fredag den 18 mars organiserar RFSL ett seminarium med fokus på insamling av data och hur inkludering av hbtqi-kvinnor kan mätas. Panelen består av deltagare från två av RFSL:s partnerorganisationer i Sydafrika och Brasilien. Deltar gör även UNDP för att dela information om det ”LGBTI Inclusion Index” som nu utvecklas för att möjliggöra datainsamling.

  På plats arbetar RFSL tillsammans med andra kvinnorätts- och hbtqi-organisationer. Detta bland annat genom att koordinera ett nätverk av hbtqi-organisationer där gemensamt påverkansarbete planeras.

  Kontaktperson i New York:

  Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig RFSL. Tel: 073 541 96 44. E-post: micah.grzywnowicz@rfsl.se

 • 12 mar 2016 – RFSL och Stockholmsidrotten lanserar ny utbildning för idrottsföreningar

  Många förtroendevalda och ideella ledare vill jobba med att göra idrotten välkomnande och trygg men har ibland svårt att komma igång och få tid att hinna med. RFSL och Stockholmsidrotten lanserar därför en ny utbildning, en Introduktion till inkludering för idrottsföreningar – för att underlätta för föreningar att komma igång med arbetet.

  Idrotten är ett ställe för gemenskap för många. Men inte alla är självklara i gemenskapen. Traditionella normer för maskulinitet, cis- och heteronormer är starka inom idrotten, det visar forskning och aktivas berättelser. Miljön riskerar därför att exkludera och osynliggöra hbtq-personer och andra som bryter mot normerna, något som är både ett folkhälsoproblem och ett demokratiproblem.

  Utbildningen Introduktion till inkludering för idrottsföreningar är fem timmar lång, hålls vid två-tre tillfällen och innehåller tre delar:

  1. “ABC”, en orientering i begrepp som “hbtq” och “normer”.

  2. “Vi”, som fokuserar på föreningens egna behov och de utmaningar föreningen har inom detta område. Det kan till exempel handla om hur en tränare säkerställer att språket hen använder riktar sig till alla i gruppen och att omklädningsrummet kan vara en trygg miljö för alla.

  3. “Handledning”, där föreningen, SISU Idrottsutbildarna och RFSL tillsammans tar fram en plan för hur arbetet ska fortsätta framåt.

  I förra veckan testades utbildningen för första gången av Korpen Stockholm.

  – Jag tycker det är viktigt att vi som organisation är tydliga med att vi vill inkludera alla. Det är extra viktigt inom idrotten, som varit heteronormativ historiskt. Korpen ska vara öppen för alla oavsett etnisk, socioekonomisk bakgrund eller könsidentitet. Det är helt enligt Korpens värdegrund- människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en, säger Karl Josephson, ledamot i Korpen Stockholms styrelse.

  – Vi ser denna utbildning som ytterligare ett steg mot en mer inkluderande idrottsmiljö, där alla kan känna sig välkomna och trivas. All idrottsverksamhet ska bedrivas utifrån Idrottens värdegrund, och där är hbtq en viktig del. För oss är det också viktigt att anpassa utbildningarna efter föreningarnas behov, vilket vi har gjort i detta samarbete, säger Cinnika Beiming, distriktsidrottschef på Stockholmsidrotten.

  – En inkluderande miljö vinner alla på. Det handlar om folkhälsa och att värna om de demokratiska värdena som idrotten vilar på, att alla ska ha möjlighet att delta på bra villkor, oavsett vem man är. Därför är vi väldigt glada över det växande engagemanget för inkludering som vi kan se på många håll i idrottsrörelsen idag. Vi hoppas och tror att detta är början på en strukturell förändring, säger Sofia B. Karlsson, ansvarig för RFSL:s arbete med idrottsföreningar.

   

  Kontaktpersoner om utbildningen

  Korpen Stockholm: Kalle Josephson, styrelseledamot. Tel: 0739-34 94 17. E-post: langkalle@gmail.com

  Stockholmsidrotten: Cinnika Beiming, distriktschef eller Pontus Gyllensten. Tel: 08-627 40 16 eller 08-627 46 08. E-post: Cinnika.beiming@stockholmsidrotten.sePontus.gyllensten@stockholmsidrotten.se

  RFSL: Sofia B. Karlsson, ansvarig RFSL:s arbete med idrottsföreningar. Tel: 073-708 56 87. E-post: sofia.b.karlsson@rfsl.se

 • 07 mar 2016 – RFSL starkt kritiskt till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen

  RFSL understryker att Sverige ska ha en human flyktingpolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och avstyrker därför alla regeringens förslag till inskränkningar i möjligheten att få uppehållstillstånd. Detta i förbundets inlämnade remissvar över utkastet till lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, där regeringen föreslår införande av en ny tidsbegränsad lag som tillfälligt ersätter utlänningslagen.

  Utgångspunkten för regeringen har, sedan i slutet av förra året, varit att försöka minska antalet asylansökande som söker sig till Sverige. RFSL menar att förslagen i utkastet till lagrådsremiss helt saknar en närmare analys av om ändringarna efter genomförande innebär att antalet asylsökande till Sverige minskar. Vidare saknas helt en analys av på vilket sätt ett minskat antal asylsökande till Sverige skulle bidra till en jämnare fördelning av antalet asylsökande i Europa.

  – Vi hoppas att regeringens förslag faller under behandlingen i riksdagen, men är medvetna om att vi, och detta utan att regeringen egentligen alls motiverar sina förslag, kommer att behöva ställa in oss på att asylsökande kommer att få uppleva tuffare regler för sin asylprövning, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

  Det finns i regeringens förslag även en brist på konsekvensanalys när det gäller förslaget om att tidsbegränsa uppehållstillstånden. På vilket sätt ett tidsbegränsat tillstånd skulle bidra till färre antal asylsökande framgår inte. Istället kommer förslaget att leda till att asylprövningen, som redan i dag är flera år lång, kommer att ytterligare fördröjas. Detta innebär att asylsökande tvingas leva i en ovisshet under mycket lång tid. Dessutom försenas och försvåras integrationsarbetet.

  De tillfälliga uppehållstillstånden tycks förutsätta att de flesta personer med internationellt skyddsbehov i första hand flyr en situation som är tillfällig och övergående. Så ser emellertid inte verkligheten ut för de många tusentals personer som varje år flyr från förföljelse, tortyr och förnedrande behandling som de utsätts för på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet och/eller sitt könsuttryck.

  – Förföljelserna av hbtq-personer i Iran eller Uganda är knappast tillfällig eller övergående, snarare tvärtom. Vi ser en hårdnande verklighet för hbtq-personer i många av de länder som redan i dag har stränga straff och det blir för denna grupp, men även för andra, meningslöst, och spär bara på ovissheten för den enskilde, att tillämpa tillfälliga uppehållstillstånd, säger Ulrika Westerlund.

  Även förslagen om inskränkningar i möjligheten till familjeåterförening och avskaffande av möjligheten att beviljas asyl som ”övrig skyddsbehövande” avvisas av RFSL.

  – Det finns skäl att tro att asylansökningar där sexuell läggning och könsidentitet anförs skulle drabbas särskilt hårt om bestämmelsen om övrig skyddsbehövande avskaffas. Det är en bestämmelse som idag används för att bevilja uppehållstillstånd i endast marginell omfattning, så vad regeringen önskar uppnå, annat än att bädda för en situation där fler enskilda människor i behov av skydd kommer lida skada, med att avskaffa denna bestämmelse är för oss obegripligt, säger Ulrika Westerlund.

 • 21 feb 2016 – Mycket olyckligt att statlig utredning inte föreslår en förbättrad reglering av situationen för barn födda av surrogatmammor i andra länder

  Idag kom förslaget från den statliga utredning som sedan 2013 utrett frågan om en eventuell reglering av surrogatmödraskapsöverenskommelser i Sverige. Utredningen har också utrett ett par andra familjepolitiska frågor, bland dem frågan om reglering av situationen för barn födda av surrogatmammor i andra länder, om samtidig donation av ägg och spermier ska tillåtas i Sverige och tillämpningen av den föräldrarättsliga lagstiftningen efter de borttagna tvångssteriliseringarna.

  RFSL välkomnar förslaget om att möjliggöra samtidig donation av ägg och spermier, och att utredningen föreslår att personer som bytt juridiskt kön från kvinna till man ska registreras som sina barns fäder, och personer som bytt juridiskt kön från man till kvinna ska registreras som sina barns mödrar.

  Mycket olyckligt är dock att utredaren föreslår att embryodonation bara kan tillåtas om det finns medicinska behov hos den som ska bära barnet – det vill säga det föreslås inte bli tillåtet för en person att kunna bära ett barn som tillkommit med hjälp av en partners ägg. RFSL förutsätter att denna begränsning inte vidhålls av lagstiftaren. Sedan hoppas vi på snabba processer så att dessa förslag snart kan bli verklighet.

  RFSL beklagar också att utredningen valt att inte föreslå en reglering av surrogatmödraskapsöverenskommelser i Sverige. RFSL fattade 2008 beslut om att ställa sig bakom en reglering av surrogatmödraskapsöverenskommelser i Sverige. Ställningstagandet innehöll bland annat resonemang om att en reglering måste säkra aborträtten, den som blivit gravid men ångrat sig måste kunna få göra abort, och att den som varit gravid skulle kunna ångra sig inom en viss tid sedan barnet var fött.

  Under de åtta år som gått sedan dess har mycket hänt. Situationen för barn som föds till följd av surrogatmödraskapsöverenskommelser, föräldrarna till barnen och kvinnan som varit surrogatmamma har varit föremål för en hel del forskning. I höstas gjorde forskare vid bland annat Sahlgrenska en sammanställning av den hittills publicerade forskningen på skandinaviska språk och på engelska. Deras slutsatser var bland annat att de flesta surrogatmödraskapsarrangemang fungerar bra och att de flesta surrogatmammor, barn eller familjer inte upplever några svårigheter. Forskarna tittade då både på fysiska och psykiska effekter. Det finns metodologiska problem med mycket av forskningen som gjorts hittills ansåg samma forskare, så som att det är få fall som är studerade, men resultaten pekar ändå åt ett håll.

  Under de senaste åren har flera länder förändrat sina lagar, eller för första gången infört lagregleringar. Några av de mest uppmärksammade situationerna där de inblandade parterna uppenbarligen farit illa har berott just på brist på reglering. I Europa finns olika pågående processer. I flera länder i Europa finns en reglering, till exempel i Storbritannien, Belgien och Nederländerna. Några länder funderar på att införa detta, till exempel Island, och några har olika former av förbud. I Italien är lagstiftningen konservativ, och surrogatmödraskapsöverenskommelser är förbjudna, liksom också ägg- och spermiedonation. I samband med debatten om att införa partnerskap för samkönade par i Italien har förslag om att också förbjuda italienska medborgare att bli föräldrar genom surrogatmödraskapsöverenskommelser utomlands framförts. Frankrike har gått i motsatt riktning, sedan man i somras gjorde det möjligt att reglera föräldraskap för barn till franska medborgare som fötts av surrogatmammor utomlands. Förändringen skedde i form av en dom från landets högst domstol. Sommaren 2014 kom också en dom i Europadomstolen med samma innebörd, gällande ett antal franska barn som enligt domstolen måste erkännas av Frankrike, trots att de fötts av surrogatmammor i andra länder.

  Utredaren föreslår nu en del små justeringar i det svenska regelverket. Det ska bli lättare för genetiska fäder att få sitt faderskap fastställt av svenska socialnämnder och domstolar. Samtidigt ska det bli svårare att få föräldraskapet för icke-genetiska fäder fastställt – domar från till exempel USA med två fäder föreslås inte längre gälla, utan krav på närståendeadoption införs. För övriga föräldrar föreslås inga förändringar.

  – Det är anmärkningsvärt att utredaren nu inte ens föreslår ett förbättrat svenskt regelverk för barn födda i andra länder, utan istället verkar mena att informationskampanjer med budskap om att barn kan bli ”statslösa” ska lösa situationen. Domen i Europadomstolen visar tydligt att detta inte är hållbart, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

  Den nuvarande bristen på reglering leder till rättsosäkra situationer för barn som tillkommit till följd av en surrogatmödraskapsöverenskommelse i något annat land. Föräldrarna anses vara föräldrar enligt detta land, men i Sverige har barnen inga juridiska vårdnadshavare. Det leder till rättsprocesser om föräldraskapet i Sverige för dessa barn, vilket innebär otrygga situationer som inte är till barnets bästa. RFSL förespråkar ökad delaktighet från Sveriges sida i internationella samtal om vilka villkor som ska gälla vid internationella surrogatmödraskapsöverenskommelser och hur alla länder kan ta sitt ansvar för alla inblandades bästa.

 • 10 jan 2016 – Utökad möjlighet till assisterad befruktning glädjande

  RFSL gläds idag åt att även ensamstående nu får möjlighet till assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården, men oroas över att assisterad befruktning i praktiken inte nödvändigtvis kommer bli mer tillgänglig för alla.

  Riksdagen har idag, med bred majoritet, röstat för en proposition från regeringen om att ge ensamstående personer tillgång till assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården. Endast Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna motsatte sig beslutet. Därmed kommer ensamstående från den 1 april ges samma möjlighet att bli föräldrar genom assisterad befruktning som idag finns för gifta par, registrerade partners och sambor.

  – Det här är en rättvisereform som ger alla som vill bära egna barn men är i behov av sjukvårdens hjälp med detta samma rätt till behandling för att bli gravida. RFSL gläds idag med alla som nu ges en enklare väg till att kunna förverkliga ett önskat föräldraskap, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

  Även om dagens beslut är en välkommen signal om att alla olika former av familjer och sätt att bli föräldrar på är lika önskade kommer det, menar RFSL, krävas ytterligare åtgärder för att tillgången till assisterad befruktning ska bli likvärdig och kunna möta det behov som finns. RFSL befarar att den förväntade tillströmningen av patienter som söker tillgång till assisterad befruktning inom den offentliga hälso- och sjukvården inte kommer mötas med tillförande av resurser inom regioner och landsting. De redan idag på flera håll i landet orimligt långa köerna för att få behandling kan komma att bli längre.

  Det finns dock flera sätt att motverka detta på och förverkliga att fler får tillgång till assisterad befruktning även i praktiken:

  – Att resurser tillförs inom regioner och landsting för att möta behovet av assisterad befruktning. Det handlar bl.a. om att få fler att donera könsceller (ägg och spermier) genom att med informationsinsatser intressera fler donatorer och göra det mer attraktivt att bli donator genom att höja ersättningsnivåerna till donatorerna. Kötiderna kan kortas ner avsevärt genom att öka tillgången på donerade könsceller att använda vid behandlingar.

  – Att möjliggöra för fler att kunna erbjuda insemination. Insemination är den minst komplicerade formen av assisterad befruktning. Behandlingen bör kunna utföras vid fler kliniker än idag, också utanför sjukhus, och även av barnmorskor utan att överinseende krävs av läkare med specialistkompetens.

  – Att möjliggöra för samtidig donation av både spermier och ägg, vilket idag inte är tillåtet. Det innebär att ensamstående som inte kan bli gravida utan donerade ägg fortfarande inte kan erbjudas assisterad befruktning inom den svenska vården. Inte heller par som inte har fungerande ägg för en graviditet och där ingen i paret heller kan bidra med spermier, och därmed är i behov av både donerade ägg och spermier, kan idag erbjudas assisterad befruktning, på grund av att samtidig donation av både spermier och ägg inte är tillåtet.

  Utan att dessa förändringar genomförs kommer fortfarande många ensamstående och par se sig tvungna att söka sig till att genomföra dyra graviditetsbehandlingar vid kliniker utomlands, en ordning som utestänger många utan ekonomiska resurser att söka sig utomlands. Den assisterad befruktning som idag erbjuds inom svensk privat hälso- och sjukvård, till betydligt högre kostnader för patienten än inom offentlig hälso- och sjukvård, är visserligen ett välkommet komplement men regioner och landsting ska inte kunna hänvisa till att sådan tillgång finns för att smita undan sitt ansvar att erbjuda ensamstående och par assisterad befruktning på lika villkor och utan orimliga kötider.

  – RFSL hoppas att den utredning om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet som ska presentera sina förslag om en månad kommer föreslå att samtidig donation av både spermier och ägg tillåts i Sverige, vilket skulle möjliggöra för ytterligare ensamstående och par att få hjälp med assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård, säger Ulrika Westerlund.