16 mars – Välkommet besked om könstillhörigetslag

I dag har regeringen meddelat att den moderniserar könstillhörighetslagen, en lag som länge kritiserats av RFSL och RFSL Ungdom. Förslaget innebär att göra om nuvarande lag till två nya lagar: en för att ändra juridiskt kön och en som reglerar kirurgi inom könsbekräftande vård.

I dag har regeringen meddelat att de moderniserar könstillhörighetslagen, en lag som länge kritiserats av RFSL och RFSL Ungdom. Förslaget innebär att göra om nuvarande lag till två nya lagar: en för att ändra juridiskt kön och en som reglerar kirurgi inom könsbekräftande vård. I dagsläget utförs den könsbekräftande vården av sju team i Sverige, där många saknar tillräckliga resurser för att möta målgruppens behov. I samband med morderniseringen av lagen krävs att det avsätts resurser för att stärka kompetensen inom teamen samt för att korta de långa väntetiderna.

– Det är ett välkommet och mycket efterlängtat steg i rätt riktning. Vi hoppas att morderniseringen leder till att tillståndsprövningen för kirurgi hos Rättsliga rådet på Socialstyrelsen tas bort. Övrig vård är ju en överenskommelse mellan läkare och patient, vilket detta också borde vara, säger Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL

För tre år sedan presenterades en statlig utredning som i stort föreslår de förändringar som nu annonseras. Den utredningens förslag blev sommaren 2016 norsk lag, dock med ännu lägre åldersgränser än vad som föreslogs i den svenska utredningen.

– Det är av stort vikt att de förslag som nu arbetas fram är förankrade i organisationer som arbetar för transpersoners rättigheter och har särskilt kompetens om transpersoners livsvillkor och upplevelser av vården. De lagändringar som nu annonserats kommer göra många administrativa processer som många transpersoner tvingas hantera lättare, men det är fortfarande ett hinder för transpersoner under 18 år, säger Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom.

I samband med ändringen av lagen vill RFSL och RFSL Ungdom se stärkta resurser till den könsbekräftande vården och stärkt transkompetens inom vården generellt. Särskilt unga transpersoner är utsatta för psykisk ohälsa vilket ofta är kopplat till de långa väntetiderna inom den könsbekräftande vården och insatserna skulle få kraftigt suicidpreventiva effekter.

– Det vi fortsätter kämpa för nu är en sänkning av åldersgränsen för tillgång till nytt juridiskt kön och könsbekräftande underlivskirurgi. Vi vill att alla transpersoner ska få tillgång till rätt vård och rätt juridiskt kön, och därför är det viktigt att inte bara införa en lagändring utan även se till att skjuta till resurser till dessa livsviktiga åtgärder, säger Frank Berglund.

– Det vore mycket välkommet att inte ställa några direkta eller indirekta medicinska eller kroppsliga krav för att få ändra juridisk könstillhörighet, eftersom en önskan om ändring av juridisk könstillhörighet inte alltid innebär önskan om medicinska ingrepp, säger Frida Sandegård.

RFSL och RFSL Ungdom är mycket glada för detta besked, och ser fram emot en förbättring i praktiken för transpersoners rättigheter.