31 maj 2016- Skatteverkets förbättringar för transpersoner når inte ända fram

Skatteverket redovisar i rapporten ”Folkbokföring och ändrad könstillhörighet” det uppdrag regeringen gett till myndigheten att skapa en enhetlig hantering av folkbokföringsuppgifter för personer som bytt juridiskt kön.

Skatteverket meddelar att från nu kommer nytt namn och personnumer för den som ändrat könstillhörighet visas även i familjeuppgifterna för dennes barn och föräldrar. Hittills har nära familjerelationer till den som ändrat könstillhörighet varit fortsatt knutna till det gamla personnumret, och därmed till en juridisk könstillhörighet personen i fråga inte länge har, vilket både skapat juridiska problem och inneburit en kränkning i den personliga integriteten för många transpersoner.

  “RFSL välkomnar förändringarna”

– RFSL välkomnar förändringarna i Skatteverkets rutiner men skyddet för transpersoners integritet behöver förbättras ytterligare och prövas individuellt från fall till fall, säger Frida Sandegård, RFSL:s förbundsordförande.

Nuvarande rutin har exempelvis inneburit problem för föräldrar med vårdnad av barn, då det varit det gamla personnumret som visats i barnens personbevis. Vid en bouppteckning har den som ändrat sin könstillhörighet själv varit tvungen att berätta om detta, eftersom det varit det gamla personnumret som varit knutet till den avlidna föräldern. Tillsammans med jurist Kerstin Burman har RFSL tidigare drivit flera rättsliga processer mot Skatteverket i dessa ärenden.

– Vi är nu glada att vi fortsättningsvis inte måste ta detta via domstol, utan att Skatteverket självmant ändrar sina rutiner, säger Frida Sandegård.

– Skatteverket säger i sin rapport att de önskar en tydligare lagstiftning. Vi diskuterar gärna det och andra förändringar som behövs för att förbättra transpersoners livsvillkor med Skatteverket, säger Frida Sandegård.

Läs hela rapporten Folkbokföring och ändrad könstillhörighet.