29 juli – RFSL och RFSL Ungdom frågar ut Gabriel Wikström

Psykisk ohälsa och riskbruk är vanligare bland hbtq-personer än andra och vanligast är det bland transpersoner och bisexuella.

Socialstyrelsen släppte under våren studien ”Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap” och den visar på att riskbruk, missbruk, psykossjukdom och självmord var vanligare i gruppen samkönat gifta än bland olikkönat gifta.

Idag möter RFSL och RFSL Ungdom folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett öppet samtal i Pride House på Kulturhuset i Stockholm.

–Det är uppenbart att vi behöver fler riktade insatser för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa. Vi vill veta vad Gabriel Wikström kommer att göra för att förbättra hälsan för hbtq-personer i Sverige, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

–Psykisk ohälsa är en konsekvens av utsatthet, otrygghet, brist på förebilder och bristande bemötande från ett heteronormativt och cisnormativt samhälle, säger Frida Sandegård.

RFSL kommer också ställa frågor om varför den nya könstillhörighetslagen dröjer, smittskyddslagen, den kommande hiv-strategin och vad som görs för att främja hbtq-personers deltagande inom idrotten.

RFSL och RFSL Ungdom möter Annika Strandhäll

RFSL och RFSL Ungdom möter idag även socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Pride House för att prata om hur socialförsäkringssystemet försvårar för regnbågsfamiljer och hur hbtq-personer påverkas när arbetsgivare får ett större ansvar för sjuklön.

RFSL och RFSL Ungdom möter Gabriel Wikström kl 17.00 i hörsalen i Kulturhuset.

RFSL och RFSL Ungdom möter Annika Strandhäll kl 15.00 i hörsalen i Kulturhuset.

Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap.