25 juli – När får Sverige en ny smittskyddslagstiftning?

Idag arrangerar RFSL två seminarium om hiv och hivtestning i Pride House i Kulturhuset. Mycket har hänt på de senaste åren och idag har de flesta som vet om att de lever med hiv i Sverige en så väl fungerande medicinering att risken att viruset överförs vid sex är närmast obefintlig. Personer som får hiv i Sverige idag får det så gott som alltid från någon som inte testat sig och därför inte känner till att hen har hiv. Trots det har vi en smittskyddslagstiftning från 2004 som är baserad på den då tillgängliga kunskapen om hiv och överföringsrisker.

–Det finns en klar majoritet i riksdagen för en översyn av smittskyddslagen men trots det väntar vi fortfarande på att regeringen fattar beslut om att utreda frågan, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

RFSL vill även att PreEP (antivirala mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv) görs tillgängligt i Sverige som en del av hivpreventionen.

–Kondomer är effektiva när de används men alla lyckas inte använda kondom och då bör PrEP vara en möjlighet för personer som annars löper hög risk att få hiv, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

Dagens seminarium om hiv på Pride House i Kulturhuset:

15:00 Testpoint: om RFSL:s hivtestning utanför vården

16:00 Hur kan smittskyddslagen förändras?

Från onsdag till lördag erbjudes även snabbtest för hiv i RFSL:s tält i Pride Park.