26 juli – Fokus på asylfrågor under Stockholm Pride

Pressmeddelanden arkiv 2018RFSLFoto: Eveline Johnsson

Idag, tisdag, öppnar Asylforum på Pride House i Kulturhuset. Asylforum är ett två dagar långt seminarium om om hbtqi och asylrättigheter i Sverige och arrangeras av RFSL.

– Nu när Sverige och Europa stänger sina gränser blir det allt svårare att ta sig hit för hbtq-personer som utsätts för trakasserier, hot och våld i sina hemländer. De som ändå lyckas ta sig hit riskerar dessutom att utsättas för förföljelser på de boenden de placeras på av Migrationsverket, säger Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande för RFSL.

Magnus Kolsjö

– Färre personer kommer att erbjudas skydd med de nya regler som införs nu i sommar och de som erbjuds skydd fett liv i osäkerhetmer att erbjudas skydd med de nya regler som införs nu i sommar och de som erbjuds skydd fsordförande för RFSår ett liv i osäkerhet där rätten att stanna i Sverige ska omprövas varje eller vartannat år, säger Magnus Kolsjö.

RFSL kräver

 • Fler säkra och legala vägar in i EU
 • Ge hbtq-flyktingar permanenta uppehållstillstånd
 • Avskaffa Migrationsverkets orimliga krav på personer att bevisa sin sexuella läggning eller könsidentitet
 • Sluta avvisa hbtq-flyktingar till så kallade säkra länder
 • Undanta hbtq-flyktingar från dublinförordningen om de riskerar att skickas till länder som inte inte erkänner sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl
 • Sverige ska följa barnkonventionen och förbjuda deportationer av barn
 • Riv den nya inhumana lagen med tillfälliga uppehållstillstånd och minskad möjlighet till familjeåterförening

RFSL:s krav kommer att tas upp och debatteras med inbjudna gäster från bland annat Migrationsverket, Polisen och olika människorättsorganisationer, forskare och hbtqi-aktivister från runt om i världen.

Några av punkterna på Asylforum

 • Trygga asylboenden för hbtqi-personer
 • Nya asyllagstiftningens effekter på hbtqi-personer
 • Papperslösa hbtqi-personers rättigheter
 • Hbtqi-aktivism i Ryssland, Bangladesh och Gambia

Läs hela programmet för Asylforum

Läs mer om RFSL:s kampanj för asylsökande hbtq-personer