8 sep – RFSL välkomnar att DO stämmer kommun i föräldraskapsärende

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer Malmö stad efter att ett samkönat par i Malmö, som fått barn efter assisterad befruktning i Danmark, anmält kommunen för diskriminering. Diskrimineringsanmälan beror på att Malmö stad beslutat att inte fastställa föräldraskapet för den i paret som inte burit barnet.

DO anser att en kommun i sin handläggning av föräldraskapsärenden bör ta hänsyn till EU-rätten och alltså inte göra skillnad på olikkönade och samkönade föräldrapar när det gäller fastställelse av föräldraskap efter assisterad befruktning med donerade könsceller.

– Det är bra att detta nu prövas rättsligt. RFSL har länge arbetat för en lagstiftning som inte gör skillnad på olikkönade och samkönade föräldrars möjlighet att från start erkännas som föräldrar. Det här är också något en statlig utredning föreslog redan för tio år sedan men som ännu inte blivit verklighet, säger Anna Galin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse.

För lesbiska par som vänt sig utomlands för assisterad befruktning spelar det ingen roll om de är gifta och har planerat barnet tillsammans. Det finns varken någon föräldraskapspresumtion som automatiskt utser den som inte burit barnet till förälder eller någon möjlighet att skriva under en föräldraskapsbekräftelse för att på så sätt fastställas som förälder. Den som inte burit barnet måste adoptera det för att bli erkänd som förälder.

Olikkönade gifta par i samma situation räknas däremot båda som juridiska föräldrar från start. Den så kallade faderskapspresumtionen utser automatiskt en man vars fru föder ett barn till barnets far, även om barnet skulle ha kommit till på en klinik utomlands med donerade spermier. Även män i olikkönade samboförhållanden kan, genom ett enkelt förfarande, fastställas som fäder efter donationsbehandling utomlands om de samtyckt till behandlingen.

DO vill nu pröva frågan om kommuner har skyldighet att åsidosätta svensk lag genom att argumentera för att den i det här avseendet strider mot diskrimineringsförbudet i regeringsformen, EU-rätten och Europakonventionen.

– En dom som går på DO:s linje om att samtycke till behandling ska kunna ligga till grund för föräldraskap efter behandling utomlands skulle vara ett steg i rätt riktning. Det skulle stärka barnets rätt till sina föräldrar och leda till att färre personer tvingas gå igenom en adoptionsprocess med sina egna barn. Ett tydligt domstolsutslag som stärker barns rättigheter skulle vara ett bra första steg, men en könsneutral föräldraskapspresumtion bör snarast införas för alla gifta par, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.