7 maj 2016 – Frida Sandegård RFSL:s nya förbundsordförande

Pressmeddelanden arkiv 2018RFSLFoto: Sophie Gunnarsson

RFSL håller under helgen kongress i Malmö och har under dagen valt en ny styrelse. Frida Sandegård efterträder Ulrika Westerlund som förbundsordförande och Magnus Kolsjö efterträder Christian Antoni Möllerop som vice förbundsordförande.

– Vi är oerhört tacksamma för att ha fått kongressens förtroende och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med RFSL:s avdelningar och aktivister runt om i landet, säger Frida Sandegård och Magnus Kolsjö

Frida Sandegård är 34 år och bor med partner och hund i Stockholm. Frida har tidigare arbetat som projektledare på Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhället (MUCF). Utöver det har Frida arbetat för RFSU, Rädda Barnen och ett flertal olika kulturinstitutioner.

– RFSL verkar för mänskliga rättigheter inom många områden och skeden i livet. Tillsammans ska vi arbeta för att stärka rätten till hälsa, vård och stärkt identitet. Möjligheten att leva i trygghet och frihet ska vara stark oavsett identitet. Lusten till engagemang och utveckling ska tillvaratas på alla nivåer så att RFSL fortsätter stärka rättigheter för hbtq-personer i Sverige och tillsammans med internationella kontakter, säger Frida Sandegård

Magnus Kolsjö är 44 år och förlovad med Simon som han bor tillsammans med i Kallhäll norr om Stockholm. Magnus arbetar idag som utredare på Fackförbundet ST och har tidigare arbetat i riksdagen och Finansdepartementet för Kristdemokraterna. Han har även varit vice distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.

– RFSL ska vara en stark röst för de hbtq-personer som söker skydd i Sverige. Vi ska ta debatten med de som vill stänga gränser, förhindra familjeåterförening och lägga hinder i vägen för de som flyr undan hot och våld. Ingen ska tvingas att leva i garderoben för att tillfredställa politiska lappkast. Tillsammans ska vi hjälpa människor att inte bara komma ut utan också att få komma in och kunna leva med lust som den de är, säger Magnus Kolsjö.

Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop blev valda 2010 och har under sex år breddat RFSL:s verksamheter och drivit igenom historiska förbättringar för hbtq-personer.

– Vi tror att RFSL står stark som en organisation med stor potential att utveckla sig ytterligare och nå än fler framgångar för hbtq-personer i Sverige och i världen. Vi är oerhört stolta över att tillsammans med er ha varit en del av allt detta, säger Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop.

RFSL håller kongress vartannat år. RFSL-aktivister från hela landet kommer förutom att välja förbundsstyrelse även diskutera frågor om former för äldre hbtq-personers engagemang, utvecklat arbete med intersexfrågor, utökade asyl-politiska ställningstaganden för RFSL, hur RFSL kan bli en bättre allierad i arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation samt formulera en antirasistisk handlingsplan.

Kontakt

Frida Sandegård: 072 30 32 604

Magnus Kolsjö: 070 44 18 558