16 Mar 2016 – RFSL deltar på FN:s kvinnokommission i New York

Under måndagen den 14 mars inleddes i New York den 60:e upplagan av FN:s kvinnokommission, The Commission on the Status of Women – CSW. RFSL deltar med ett seminarium och följer de mellanstatliga förhandlingarna om den politiska deklarationen.

Tillsammans med fler än 8 100 civila samhällsrepresentanter deltar RFSL under kommissionens session mellan 14-24 mars. Kvinnokommissionen fokuserar i år på kvinnors egenmakt och hållbar utveckling med en tydlig koppling till Agenda 2030 och de nya hållbara utvecklingsmålen.

RFSL har två huvudsakliga mål med sitt deltagande: dels att verka för att synliggöra hbtqi-kvinnors situation och rättigheter och dels att säkerställa att specifika skrivelser om hbtqi-kvinnors situation och rättigheter inkluderas i den politiska deklarationen.

– Det är avgörande att specifika skrivelser om sexuell läggning och könsidentitet inkluderas i den politiska deklarationen. Om vi lyckas så är det första gången i historien som ett CSW-dokument erkänner rättigheter för hbtqi-kvinnor. CSW är idag det enda FN-forum där frågor rörande hbtqi ännu inte har inkluderats i officiella slutdokument, säger Micah Grzywnowiczinternationellt sakkunnig på RFSL.

På fredag den 18 mars organiserar RFSL ett seminarium med fokus på insamling av data och hur inkludering av hbtqi-kvinnor kan mätas. Panelen består av deltagare från två av RFSL:s partnerorganisationer i Sydafrika och Brasilien. Deltar gör även UNDP för att dela information om det ”LGBTI Inclusion Index” som nu utvecklas för att möjliggöra datainsamling.

På plats arbetar RFSL tillsammans med andra kvinnorätts- och hbtqi-organisationer. Detta bland annat genom att koordinera ett nätverk av hbtqi-organisationer där gemensamt påverkansarbete planeras.

Kontaktperson i New York:

Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig RFSL. Tel: 073 541 96 44. E-post: micah.grzywnowicz@rfsl.se