3 aug – Stolt funkis i Stockholms Prideparad

Pride, precis som andra hbtq-ställen och hela samhället i stort, måste bli mer tillgängligt. Det menar flera hbtq- och funkisaktivister, som gått ihop och arrangerat Stolt funkis, ett block i Stockholms Prideparad som tar plats för Hbtq-funkisars rättigheter.

Initiativet är taget av Unga Reumatiker och Funkisprojektet på RFSL och RFSL Stockholm. Det är inte första gången funkisaktivister deltar i Pride för att kräva bättre tillgänglighet inom hbtq-Communities och i samhället i stort. Förra året tågade många under parollen ”Pride för tillgänglighet”.

– Unga Reumatiker deltog för första gången i Prideparaden förra året. Det var väldigt kul och stärkande för många av oss. Våra medlemmar är inte sin reumatiska sjukdom, de är personer som också har en sexualitet och en könsidentitet. Personer med funktionsnedsättningar är mer än bara sin normbrytande funktionsvariation. Även funkisrörelsen behöver bli bättre på hbtq-frågor. Vi måste kunna garantera alla en trygg och inkluderande rörelse, fri från homo- och transfobi, säger Kim Nordlund, generalsekreterare på Unga Reumatiker.

– Vi har alltid varit en del av varandras rörelser. Hbtq-personer finns inom funktionshinderrörelsen och funkisar inom hbtq-rörelsen. Men som hbtq-funkis kan det vara svårt att känna sig helt hemma i någon av rörelserna. Hbtq-rörelsen behöver jobba mer aktivt för att fler ska känna sig välkomna och kunna delta. Många uteställen och föreningslokaler där hbtq-personer samlas är till exempel inte fysiskt tillgängliga för alla. Mötesformer skapar trösklar genom att ställa höga krav på att ta emot, bearbeta och förmedla information. Arbetsmiljön kanske inte är psykiskt och socialt tillgänglig. Vi behöver bli bättre, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

Prideparaden avgår lördagen den 5 augusti klockan 13:00 från Kungsholmstorg. Den avslutas vid Östermalms IP cirka två timmar senare.

Unga Reumatiker

Arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom genom att skapa mötesplatser, sprida information och kunskap och bedriva intressepolitiskt påverkansarbete.

Funkisprojektet

Drivs av RFSL Förbundet och RFSL Stockholm, och arbetar för att motverka förtryckande normer kopplat till normbrytande funktionalitet, sexualitet och könsidentitet. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Andra organisationer som kommer delta i Stolt Funkis

Unga Rörelsehindrade Stockholm, Unga med Synnedsättning, Unga Hörselskadade, Ungdomsgården Electric.

Facebook-event: ”Stolt Funkis i Stockholms Prideparad!”

Kontakt: Kim Nordlund, generalsekreterare Unga Reumatiker, 08–605 82 70, kim.nordlund@ungareumatiker.org