27 nov – Stort steg framåt för den svenska transrörelsen

Idag överlämnade den särskilda utredaren Ulrika Westerlund sin utredning ”Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” till regeringen. RFSL och RFSL Ungdom ser utredningen som ett mycket välkommet och genomarbetat tillskott till kunskapen om transpersoners levnadsvillkor och hoppas att de åtgärder som föreslås blir verklighet.
Det är den största utredningen i sitt slag som genomförts i Sverige och bland informanterna märks såväl civilsamhället, myndigheter och transpersoner i olika åldrar. Det gedigna arbetet som ligger bakom ger denna utredning en särskild tyngd, inte bara bokstavligt då den löper över nästan 1000 sidor, utan även innehållsmässigt. Utredaren har samlat existerande kunskap om transpersoner och transpersoners levnadsvillkor och lägger många konkreta förslag för att förbättra hälsan och livssituationen i stort hos denna grupp.
– Transpersoner är en utsatt grupp och samhällsförändringar tar sällan hänsyn till transpersoner. Det är därför extra glädjande att utredningen så brett låter transpersoners egna röster höras både i beskrivningen av problem och lösningar, säger Emelie Mire Åsell, transpolitisk talesperson på RFSL.
Precis som utredningen rekommenderar ser RFSL och RFSL Ungdom behovet av nya insatser för att öka kunskapen inom området:
– En ny utredning skulle kunna fördjupa kunskapen om hur det är i skolan för unga transpersoner. Den här utredningen är verkligen välkommen men lyfter också behovet av fortsatt forskning, säger Frank Berglund, ordförande RFSL Ungdom.
Det är nu upp till politikerna att se till att de åtgärder som föreslås faktiskt blir verklighet.
– Vi hoppas regeringen förvaltar och tar tillvara på utredningens kunskap och förslag, säger Emelie Mire Åsell.
RFSL och RFSL Ungdom ser fram emot att läsa utredningen i sin helhet och att använda oss av den i det fortsatta arbetet för trans- och intersexpersoners mänskliga rättigheter, och vi hoppas att regeringen gör samma sak.