19 april – RFSL lanserar årsrapport för 2016

RFSL lanserar idag stolt en årsrapport för 2016 och vi ser många viktiga resultat av vårt arbete.

RFSL har idag omkring 7000 medlemmar fördelat på 37 orter. De många olika erfarenheter och identiteter som samlas i RFSL är organisationens styrka.

RFSL:s organisation

– RFSL har tagit stora steg  för en värld där hbtq-personers mänskliga rättigheter respekteras, sedan vi grundades, säger förbundsordförande Frida Sandegård.

I april 2016 bestämdes det att Sverige som första land i världen ska ersätta de transpersoner som utsatts för tvångssteriliseringar i samband med att de bytt juridiskt kön. RFSL hade då drivit frågan i flera år.

RFSL-web-bild-980x500px-7a

RFSL:s internationella enhet arbetar med att lyfta hbtq-personers rättigheter världen över. Den största insatsen under 2016 har varit att arbeta för FN:s råd för mänskliga rättigheter ska tillsätta en oberoen­de expert på kränkningar och diskriminering i frågor som rör hbtq.

Sedan 1980-talet har RFSL arbetat aktivt med att säkerställa en jämlik hälsa för hbtq-personer. Hivprevention har varit en grundbult i organisationen. Under 2016 har RFSL erbjudit hivtester på nya platser.

Hbtq-personer med normbrytande funktionalitet har länge varit osynliga. Men Funkisprojektet har ändrat på det. Projektets fokus är normkritiska utbildningsinsatser och sociala mötesplatser för hbtq-personer på daglig verksamhet eller som bor på gruppboenden.

RFSL-web-bild-980x500px-11

En av de grupper som flyr på grund av förtryck och förföljelse i sina hemländer är hbtq-personer. Men när de kommer hit saknar de ofta sociala mötesplatser, vägledning och information om sina rättigheter. RFSL stöttar genom nätverket Newcomers och våra asyljurister. Newcomersnätverket består av 17 grupper runt om i landet med 604 medlemmar.

Sedan 1998 har Brottsofferjouren varit en viktig del av RFSL:s verksamhet och är nu den jour i Sverige som har störst samlad erfarenhet på hbtq-området. Varje år söker 200 personer stöd hos RFSL:s brottsofferjour.

– För att den generation som kommer efter oss ska kunna leva utan rädsla för hot, hets eller våld kan vi inte ta våra rättigheter för givna. Vi kommer alltid att fortsätta hitta vägar för att säkra mänskliga rättigheter för alla hbtq-personer, säger Frida Sandegård.

Ladda ner och läs hela årsrapporten.