18 jan – RFSL Ser fram emot en utredning om tredje juridiskt kön

2018-01-18. Idag rapporterar Sveriges Radio att en majoritet av riksdagens partier vill se en utredning om ett tredje juridiskt kön. Båda regeringspartierna Miljöpartiet och Socialdemokraterna uppges vara för liksom Vänsterpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

– Det är en väldigt glad nyhet att det nu finns ett brett stöd i riksdagen för att utreda ett tredje juridiskt kön. Eftersom både Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu säger att de vill utreda frågan hoppas vi att regeringen ska tillsätta en utredning under våren. Det är inte alla personer som identifierar sig som antingen kvinna eller man. Om vi ska ha kvar juridiska kön är det viktigt att icke-binära transpersoner får en möjlighet att registrera sitt kön på ett sätt som inte tvingar dem in i en felaktig könskategorisering, säger Emelie Mire Åsell, RFSL:s transpolitiska talesperson.

Tyskland brukar nämnas som det enda europeiska land där möjligheten till ett tredje juridiskt kön finns. I Tyskland är dock denna möjlighet begränsad till intersexuella barn, där föräldrarna till barn som föds med oklar könstillhörighet kan välja att inte registrera sitt barns juridiska kön som kvinna eller man. Australien, Indien, Nepal, Pakistan, Nya Zeeland och Sydafrika är länder som på olika sätt ger möjlighet att registrera ett tredje juridiskt kön.

– Att ha möjlighet att registrera ett annat kön än man eller kvinna skulle förbättra livskvaliteten för många människor. En kommande utredning måste förutom frågan om ett tredje juridiskt kön utreda hur personnumret kan göras könsneutralt och om det ska finnas en möjlighet att avstå från att registrera ett juridiskt kön. På sikt bör det juridiska könet avskaffas, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.