18 dec – Viktigt steg mot en modern föräldraförsäkring

Idag presenterar utredningen “Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen” sitt betänkande. Utredningens förslag skulle förenkla möjligheterna att fördela föräldrapenning och ledighet inom olika typer av familjer. Föräldrabegreppet inom föräldraförsäkringen utgår dock i huvudsak fortfarande från föräldrars relationer med varandra istället för barns relationer till sina föräldrar.

Utredningen som bland annat har undersökt möjligheterna för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen föreslår bland annat att en vårdnadshavares sambo ska likställas med en förälder vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenning. I dagens föräldraförsäkring är det enbart möjligt för en förälder att överlåta dagar till en person den är eller har varit gift med, eller har eller har haft barn tillsammans med.

–       Det här förslaget skulle göra det enklare att dela på föräldraledigheten i familjekonstellationer med fler föräldrar än två. Å andra sidan försvinner tråkigt nog möjligheten för fler än tre personer som är föräldrar tillsammans att dela lika då fler dagar reserveras för vardera vårdnadshavare, säger Anna Galin.

Utredningens förslag innebär glädjande nog att föräldrapenningsdagar kan överlåtas till en förälders sambo, men även till någon som inte likställs med förälder. Detta ger möjlighet för föräldrar att överlåta dagar till andra viktiga vuxna i barnets liv, vilket inte minst underlättar för ensamstående föräldrar som vill stärka barnets relation till andra viktiga vuxna och ha möjlighet att dela föräldraledigheten med dessa.

– Vi ser det här som ett viktigt första steg till att staten erkänner viktiga personer i ett barns liv utanför föräldrarnas eventuella kärleksrelation. Vi hade dock gärna sett en större flexibilitet där fler än de föreslagna 60 dagarna skulle vara möjliga att överlåta, säger Deidre Palacios, tillförordnad vice förbundsordförande.

Förslaget i stort ser vi dock som ett steg i rätt riktning mot en jämlik lagstiftning där det är möjligt för fler olika typer av familjer att dela på föräldraledigheten, utan krav på att föräldrar är gifta med varandra. Samtidigt kvarstår kravet att stadigvarande bo tillsammans, även för makar.

– Vi hade velat se ett förslag som ännu mer utgår från barns relationer med sina föräldrar, istället för föräldrars relation till varandra. Man ska inte behöva vara gift eller sambo med en vårdnadshavare för att kunna likställas med förälder eller som viktig vuxen i ett barns liv vara föräldraledig, avslutar Anna Galin.