15 Mar 2016 – RFSL och Stockholmsidrotten lanserar ny utbildning för idrottsföreningar

Många förtroendevalda och ideella ledare vill jobba med att göra idrotten välkomnande och trygg men har ibland svårt att komma igång och få tid att hinna med. RFSL och Stockholmsidrotten lanserar därför en ny utbildning, en Introduktion till inkludering för idrottsföreningar – för att underlätta för föreningar att komma igång med arbetet.

Idrotten är ett ställe för gemenskap för många. Men inte alla är självklara i gemenskapen. Traditionella normer för maskulinitet, cis- och heteronormer är starka inom idrotten, det visar forskning och aktivas berättelser. Miljön riskerar därför att exkludera och osynliggöra hbtq-personer och andra som bryter mot normerna, något som är både ett folkhälsoproblem och ett demokratiproblem.

Utbildningen Introduktion till inkludering för idrottsföreningar är fem timmar lång, hålls vid två-tre tillfällen och innehåller tre delar:

1. “ABC”, en orientering i begrepp som “hbtq” och “normer”.

2. “Vi”, som fokuserar på föreningens egna behov och de utmaningar föreningen har inom detta område. Det kan till exempel handla om hur en tränare säkerställer att språket hen använder riktar sig till alla i gruppen och att omklädningsrummet kan vara en trygg miljö för alla.

3. “Handledning”, där föreningen, SISU Idrottsutbildarna och RFSL tillsammans tar fram en plan för hur arbetet ska fortsätta framåt.

I förra veckan testades utbildningen för första gången av Korpen Stockholm.

– Jag tycker det är viktigt att vi som organisation är tydliga med att vi vill inkludera alla. Det är extra viktigt inom idrotten, som varit heteronormativ historiskt. Korpen ska vara öppen för alla oavsett etnisk, socioekonomisk bakgrund eller könsidentitet. Det är helt enligt Korpens värdegrund- människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en, säger Karl Josephson, ledamot i Korpen Stockholms styrelse.

– Vi ser denna utbildning som ytterligare ett steg mot en mer inkluderande idrottsmiljö, där alla kan känna sig välkomna och trivas. All idrottsverksamhet ska bedrivas utifrån Idrottens värdegrund, och där är hbtq en viktig del. För oss är det också viktigt att anpassa utbildningarna efter föreningarnas behov, vilket vi har gjort i detta samarbete, säger Cinnika Beiming, distriktsidrottschef på Stockholmsidrotten.

– En inkluderande miljö vinner alla på. Det handlar om folkhälsa och att värna om de demokratiska värdena som idrotten vilar på, att alla ska ha möjlighet att delta på bra villkor, oavsett vem man är. Därför är vi väldigt glada över det växande engagemanget för inkludering som vi kan se på många håll i idrottsrörelsen idag. Vi hoppas och tror att detta är början på en strukturell förändring, säger Sofia B. Karlsson, ansvarig för RFSL:s arbete med idrottsföreningar.

Kontaktpersoner om utbildningen

Korpen Stockholm: Kalle Josephson, styrelseledamot. Tel: 0739-34 94 17. E-post: langkalle@gmail.com

Stockholmsidrotten: Cinnika Beiming, distriktschef eller Pontus Gyllensten. Tel: 08-627 40 16 eller 08-627 46 08. E-post: Cinnika.beiming@stockholmsidrotten.se, Pontus.gyllensten@stockholmsidrotten.se

RFSL: Sofia B. Karlsson, ansvarig RFSL:s arbete med idrottsföreningar. Tel: 073-708 56 87. E-post: sofia.b.karlsson@rfsl.se