14 dec – En värld för alla, RFSL lanserar ny handbok

Pressmeddelanden arkiv 2018RFSLFoto: Elina Grandin

Idag lanseras handboken “En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika”, som är en uppdatering av en av världens första böcker om hur hbtq-frågor kan inkluderas i internationellt arbete och utvecklingssamarbete. Mycket har hänt sedan den första boken publicerades 2008 och RFSL är stolta över att kunna erbjuda ett nytt metodmaterial i dessa frågor.

Under det senaste årtiondet har RFSL:s engagemang i det internationella arbetet för hbtq-personers rättigheter vuxit kraftigt. Vi har gått från att bedriva aktivistbaserade samarbeten till att bli en ansedd aktör på den internationella arenan med högt förtroendekapital och många partners. Nu vill vi sammanfatta våra lärdomar om att bedriva arbete för hbtq-personer globalt, och dela med oss av dem.

Handboken “En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika” är en uppdatering av “Hbt i utveckling – en handbok om hbt-perspektiv i utvecklingssamarbete” som vi gav ut 2008. Denna publikation var en av de första i sitt slag och  fick stort genomslag globalt – vi vågar påstå att den påverkat många stora givarorganisationer i arbetet med mänskliga rättigheter för hbtq-personer.

Sedan dess har RFSL arbetat målmedvetet med att kvalitetssäkra det egna arbetet och vara ett stöd till dem som också verkar för ökad hbtq-inkludering globalt. Parallellt med detta har det skett en fantastisk utveckling globalt, med många nya organisationer och många framgångar.

Transrörelsen har vunnit juridiska strider och hbtqi-personer har mobiliserats och organiseringen stärkts. Frågor kopplade till sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck kan ofta diskuteras mer öppet.

– Samtidigt är situationen fortfarande mycket oroande i ett stort antal länder. Samkönade sexuella relationer är fortfarande brottsliga i över 70 länder och i åtta länder kan relationerna till och med leda till dödsstraff. Människor möts av diskriminering och våld i alla länder och framgångar som vunnits hotas nu på många platser, berättar Marie Månson, internationell chef på RFSL.

Idag lanserar RFSL en uppdaterad version av handboken “En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika”. Handboken har genomgått en stor revidering och vi hoppas med den få äran att fortsätta vara en ledande förebild som grundar sig på lokalt ägandeskap.

RFSL vill ge en ökad förståelse för hbtqi-personers utmaningar och organisering globalt. Vi hoppas att skriften ska belysa hur frågor kring sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskaraktäristika kopplas till arbetet med de mänskliga rättigheterna och till de globala utvecklingsmålen.

– Alla som arbetar för en hållbar utveckling behöver se över om arbetet upprätthåller, eller till och med stärker, rådande normativa föreställningar om kön och sexuell läggning. De behöver också ställa sig frågan om hbtqi-personer inkluderas i arbetet. Vill en bekämpa fattigdom och bidra till en hållbar utveckling blir de långsiktiga vinsterna större om alla inkluderas – både för enskilda personer och för samhället som helhet, Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande RFSL.

En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika (PDF öppnas i nytt fönster)