12 juni – Ställ in almedalsseminarium och stötta Mångfaldsparaden

Sedan 2014 arrangerar RFSL Gotland en Mångfaldsparad under Almedalsveckan. I år har Polisen krävt att Mångfaldsparaden antingen ändrar tid eller sträckning eftersom en nazistisk organisation fått tillstånd för aktiviteter i nära anslutning till den planerade paraden. Trots att RFSL gått med på att ändra tid för Mångfaldsparaden säger Polisen att den inte kommer kunna garantera säkerheten för det som vill manifestera demokrati, kärlek och människors lika värde.

– RFSL och RFSL Ungdom uppmanar nu alla arrangörer i Almedalen att ställa in sina programpunkter mellan klockan 14:00 och 16:00 fredagen den 7 juli för att istället gå med i Mångfaldsparaden, säger RFSL.s tillförordnade förbundsordförande Magnus Kolsjö.

– Almedalen handlar om det demokratiska samtalet. När hbtq-personers organisationer hindras att delta fullt ut i det samtalet på grund av hot från nazister och Polisen inte kan garantera att Mångfaldsparaden kan genomföras på ett trygg sätt då måste de andra samhällsaktörerna som finns på plats i Almedalen sluta upp för mångfalden och demokratin.

De som vill delta i Mångfaldsparaden samlas på Skeppsbron den 7 juli klockan 14:00. Paraden avgår klockan 14:30. Privatpersoner och organisationer är välkomna att delta. De som vill anmäla en egen sektion i paraden kan kontakta RFSL Gotland senast den 5 juli.

– Jag hoppas att årets Mångfaldsparad ska bli den största någonsin. I år känns det extra viktigt att manifestera kärlek och alla personers lika värde oavsett vem de är eller vem de älskar. Hbtq-rörelsen attackeras allt oftare av högerextrema och nazistiska krafter därför behöver alla som inte håller med nazisteran visa sitt stöd för de som utsätts för deras hat, säger Frank Berglund förbundsordförande för RFSL Ungdom.