11 oktober – Visste du att det finns smittfri hiv?

Nästan alla som vet att de lever med hiv i Sverige idag har smittfri hiv. Trots det är många fortfarande rädda för hiv och behovet av att uppdatera allmänhetens kunskap om hiv är stort. Därför har RFSL i samarbete med KIT producerat två nya filmer om smittfri hiv.

–Personer som lever med hiv blir ofta nobbade som sexpartners på grund av det. Så ska det inte behöva vara. Med kunskap om hur behandlad hiv funkar idag vill vi förändra homo- och bisexuella killars inställning, säger Mikael Jonsson, chef för hälsa och hivprevention på RFSL.

Idag har 95 procent av alla som vet att de lever med hiv i Sverige smittfri hiv. Det beror på att dagens mediciner är så effektiva att virusnivåerna i kroppen sjunker till omätbara nivåer. Då kan viruset inte spridas vidare genom sex. De allra flesta som får hiv i Sverige idag får det av någon som inte känner till sin hiv-status. Det enda sättet att veta är att testa sig.

–De flesta vet inte att det ur hiv-perspektiv är säkrare att ha sex med en person som lever med smittfri hiv än med någon som inte känner till sin hiv-status, säger Mikael Jonsson.

–Stigmatiseringen och okunskapen kring hiv är fortfarande stor och en utmaning i kampen mot hiv. Vi måste uppdatera våra kunskaper, hiv betyder idag något annat än det gjorde förr, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

Läs mer om smittfri hiv och se filmerna på: www.rfsl.se/smittfri

Folkhälsomyndighetens sida om hiv idag

Forskningsartikel om smittfri hiv i Sverige

Kontakt: Mikael Jonsson
Telefon: 073 660 32 62
Mejl: mikael.jonsson@rfsl.se