10 okt – Sverige sämst på transvänlig vård

Sverige är det land där transpersoner mår sämst, jämfört med fyra andra europeiska länder, enligt en ny rapport från Transgender Europe, som RFSL varit med och författat.

I en enkät fick personer svara på frågor om sin psykiska och generella hälsa, om erfarenheter av självmordstankar och självmordsförsök, samt om sina upplevelser i mötet med vården. 885 transpersoner från Sverige, Spanien, Serbien, Polen och Georgien svarade på enkäten. 472 svenska personer deltog.

Transpersoner i Sverige har sämre hälsa än i de andra länderna. 39 % säger själva att de har dålig hälsa, jämfört med 26 % från Polen, 3 % från Serbien och 2 % från Spanien. Som en jämförelse kan den svenska folkhälsoundersökningen bland befolkningen i stort lyftas. I denna beskriver 5 % sin hälsa som dålig, vilket visar att svenska transpersoner dels mår sämre än den övriga befolkningen, dels sämre än transpersoner från de andra deltagande länderna.

I studien berättar de som deltagit att transvården är underprioriterad och inte möter transpersoners behov. En deltagare berättar:

– Framförallt behövs nya yngre specialistläkare och psykologer som är lämpade för både binära och icke-binära personer. Jag skulle även uppskatta om vården bara handlade om ens könsidentitet och man slapp frågor om hur man har sex eller onanerar. Det är opassande och har ingenting med könsidentitet att göra. Det är vad jag kallar kränkande behandling.

Rapporten visar även att kunskapen och bemötandet inom den allmänna hälso- och sjukvården brister. En deltagare skrev i en kommentar:

– En barnmorska undrade hur vi transpersoner frivilligt kunde stympa våra kroppar och en läkare ville veta hur mina genitalier såg ut, när jag sökte hjälp för järnbristanemi.

Rapporten visar att bara 27 % av de från Sverige känner till transvänlig hälso- och sjukvård, medan siffrorna för de andra länderna är betydligt högre. Det är oroväckande att ungefär en fjärdedel av alla transpersoner, oavsett land, har upplevt diskriminering inom sjukvården på grund av sin könsidentitet det senaste året. Vissa har blivit nekade vård på grund av sin transidentitet, andra har blivit illa bemötta, förlöjligade och medvetet felkönade.

– Insatser för att förbättra transpersoners hälsa är nödvändiga, vården behöver mer kunskap om transpersoners situation och särskilda hälsoproblem. Ingen ska behöva uppleva kränkande behandling när en söker hjälp av vården, säger Carolina Orre, sakkunnig i hälsofrågor på RFSL och medförfattare till rapporten.

Läs rapporten i sin helhet.