7 feb – Bra förslag kring föräldraskap men viktiga reformer saknas

PressrumRFSL

Reglerna kring assisterad befruktning och föräldraskap ska uppdateras. Det meddelar regeringen som nu är på väg att ta beslut om lagrådsremiss kring frågorna.

Regeringen har sedan tidigare meddelat att det även i fortsättningen ska vara förbjudet med överenskommelser om värdgraviditet inom svensk hälso- och sjukvård. I lagrådsremissen föreslås dock att det ska bli enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter en värdgraviditet i utlandet.

– Det är bra att regeringen nu lägger fram skarpa förslag som gör det enklare att fastställa föräldraskap och som underlättar för fler att få barn. Samtidigt förtjänar regeringen kritik för att de inte öppnar upp för altruistiska värdgraviditeter i Sverige, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

– Det är svårt att förstå regeringens argumentation. Genom att säga nej till reglering av altruistisk värdgraviditet i Sverige säger de sig slå vakt om kvinnor och barns rättigheter. Sanningen är snarare att det regellösa tillstånd vi har i Sverige idag skapar stor otrygghet för de barn som redan föds genom värdgraviditet liksom för de personer som bär dessa barn.

Bland övriga förslag i lagrådsremissen finns bland annat att reglerna om assisterad befruktning i utlandet ska bli desamma för olikkönade och samkönade par. Enligt de regler som gäller idag för samkönade par behöver den som inte fött barnet närståendeadoptera det för att bli juridisk förälder. Nu föreslår regeringen att föräldraskap ska kunna fastställas även för den kvinna som inte fött barnet, under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

– Detta skulle naturligtvis leda till att fler barn med två föräldrar redan från start får en juridisk koppling till båda sina föräldrar. Som det ser ut idag saknar många barn den möjligheten och tvingas därför vänta upp till ett år på att få detta på plats, en situation som naturligtvis innebär en juridiskt otrygg situation. RFSL hade dock hoppats på att regeringen skulle sträcka sig längre i denna fråga och även ge barn som tillkommit genom heminsemination denna rätt till båda sina föräldrar, fortsätter Magnus Kolsjö.

Regeringen föreslår också att par och ensamstående kvinnor ska få möjlighet att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller, det vill säga samtidig ägg- och spermiedonation.

– Det är ett välkommet förslag. Här hoppas vi dock att regeringen inkluderat fler än vad den statliga utredning som utredde detta föreslog när den presenterades för två år sedan. Utredningen förslag var att inte tillåta donationer inom par där båda har ägg, om inte medicinska skäl finns. Det är en olycklig begränsning som drabbar både kvinnliga samkönade par och par där den ena är transman och har sparat ägg som skulle kunna användas för att göra en partner gravid, avslutar Magnus Kolsjö.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.