12 mars – RFSL deltar vid FN:s Kvinnokommission i New York

PressrumRFSLFoto: RFSL och Anna Åberg

2018-03-12
Idag, måndag den 12 mars inleds den 62:a upplagan av FN:s kvinnokommission, The Commission on the Status of Women – CSW i New York. RFSL deltar med ett seminarium och följer de mellanstatliga förhandlingarna om de överenskomna slutsatserna.

Den 12-23 mars deltar RFSL tillsammans med tusentals representanter från civila samhället i den 62:a upplagan av FN:s Kvinnokommission. Huvudtemat i år är utmaningar och möjligheter att uppnå jämställdhet och stärkt egenmakt för kvinnor och flickor i rurala områden. Agenda 2030 och de nya hållbara utvecklingsmålen är genomgående i fokus för diskussionerna.

På tisdag den 13 mars organiserar RFSL tillsammans med COC och ILGA ett seminarium med fokus på “Gender identity and expression, feminism, and the empowerment of rural women and girls”. Panelen består av deltagare från partnerorganisationer och aktivister i Indonesien, Kazakstan, St. Lucia och Fiji.

– Eftersom endast ett fåtal av de mer än 400 planerade eventen specifikt fokuserar på lesbiska och bisexuella kvinnor, trans- och queera personer, är det särskilt viktigt att RFSL deltar aktivt för att öka både medvetenheten och synligheten. Vi hoppas på bra och engagerande diskussioner med deltagarna. – säger Jenny Sundberg, internationell policyrådgivare på RFSL.

Syftet med vårt deltagande är att både öka deltagandet av underrepresenterade grupper och att synliggöra situationen för lesbiska och bisexuella kvinnor och trans- och queera personer i rurala områden. För att göra det arbetar RFSL på plats tillsammans med andra kvinnorätts- och hbtqi-organisationer. Detta bland annat genom att koordinera ett nätverk av hbtqi-organisationer där gemensamt påverkansarbete planeras och genomförs.

Rättigheter för hbtq-personer eller skrivelser om sexuell läggning och/eller könsidentitet och könsuttryck har aldrig inkluderats i Kvinnokommissionens överenskomna slutsatser. Att dokumentet denna gång skulle inkludera hbtq-personer eller referera till sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck ses inte som ett realistiskt mål.

– Vårt fokus ligger därför istället på att skapa synlighet kring våra frågor och möjliggöra representation av hbtq-personer från det Globala Syd och Öst som många gånger inte finns inkluderade i samtalen. – säger Micah Grzywnowicz internationellt sakkunnig på RFSL.

Kontaktperson i New York:

Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig RFSL. Tel: 073 541 96 44. E-post: micah.grzywnowicz@rfsl.se