Vi påverkade politiken 2015

Årsrapport 2015RFSL

RFSL bedriver opinionsbildning i aktuella ämnen och uppvaktar regelbundet politiker och beslutsfattare.

Några av de ämnen vi särskilt arbetar med är hbtq-personers mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt, en familjepolitik för alla och hbtq-personers rätt till hälsa. Ett konkret exempel från senare år är vårt arbete för att avskaffa tvångssteriliseringar av transpersoner samt för att tvångssteriliserade transpersoner ska få skadestånd och en offentlig ursäkt från den svenska staten.

RFSL är även remissinstans åt offentliga utredningar när det gäller frågor som specifikt berör hbtq-personer och i en del andra mer generella frågor.

Warren Kunce med familj

 

 

 

 

 

 

 

”Vi är överlyckliga för att vår familj nu äntligen efter två års strid kommer att erkännas juridiskt som den familj vi är: en familj med två pappor! Den här segern har också fått oss att inse hur nödvändiga organisationer som RFSL är i den demokratiska processen. Vi hade aldrig kunnat uppnå detta om RFSL inte kontaktat oss när vi behövde det och stöttat oss med hjälp av en fantastisk jurist med kunskap om mänskliga rättigheter. Det här är verkligen demokrati i praktiken!” Warren Kunce, transsexuell man som registrerats som mor till sitt barn av Skatteverket men som genom en rättsprocess fått rätt att bli registrerad som far.

Höjdpunkter 2015

  • I regeringsförklaringen sa statsminister Stefan Löfven att en nationell plan mot rasism och hatbrott ska tas fram.
  • En statlig utredning gav förslag om inkludering av transpersoner i hetslagstiftningen.
  • För RFSL:s räkning har juristen Kerstin Burman vunnit i domstol mot Skatteverket i två fall med transpersoner som blivit registrerade som mor till sina barn, trots att de har manligt juridiskt kön.
  • En statlig utredning föreslog en sänkning av åldersgränsen för att byta juridiskt kön från 18 år till 15 år.
  • Regeringen föreslog att ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning inom sjukvården

Maria Sundin

 

 

 

 

 

”Det är oerhört glädjande att beslut om ändrat juridiskt kön föreslås flyttas till Skatteverket. Det gör att vi slipper godtycklighet i bedömningar, som den nuvarande lagen möjliggör.” Maria Sundin, mångårig transaktivist, om förslag från statlig utredning om att göra byte av juridiskt kön till en för den enskilde enkel administrativ process.