Internationellt – vi gjorde skillnad 2015

Årsrapport 2015RFSL

RFSL är en erkänd och respekterad internationell aktör, som arbetar både med global påverkan och projekt i olika länder. Våra grundvärderingar i det internationella arbetet är meningsfullt samarbete med rättighetsbärare, jämställdhet, icke-diskriminering, transparens och hållbarhet.

Indonesien

I Indonesien utsätts hbtq-personer ofta för hatbrott och trakasserier, detta gäller inte minst transkvinnor. Många sådana brott blir aldrig anmälda eftersom det finns en stor okunskap hos polis och åklagare kring hbtq-frågor. Vår samarbetsorganisation i Indonesien utbildar rättshjälpsinstanser i hbtq-frågor så att hbtq-personer ska få ett bra bemötande och våga anmäla när de blivit utsatta för hatbrott och trakasserier. Parallellt utbildas lokala ledare och nyckelpersoner inom hbtq-communityt i rättsliga frågor. Dessa ”para-legals” fungerar sedan som en brygga mellan enskilda hbtq-personer och rättsväsendet.

”Ett resultat av samarbetet med RFSL är att vår organisation har utvecklats från att bara finnas i de större städerna till att arbeta i många provinser. Fler känner till oss nu, litar på oss och vill arbeta med oss,” Ino Van Daanoe, från Indonesien.

Uganda

PAL project syftar till att stärka den ugandiska hbtq-rörelsen i arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter.

Aktivism för social förändring kräver hållbara samarbeten. Det var den ingången RFSL och partnerorganisationerna i Uganda hade när det gemensamma projektet PAL startades för sex år sedan.

PAL har stärkt vänskapen mellan organisationerna och den ugandiska hbtq-rörelsen. Organisationer som annars arbetar i en fientlig kontext har hittat varandra och projektet har stärkt den ugandiska rörelsens kapacitet till samarbete mellan olika organisationer.

”Samarbetet med RFSL har lett till att partnerskap uppstått mellan hbtq-organisationer, det civila samhället och med internationella allierade. Rörelsen får möjlighet att tala med en röst, till skillnad från innan då den var mycket splittrad,” Diane Bakuraira, från organisationen FARUG i Uganda

Ledarskapsutbildning

Rainbow Leaders

Rainbow Leaders är en del av ett globalt partnerskap mellan Sida och dess amerikanska motsvarighet USAID, samt flera andra internationella partners.

120 personer har deltagit i Rainbow Leaders.

Det övergripande målet är att stödja hbtq-organisationer och ledare som arbetar i det globala syd och öst. Projektet syftar till att mobilisera och bygga kapacitet för att stärka hbtq-personers rättigheter lokalt, regionalt och internationellt.

”Det är underbart att ha ett nätverk av systrar och bröder över hela världen, som jag kan vända mig till närsomhelst! Vi ger varandra råd och stöd och det är fantastiskt,” deltagare från Rainbow Leaders.

Påverkansarbete

RFSL at UN

RFSL förbättrar livet för hbtq-personer globalt genom att sprida kunskap om inom internationella organisationer och genom att påverka globala processer inom till exempel FN, Europarådet och EU. En annan viktig del handlar om att stötta svenska UD och att delta i expertmöten inom FN.

Höjdpunkter

Kasha receives the right livelihood award

  • Kasha Jaqueline Nabagasera utsågs efter RFSL:s nominering till mottagare av det alternativa nobelpriset, Right Livelihood Award.
  • Hbtq-organisationer har fått högre kapacitet och ett större globalt nätverk genom RFSL:s stöd i bland annat Indonesien, Uganda, och flera länder i Östeuropa.

Miles berättar

Miles Tanhira

Miles Tanhira, internationell projektmedarbetare och journalist på RFSL

Kan du beskriva ditt arbete?

Jag skapar nätverk mellan rörelser över hela världen genom att samla och dela information på bland annat rfsl.se, våra internationella kurser och genom att själv delta i både lokala och internationella sammanhang.

Varför är det viktigt?

Information, kommunikation och nätverkande är själva grundstenen i aktivism. Vi lever i en global värld och när ett land får en förkylning är det sannolikt att även ett annat börjar nysa. Även om kontexter skiljer sig åt är våra kamper länkade till varandra och påverkar varandra. Att dela information är detsamma som att bygga, stärka och skapa hållbara hbtq-rörelser.

Hur ser du på framtiden?

Jag vill leva i en värld där alla kan ta del av de mänskliga rättigheterna, där mångfald är något positivt och där vi verkar bredvid varandra i fred.