Medlemsorganisationen – vi gjorde skillnad 2015

Årsrapport 2015RFSL

RFSL är en medlemsorganisation med en mängd aktiviteter och en service till våra medlemmar. På avdelningsnivå är RFSL inte bara en påverkansorganisation, utan även en social mötesplats där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops. RFSL Newcomers, för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer, har också fått stor positiv uppmärksamhet under året.

Talande tal

  • Över 1000 asylsökande har erbjudits trygga sociala verksamheter och stöd via Newcomers.
  • 1 800 000 kronor har förmedlats vidare till fem Pridefestivaler.

Höjdpunkter 2015

Pride drummers

  • Newcomers finns på 16 orter, med en målgrupp på 1000 personer årligen.
  • En ny hemsida, på svenska och engelska lanserades.
  • Fem Pridefestivaler har fått finansiering och över 30 festivaler har deltagit i erfarenhetsutbyte.

Lokalt engagemang

RFSL:s avdelningar finns över hela landet. Förutom att vara en viktig lokal hbtq-politisk aktör anordnas bland annat cafékvällar, samtalsgrupper, biokvällar, manifestationer, föreläsningar, pridefestivaler och mycket mer. Verksamheten i avdelningarna bygger nästan uteslutande på ett ideellt engagemang och medlemmars aktivism.

Medlemskap

Som medlem i RFSL tar du ställning för hbtq-personers mänskliga rättigheter såväl lokalt, nationellt som internationellt. Under 2015 hade RFSL närmare 7000 medlemmar och är därmed på historiskt hög nivå.

Marcus Pettersson berättar

Marcus Pettersson

Marcus Pettersson, ordförande i RFSL Skaraborg

Vad händer i din avdelning?

I vår lokala förening anordnar vi cafékvällar för medlemmar och ungdomar i länet. Vi bedriver också skolinformation och vuxenutbildning och är engagerade i Color of love.

Vad är det roligaste med att vara ordförande?

Man får så mycket tillbaka för det man gör och man lär sig mer och mer själv.

Vad var det roligaste under 2015?

Det roligaste var att får dela ut ett hbtq-pris i Skaraborg. Priset 2015 gick till Anna Johansson som startade ett Pride i Skaraborg. Det var en mycket lyckad tillställning där över 4000 deltog.

Newcomers

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Nätverket finns på 16 orter och medlemmarna kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Newcomers organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning.

Paola

”Jag är 47 år och är en transtjej från Peru. Jag hittade Newcomers genom en vän och det är det bästa som hänt mig. Newcomers hjälper mig att hitta en vardag i Sverige, att lära mig mina rättigheter och skyldigheter och integrera mig bättre socialt i det svenska samhället.Det är en speciell plats för mig där har jag funnit stöd, svar, hjälp, råd och vänner. Newcomers känns som min familj,” Paola Raffo Calderón, aktiv i Newcomers.

Aino Gröndahl berättar

Aino Grondahl

Aino Gröndahl, Asyljurist och offentligt biträde för asylsökande hbtq-personer

Kan du beskriva ditt arbete?

Jag arbetar som asylrättsjurist på RFSL och är offentligt biträde för asylsökande hbtq-personer. Det innebär att jag företräder personen juridiskt under asylprocessen. Mycket av mitt arbete går också ut på att ge juridisk rådgivning till asylsökande och migranter.

Utöver det, arbetar jag med påverkansarbete. Till exempel har jag varit med och utbildat Migrationsverkets hbtq-specialister, som numera måsta delta i beslutsfattandet i hbtq-asylärenden, och jag har utbildat domare i migrationsdomstolarna.

Nästan dagligen får jag även förfrågningar från andra jurister och advokater om hjälp och råd i deras hbtq-ärenden.

Vad var höjdpunkterna under 2015?

Under året har varit juridiskt ansvarig för omkring 50 asylärenden.

Jag har tagit mig an ärenden där advokaterna tyvärr inte haft koll på hbtq som asylskäl. Två rörde ensamkommande barn och efter att jag gick in lyckades jag få till en ny prövning, varav den ena fick permanent uppehållstillstånd och den andra har mycket goda chanser att få ett positivt beslut.

Det finns ingen jämförbar känslan när jag lyckas med svåra ärenden och jag får berätta för min klient att den fått uppehållstillstånd och att asylprocessen är över. Det är höjdpunkterna i arbetet!

65 år

Regnbågsfärgad tårtbit

Foto: Eveline Johnsson

Den 21 oktober firade RFSL 65 år med aktivism, mod och utveckling.

Pride

scen

RFSL:s projekt En Blommande Priderörelse syftar till att stärka och utveckla olika typer av Pridefestivaler i Sverige. Projektet tillvaratar det stora engagemanget för hbtq-personers mänskliga rättigheter som finns bland arrangörer och besökare under Pridefiranden.

”En blommande Priderörelse har haft avgörande betydelse för Växjö Pride. Stödet har bidragit till att vi kunnat genomföra en festival med stort genomslag. Dessutom har nätverket gjort att vi känt oss som en del av rörelse gör att människor blommar, oavsett var de bor i landet,” Magnus Holm, Växjö Pride.