Hälsa och hiv – vi gjorde skillnad 2015

Årsrapport 2015RFSL

RFSL arbetar med hälsa och hiv. På projektnivå med bland annat hivtestning, sexualupplysning, funkisfrågor och frågor som rör alkohol och droger. Politiskt bedriver vi informationskampanjer och tillhandahåller utbildningar för yrkesverksamma.

 Talande tal

  • 1380 män som har sex med män har pratat med Sexperterna Chatt om sex, säkrare sex, hiv och sexuellt överförbara infektioner.
  • 28 266 personer har sett fem filmer om att leva med smittfri hiv.
  • 564 utförda tester hos Testpoint.
  • RFSL:s Brottsofferjour har gett personligt stöd till cirka 200 utsatta hbtq-personer.
  • 78 % av Testpoints besökare är män som har sex med män. Av dessa är nära hälften födda utomlands. Mer än hälften av dessa är i sin tur nyanlända.

Person som lever med smittfri hivHöjdpunkter

  • Genom funkisprojektet har verksamheter fått hbtq-kunskap i relation till normbrytande funktionalitet.
  • Trans och sex, den första svenska broschyren gavs ut.
  • Nyanlända från många länder har nåtts i utbildningar kring sex, säkrare sex och hiv.
  • Smittfri-kampanjen ändrade attityder kring hiv och reducerade stigmat kring att leva med hiv.
  • Personer som aldrig tidigare testat sig har genom Testpoint fått reda på sin hiv-status.

”Jag har lärt mig mycket om säkrare sex som jag kommer att använda med min partner,” Newcomers-workshopdeltagare.

Funkisprojektet utbildar

Funkisprojektet

Funkisprojektet skapar bättre förutsättningar för hbtq-personer med erfarenhet av normbrytande funktionsvariationer. Funktionshindersorganisationer, LSS-personal och personer som bor på gruppboenden och/eller jobbar på dagliga verksamheter möts i samarbete.

Christine Bylund

Christine Bylund berättar

Christine Bylund, metodutvecklare STIL – personlig assistans och politisk påverkan

Vad har du gjort för RFSL?

Jag har föreläst på RFSL om cripteori, normer om funktionalitet och likheter mellan hbtq-kamp och funkis-kamp.

Varför?

För att många hbtq-personer också har en normbrytande funktionalitet. Därför måste RFSL och RFSL:s arbete vara tillgängligt för alla. Som funkis och hbtq-person ska en kunna känna sig representerad och hemma i organisationen.

Jag hoppas att det kan göra att organisationen blir tillgänglig för fler.

Hur var det att utbilda RFSL?

Superfint! Alla kändes intresserade och glada.

Testpoint

Många transpersoner och män som har sex med män känner inte till sin hivstatus och uppsöker inte vården för att testa sig regelbundet. Därför erbjuder RFSL lättillgängliga hivtest med snabbt provsvar utanför vården på flera orter i landet.

Provtagaren hade tid att diskutera och lyssna, jag kunde vara ärlig med provtagningen utan att känna mig dömd,” besökare hos Testpoint

Brottsofferjouren

RFSL:s brottsofferjour har störst samlad erfarenhet i Sverige med cirka 200 stödsökande hbtq-personer per år. Jouren ger personliga stödsamtal och följer med på möten med myndigheter. RFSL:s brottsofferjour driver även ett skyddat boende och fungerar också som ett kunskapscentrum för andra aktörer inom området.