En 65-årings önskelista

RFSL 65 årRFSL

Nu när vi fyller 65 passar vi på att berätta vad vi önskar oss av framtiden.

  • Rättssäkerhet för asylsökande hbtq-personer.
  • Skadestånd för tvångssteriliserade transpersoner.
  • Handlingsplan mot hatbrott och andra brott som drabbar hbtq-personer.
  • Inkludering av transpersoner i förbudet mot hets mot folkgrupp.
  • Folkhälsolag och insatser för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa.
  • Förbättrad hivprevention, utan informationsplikt.
  • En inkluderande familjepolitik.
  • Borttagande av 18-årsgränsen för personer som vill byta juridiskt kön.
  • Prioritering av hbtq-personers rättigheter i den svenska biståndspolitiken.
  • Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier av hbtq-personer i skolan.