Kongress och förtroenderåd

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. Förtroenderådet hålls vartannat år det år RFSL inte håller kongress.

Kongress

Under kongressen debatteras det och fattas beslut om inkomna motioner, förbundsstyrelsens propositioner, med mera, och hålls även mer lättsamma aktiviteter som den stora kongressfesten. Kongressen fastställer RFSL:s verksamhetsplan under de kommande två åren och kan göra uttalanden i aktuella politiska frågor.

Kongressen har arrangerats på olika orter genom åren.

Förtroenderåd

Förtroenderådet hålls vartannat år det år RFSL inte håller kongress och är en plattform för fördjupad sexualpolitisk diskussion.

Förtroenderådet arrangeras som en följd av att RFSL:s kongress 2007 beslutade om att förbundet skulle övergå till tvååriga mandatperioder.

Förtroenderådet syftar till att skapa ett politiskt forum för medlemmar att mötas året mellan RFSL:s kongress. Förtroenderådet har inte rätt att fatta beslut men kan däremot ha en rådgivande funktion åt förbundsstyrelsen att diskutera och förankra politiska frågor med.

Taggar:

organisation