Kongress

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. Förtroenderådet hålls vartannat år det år RFSL inte håller kongress.

Kongress

Under kongressen debatteras det och fattas beslut om inkomna motioner, förbundsstyrelsens propositioner, med mera, och hålls även mer lättsamma aktiviteter som den stora kongressfesten. Kongressen fastställer RFSL:s verksamhetsplan under de kommande två åren och kan göra uttalanden i aktuella politiska frågor.

Kongressen har arrangerats på olika orter genom åren.

Taggar:

organisation