Utskott

Styrelsens arbete sker delvis i det verkställande utskottet.

Verkställande utskottet

Ansvarar för den löpande verksamheten rörande lagstiftning, ekonomi, organisationsfrågor, avdelningsstöd, samordning med RFSL Ungdom, varumärke och kommunikation, med mera, samt alla frågor av brådskande karaktär.

Deidre Palacios, förbundsordförande
Frank Berglund, vice förbundsordförande
Lovise Haj Brade
, ledamot
Peter Sidlund Ponkala, ledamot
Jêran Rostam, ledamot (RFSL Ungdom)
Pell Uno Larsson, ersättare
Pär Viktorsson Harrby, verksamhetschef  och adjungerad till VU utan rösträtt