Utskott

Styrelsens arbete sker delvis i det Verkställande utskottet, det Internationella utskottet och i Hälsoutskottet. Här kan du se vem som är ansvarig och delaktig inom respektive område.

Verkställande utskottet

Ansvarar för områden som rör lagstiftning, ekonomi, personalfrågor, organisationsfrågor, avdelningsstöd, samordning med RFSL Ungdom, varumärke och kommunikation, arbetsliv, utbildning, kultur och forskning samt frågor av brådskande karaktär.

Frida Sandegård, ordförande
Magnus Kolsjö
Frank Berglund (RFSL Ungdom)
Deidre Palacios  
Niclas Sandin 

Alexander Clemenson (adjungerad utan rösträtt)
Catrin Nilsson (adjungerad utan rösträtt)

Lars Jonsson, ansvarig handläggare

Hälsoutskottet

Ansvarar för områden som rör folkhälsa, alkohol/droger, vård och omsorg, hiv/STI och prevention, våld i nära relationer, hatbrott samt lagstiftning inom dessa områden (exempelvis smittskyddslagen).

Frida Sandegård, ordförande
Suzann Larsdotter
Felix Lekare
(RFSL Ungdom)
Andreas Saleskog
Emelie Mire Åsell                                                                                                    

Mikael Jonsson, ansvarig handläggare

Internationella utskottet

Ansvarar för områden som rör internationellt arbete och internationella projekt, asyl och migration.

Magnus Kolsjö, ordförande
Cihan Arikan
Johanna Grant Axén
Anna Galin
Sam Vidén                                                                                                         

Kajsa Bornedal, ansvarig handläggare