Utskott

Styrelsens arbete sker delvis i det verkställande utskottet.

Verkställande utskottet

Ansvarar för den löpande verksamheten rörande lagstiftning, ekonomi, organisationsfrågor, avdelningsstöd, samordning med RFSL Ungdom, varumärke och kommunikation, med mera, samt alla frågor av brådskande karaktär.

Sandra Ehne, förbundsordförande
Deidre Palacios, vice förbundsordförande
Frank Berglund, ledamot 
Lovise Brade Haj
, ledamot
Jêran Rostam, ledamot (RFSL Ungdom)
Alexander Clemenson, verksamhetschef (adjungerad utan rösträtt)
Lars Jonsson, politiskt sakkunnig (adjungerad utan rösträtt)

Lars Jonsson, ansvarig handläggare