Utskott

Styrelsens arbete sker delvis i det verkställande utskottet.

Verkställande utskottet

Ansvarar för den löpande verksamheten rörande lagstiftning, ekonomi, organisationsfrågor, avdelningsstöd, samordning med RFSL Ungdom, varumärke och kommunikation, med mera, samt alla frågor av brådskande karaktär.

Deidre Palacios, förbundsordförande
Frank Berglund, vice förbundsordförande
Moa Björnemalm, förbundskassör 
Lovise Haj Brade
, ledamot
Jêran Rostam, ledamot (RFSL Ungdom)
Peter Sidlund Ponkala, adjungerad ledamot utan rösträtt
Pär Viktorsson Harrby, verksamhetschef  och adjungerad ledamot utan rösträtt

Lars Jonsson, ansvarig handläggare