Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse för RFSL 2018

RFSL:S kongress 2018RFSL

Nedan följer RFSL:s valberednings förslag till ny förbundsstyrelse 2018, inklusive val till ordförande, vice ordförande och kassör. Även förslag på val till revisorer presenteras. Valberedningen redovisar också utgångspunkterna för sitt arbete och sina arbetsmetoder, samt alla de nomineringar som kommit in. Valen hålls under RFSL:s kongress i Skövde den 11-13 maj.

 

Förslag till ny förbundsstyrelse för RFSL

 

Förbundsordförande:

Sandra Ehne, RFSL Stockholm (nyval)

Vice förbundsordförande:

Deidre Palacios, RFSL Stockholm (nyval på posten, omval till styrelsen)

Kassör:

Andreas Saleskog, RFSL Blekinge (nyval på posten, omval till styrelsen)

Ledamöter:

Cihan Arikan, RFSL Malmö (omval)

Frank Berglund, RFSL Stockholm (nyval)

Lovise Brade Haj, RFSL Stockholm (nyval)

Tanya Charif, RFSL Göteborg (nyval)

Andreas Hernbo, RFSL Göteborg (nyval)

Preethi Huczkowski, RFSL Sundsvall (omval)

Saga Karlsson, RFSL Uppsala (nyval)

Camilla Schulz, RFSL Göteborg (nyval)

Emelie Mire Åsell, RFSL Stockholm (omval)

Ersättare:

Pell Uno Larsson, 1:e ersättare, RFSL Örebro (nyval)

Linda Moestam, 2:a ersättare, RFSL Luleå (nyval)

Madde Lundin, 3:e ersättare, RFSL Göteborg (nyval)

 

Förslag till revisorer för RFSL 

 

Auktoriserad revisor:  
Allegretto Revision AB, Lars Erik Engberg som huvudansvarig.

Övriga revisorer:
John Thornander, RFSL Dalarna (omval, sammankallande)

Mats Nordström, RFSL Stockholm (nyval)

Ersättare:

Sören Juvas, RFSL Dalarna (nyval)

 

Förslag till ny förbundsstyrelse – namnpresentationer:

Förbundsordförande

Sandra Ehne, RFSL Stockholm (nyval)

Jag heter Sandra Ehne och är 32 år. Utbildningsmässigt är jag statsvetare och konstvetare med inriktning på sexualpolitik. Sedan högstadietiden har jag suttit i styrelser, lett projekt och arrangerat konferenser och utbildningar.

Som ordförande för Stockholm Pride under 2014 och 2015 ledde jag arbetet med att stabilisera upp och utveckla festivalen. Mitt fokus var att professionalisera organisationen och samtidigt göra den mer inkluderande. En plattform som är så viktig för så många individer, och för den politiska debatten, måste funka för och tilltala alla hbtq-personer. Jag var under min tid som ordförande med och drev igenom att EuroPride arrangeras i Stockholm och Göteborg 2018. Innan Stockholm Pride var jag engagerad i RFSU.

Det senaste året har jag jobbat som pr-konsult och hjälpt företag, myndigheter och ideella organisationer att ta plats i samhällsdebatten. Innan det var jag under flera år chef för Scouternas mångfalds- och integrationsarbete. Scouterna är en av världens största organisationer med 50 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Jag har varit med och öppnat upp organisationen så att den ska fungera för fler barn och unga runt om i landet, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Som ordförande för RFSL vill jag föra samtalet om hur en bred och inkluderande, och samtidigt politiskt spetsig, hbtq-rörelse kan fungera i framtiden. Vilka ska vi vara till för? Hur kan vi organisera och engagera oss för att vi ska vara precis så välkomnande och vassa som vi vill och kan vara?

Sandra föreslås till förbundsordförande.

 

Vice förbundsordförande

Deidre Palacios, RFSL Stockholm (nyval till posten, omval till styrelsen)

Jag heter Deidre Palacios, är 36 år gammal, och bor i Stockholm och Umeå. Jag har studerat socialantropologi, genusvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

RFSL är en av de ledande hbtq-organisationerna globalt och är den ledande hbtq-organisationen i Sverige, och jag är oerhört stolt över vad vi med våra 36 avdelningar har byggt upp tillsammans!

Mitt allra första möte med RFSL var 2008 på en cafékväll. Sedan 2014 har jag varit ledamot i förbundsstyrelsen och i september 2017 blev jag tillförordnad vice förbundsordförande. I den rollen har jag fått en insyn i hur vårt påverkansarbete är uppbyggt, med allt från kontakt med regeringen och ministrar, till dialog med riksdagsledamöter, statliga utredare, utskott och departement.

Två saker jag är riktigt stolt över att ha varit med och utformat inom RFSL är den antirasistiska handlingsplanen och den antidiskrimineringspolicy som antirasistiska arbetsgruppen fick i uppdrag att utföra kongressen 2016.

Mitt arbete har alltid gått ut på att RFSL ska vara en plats för alla hbtq-personer oavsett vem du är! Det jag har lärt mig mest av inom RFSL var våren 2018 då jag reste runt till avdelningar och fick insyn i det otroliga arbetet som görs runtom i landet. Vi behöver en organisation där alla kan känna sig sedda och viktiga, där vi tar tillvara på alla kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Vi behöver också kunskapsutjämna och vara solidariska mot varandra. Så blir vi en enad och stark rörelse för förändring i Sverige och i världen!

Deidre föreslås till vice förbundsordförande.

 

Foto: Lena Dahlström

Förbundskassör

Andreas Saleskog, RFSL Blekinge (nyval till posten, omval till styrelsen)

Jag heter Andreas Saleskog och är en 35-årig Karlshamnsbo som är uppvuxen på landet utanför Bräkne-Hoby i Blekinge med djur och natur runt knuten. Jag är restauranglärare i botten men som just nu jobbar som ombudsman. Jag älskar mat och dryck och har pluggat fyra år på restauranghögskolan i Umeå.

Jag har varit aktiv i föreningslivet sen högstadiet och ett av mina första engagemang var i idrottsföreningen hemmavid. Jag har gedigen förenings- och styrelsebakgrund samt haft ett flertal ledande uppdrag inom bland annat Svenska Kyrkans Unga, arbetarrörelsen och andra föreningar på både lokal och nationell nivå. Jag har i nästan samtliga mina föreningsuppdrag arbetat med ledarskap, organisations- och medlemsutveckling på något sätt.

Mitt politiska engagemang har gett mig goda ledarerfarenheter och kunskaper i opinionsbildning och politiskt påverkansarbete som leder till förändring i vardagen för de som berörs. För mig handlar det om att ta ett demokratiskt ansvar. Jag har alltid engagerat mig i det jag gör och velat förändra och förbättra oavsett vilken organisation jag engagerat mig i. Jag har sedan mitt första elevfackliga uppdrag på högstadiet försökt påverka och arbeta mot orättvisor för ett rättvisare samhälle Jag brinner för aktivism, delaktighet och allas lika värde. Det är fantastiskt att få vara delaktig i en så otrolig rörelse som RFSL.       

Andreas föreslås till förbundskassör.

 

Ledamöter

Cihan Arikan, RFSL Malmö (omval)

Jag heter Cihan, är 30 år gammal, och bor i Malmö sedan 7 år tillbaka. Jag är född och uppvuxen på västkusten i Turkiet nära den antika staden Troja med föräldrar med olika minoritetsbakgrunder. Det är kanske inte förvånande att jag blev intresserad av historia, politik, internationella relationer och minoritetsfrågor tidigt under min uppväxt. Detta ledde så småningom  till att jag flyttade till Sverige för för att studera ett magisterprogram på Lunds universitet i utvecklingsstudier som statsvetare.

Jag hittade solidaritet och omtanke i RFSL Newcomers i Malmö och det gav mig inspiration att arbeta för att säkerställa rätten till asyl och trygghet för hbtqi-personer. Jag vill också arbeta mot rasism både inom vårt community och utanför. Just nu arbetar jag med att utveckla Newcomers verksamheten i Skåne, förutom att jag sitter i förbundsstyrelsen.

Förra mandatperioden engagerade jag mig mest i asyl- och migrationsfrågor, och i det internationella och antirasistiska arbetet. Dessa frågor kommer att vara fortsatt aktuella och jag kommer också fortsätta arbeta med dem tills levnadsvillkoren för hbtqi-personer som är asylsökande och/eller blir rasifierade förbättrats.

Cihan föreslås till ledamot.

 

Frank Berglund, RFSL Stockholm (nyval)

Jag kandiderar till förbundsstyrelsen för att vara med och bygga ett starkare RFSL. Sedan 2015 har jag varit med i RFSL:s förbundsstyrelse och verkställande utskott, och fått en mycket bra bild av organisationens utmaningar och potential.

Det jag vill fokusera på i styrelsen är att stärka det politiska påverkansarbetet. Mina viktigaste frågor är tillgången till jämlik hälsa, trans- och intersexpersoners rättigheter och asylrätt. Jag vill även vara med och förbättra RFSL:s interna strukturer och göra det lätt och roligt att vara engagerad i RFSL.

Min bakgrund i RFSL började när jag blev medlem 2011. Sedan dess har jag jobbat som skolinformatör för RFSL Örebro, varit distriktskassör i RFSL Ungdom Öst, ledamot, vice förbundsordförande och förbundsordförande i RFSL Ungdom, och RFSL Ungdoms representant i RFSL:s förbundsstyrelse och verkställande utskott. Utöver detta sitter jag som ledamot i LSU:s styrelse där jag har nära kontakt med stora delar av civilsamhället.

Frank föreslås till ledamot.

 

Lovise Brade Haj, RFSL Stockholm (nyval)

Jag är 37 år, bosatt i Stockholm med partner och två barn. Jag arbetar som universitetslärare i genusvetenskap och gillar konst, politik och vinterbad. Jag kandiderar till förbundsstyrelsen för att jag vill ge något tillbaka till en organisation som har betytt så mycket för mina och våra rättigheter och för att medverka till att driva framförallt RFSLs internationella arbete, det asylrättsliga arbetet och familjepolitiken framåt.

Jag tror att vår viktigaste styrka i vårt påverkansarbete är gemenskapen som vår organisation erbjuder och därför vill jag prioritera det organisatoriska arbetet genom att styrka lokalföreningarna, satsa på medlemsrekrytering samt genom att ännu tydligare positionera oss som en motvikt mot inskränkthet, ojämlikhet, rasism och nationalism. Samtidigt ser jag det som mycket viktigt att inte ska tappa vårt mest centrala uppdrag: att skapa förutsättningar för bättre liv för hbtq-personer samt att utmana hetero- och cisnormer och peka på hur de hänger ihop med klass, ras, tro och funktionsförutsättningar! Där tror jag att det är viktigt att vi vågar vara obekväma, kritiska och tydligare börjar placera ansvaret för hetero- och cisnormer hos dem som tjänar på dem – heterosamhället!

Lovise föreslås till ledamot.

 

Tanya Charif, RFSL Göteborg (nyval)

Jag heter Tanya Charif och är socionom och aktivist. På dagarna arbetar jag som utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att hbtq-diplomera hälso- och sjukvården samt ta fram en regional SRHR-strategi.

Jag är vice ordförande i Göteborg stads HBTQ-råd och har tidigare suttit som styrelseledamot i organisationer som West Pride och Kvinnofolkhögskolan. Jag har också i flera år arbetat som socionom i brukarnära organisationer, bland annat med ungdomar inom kultur och fritid. 2012 grundade jag den kommunala mötesplatsen för hbtq-ungdomar Gays in Angered som jag drev och utvecklade, samtidigt som jag arbetade på Guts, en mötesplats för tjejer och transpersoner. Under dessa år utbildade jag alla möjliga verksamheter och personalgrupper i frågor som rör hbtq-personers mänskliga rättigheter, social mobilisering och deltagande, normkritiskt ungdomsarbete, heder och hbtq, antirasism och intersektionalitet.

En röd tråd genom åren har varit att arbeta för att öka unga hbtq-personers hälsa genom att synliggöra behov och skapa möjligheter för målgruppen att läka, mobilisera och ta plats i samhället.

Tanya föreslås till ledamot.

 

Andreas Hernbo, RFSL Göteborg (nyval)

Mitt namn är Andreas Hernbo, jag är 28 år och jag är vice ordförande för RFSL Göteborg. För närvarande arbetar jag som verksamhetsutvecklare för ett politiskt ungdomsförbund. Större delen av mitt yrkesliv har jag tillbringat i idéell och idéburen sektor. Jag har främst sökt mig till uppdrag som hanterar organisation, ekonomi och marknadsföring. Samtidigt har jag hela tiden haft förtroendeuppdrag i andra föreningar vilket har gett mig en bred inblick i hur civilsamhället är uppbyggt.

Totalt har jag haft förtroendeuppdrag i ett tiotal idéburna organisationer. Min bakgrund är framförallt i människorätts- och HBTQ-rörelsen. Idag är jag ledamot i den nationella valberedningen för Röda Korsets Ungdomsförbund. Jag sitter också i en stadsdelsnämnd i Göteborg samt i Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter, där jag även är en del av regionens samråd för jämställdhet och HBTQ. På min fritid så sjunger jag i manskören Hellmans Drengar, som arbetar med genusfrågor och hbtq-tematik.

Andreas föreslås till ledamot.

 

Preethi Huczkowski, RFSL Sundsvall (omval)

Jag heter Preethi Huczkowski, är 37 år gammal, och identifierar mig som homosexuell intergender.  Tillsammans med fru och barn bor jag i Nolby strax utanför Sundsvall. I år firar jag 20 år som RFSL:are. Jag började min bana som aktivist i RFSL Östersund. Idag verkar jag i RFSL Sundsvall utöver mitt förtroendeuppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen den senaste mandatperioden. Det är en ära att ha fått det förtroendet.

Jag brinner för avdelningsfrågor och vill skapa ett större, modernt, tryggt och tillgängligt RFSL i hela Sverige. Andra frågor som intresserar mig särskilt är familjepolitik och seniorfrågor. Min långa och breda erfarenhet inom hbtq-rörelsen, tillsammans med mitt stora engagemang och optimism, ser jag som en stor tillgång om jag får förtroendet att fortsätta att utveckla RFSL för framtiden.

Preethi föreslås till ledamot.

 

Saga Karlsson, RFSL Uppsala (nyval)

Jag är 26 år och ordförande för RFSL Uppsala. Jag är väldigt tacksam och hedrad över valberedningens förtroende, då jag har ett brinnande intresse för hbtq-frågor och ser fram emot denna chans att fortsätta arbeta med påverkansarbete. Transfrågor och asylrättsfrågor ligger nära hjärtat för mig, men jag ser fram emot att arbeta för hbtq-personers rätt på alla fronter. Jag hoppas även kunna arbeta nära lokalavdelningarna och fortsätta arbetet med att underlätta samarbeten mellan olika avdelningar samt mellan dessa och förbundet  då jag ser avdelningarna som en väldigt viktig del av RFSL.

Jag har en passion för coachning och arbetsprocesser. I mitt dagtidsarbete är jag agil coach och programmerare på ett IT-bolag, vilket innebär att jag är van att ta stort ansvar och att sätta mig in i nya situationer snabbt. Som person är jag positiv, nyfiken och tycker om att arbeta med andra.

Saga föreslås till ledamot.

 

Camilla Schulz, RFSL Göteborg (nyval)

Min bakgrund som socialarbetare i en ideell organisation har format mig till en person som alltid är beredd på tvära kast och snabba beslut samt att möta människor från samhällets alla positioner. De senaste åren har jag arbetat med att organisera människor i utsatthet, för att kräva politiska förändringar på lokal och nationell nivå. Då jag har hela landet som arbetsplats så har jag ett stort kontaktnät, och det gäller allt från journalister, politiker och personer i samhällets periferi.

Mitt liv är flexibelt, jag är ofta på resande fot och jag tror att det är en del i att jag tycker om det handfasta och strukturerade i styrelsearbetet i RFSL Göteborg där jag är ordförande. Att våra seniorer får en trygg ålderdom är otroligt viktigt för mig, men jag lägger också mycket tid på att unga transpersoner ska få den vård och det bemötande de har rätt till. Migration är en ständigt återkommande fråga, både på lokal, nationell och internationell nivå, som jag bär extra i mitt hjärta.

Camilla föreslås till ledamot.

 

Emelie Mire Åsell, RFSL Stockholm (omval)

Jag har suttit i RFSL:s förbundsstyrelse de senaste 6 åren. För mig har RFSL varit en viktig plats där jag kan få bidra i arbetet för förbättrade lagar och livsvillkor för hbtq-personer. Under dom senare åren har jag valt att fokusera mer på politisk påverkan och främst inom trans- och intersexpolitiska frågor. Jag gillar det lobbyistiska hantverket och har arbetat med det främst inom hbtq-rörelsen men jag har även varit anställd som politisk sekreterare. Jag har varit anställd hos flera olika organisationer i civilsamhället, bland annat som utbildningsansvarig i mångfaldsfrågor.

Idag arbetar jag på Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, med ansvar för informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för unga nyanlända. Dessa olika roller tror jag ger mig en bra förståelse i styrelsearbetet i stort men även den strategiska ledningen av kansliet. Jag har länge arbetat med normkritik och tycker det är viktigt att RFSL arbetar för att alla hbtq-personer ska få en självklar plats i vår medlemsrörelse. Jag hoppas kunna bidra till att intersexfrågor och intersexpersoner tydligare blir inkluderade i RFSL.

Emelie Mire föreslås till ledamot.

 

Ersättare

Pell Uno Larsson, RFSL Örebro (nyval)

Jag heter Pell Uno Larsson och är född 1941 och uppvuxen i Kvarnåker, en by i Dala-Järna.

Jag är intresserad av det mesta som berör människor och har under mina levnadsår skaffat mig bred kompetens som jag hoppas skall gagna RFSL:s verksamheter.  Yrkesmässigt har jag arbetat på bruk, på gasverk och som sjuksköterska. Jag har även arbetat som chef för FN:s sjukhus i Libanon och som lärare och rektor på vårdhögskolan i Örebro. Som RFSL:are har jag varit ordförande för en lokalavdelning, utbildat, och erhållit RFSL:s stipendium från Robert Karlssons minnesfond. År 2015, i samband med Stockholms Pride, utsågs jag till Sveriges HBTQ-vardagshjälte.

Sexualpolitiskt är jag särskilt engagerad i seniorfrågor. Personer över 65 åt utgör ungefär en fjärdedel av befolkningen och det är viktigt att vår erfarenhet och kompetens tas tillvara. Jag har också många års erfarenhet av partipolitiskt arbete på lokal och regional nivå.

Pell Uno föreslås till 1:e ersättare.

 

Linda Moestam, RFSL Luleå (nyval)

Jag är ständigt driven av en feministisk ingång och sedan länge engagerad i hbtq-frågor och jämställdhet inom ramen för ett större grepp kring mänskliga rättigheter. Har tidigare varit med och startat upp RFSL Luleå och norra Norrbottens län, och gick sedan vidare till att vara anställd för att driva RFSL:s arbete framåt, regionalt och till viss del nationellt.

Jag blev efter några år intresserad av att inom fler sektorer komma närmare möjligheter att påverka riktlinjer i Norrbotten för hur frågor kring bland annat hbtq-personers rättigheter synliggörs och arbetar därför idag till vardags som folkhälsostrateg, sakkunnig inom jämställdhet och jämlikhet på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten. I mitt uppdrag ligger bland annat hbtq-frågor med avstamp ur ett förebyggande förhållningssätt där jag tillsammans med bland annat RFSL som en av de viktigaste samverkansaktörerna, fortsätter att föra upp hbtq-frågor högst upp på agendan. Jag vill se att fler aktörer förstår vikten av att integrera bredare perspektiv på kön, könsidentitet och olika uttryck för vad det kan innebära att vara människa. Att vi vågar syna vad som ligger till grund för samhälleliga orättvisor, att vi talar om makt och om på vilka sätt vi behöver göra nytt, göra om och annorlunda för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Linda  föreslås till 2:a ersättare.

 

Madde Lundin, RFSL Göteborg (nyval)

Jag är en 36-årig BlatteTrans som bor i Göteborg. Jag har alltid engagerat mig och arbetat med rättighetsfrågor på olika sätt. De senaste åren har jag arbetat med att ta fram en icke-diskriminerande rekryteringsmetod på det anti-rasistiska och feministiska resurscentret Interfem och startat upp lokala och digitala mötesplatser för HBTQ-ungdomar på Lesbisk Makt.

Just nu arbetar jag med kommunikation och engagemang på RFSU Göteborg. På fritiden håller jag just nu på med att ta fram en antologi om hur det är att leva som BlatteTrans i Sverige. Till förbundsstyrelsen kommer jag ta med mig mina kunskaper om ideell sektor, digitalt påverkansarbete och hur en kan motverka rasism, hetero-cis-sexism och otillgänglighet. I förbundsstyrelsen vill jag framförallt engagera mig i och arbeta med internationella och migrationspolitiska frågor.

Madde föreslås till 3:e ersättare.

 

Revisorer

Allegretto Revision AB  (auktoriserad revisor)

Allegretto Revision AB är ett etablerat företag som arbetar med bland annat revision och rådgivning. Så här presenterar de sig själva:

“Revision är vår kärnverksamhet som vi ständigt utvecklar och effektiviserar. Revisionen är grunden för att skapa trygghet. I revisionen fångar vi upp märkligheter, sådant som kan förbättras, sådant som gör det svårt att se verkligheten. Med våra råd och tips kan du skapa bättre beslutsunderlag och ta bättre beslut.
Vi följer FARs allmänna villkor för revision respektive rådgivning. Se www.far.se. Revision skapar förtroende för ditt företag.”

Företaget Allegretto Revision AB är en så kallad juridisk person och tillhandahåller Lars Erik Engberg, som är auktoriserad revisor, om kongressen yrkar bifall för förslaget.

 

John Thornander, RFSL Dalarna (omval, sammankallande)

Jag är 51 år gammal och bor i Borlänge. Jag har ett mångårigt förflutet som aktiv inom föreningslivet, främst inom Liberalerna. För närvarande är jag ersättare i landstingsfullmäktige i Dalarna, ledamot i kommunfullmäktige i Borlänge för Liberalerna och även nämndeman i Svea Hovrätt. Jag har varit en av RFSL:s revisorer sedan 2016. Förutom med politiska uppdrag arbetar jag till vardags som busschaufför.

 

Mats Nordström, RFSL Stockholm (nyval)

Jag heter Mats Nordström och har sedan 1999 varit engagerad i hbt-rörelsen bland annat i styrelsen för Stockholm Pride, varav ett år som ordförande. Dessutom i föreningen Gay Camp som styrelseledamot. Jag är nu förbundsordförande i HBT-liberaler sedan 2015 och varit engagerad i styrelsen sedan 2010, varav två år som kassör.

Jag har varit engagerad i föreningar sedan 1973 och är väl insatt i föreningslivet. Mellan åren 1990-2013 har jag varit ordförande i flera bostadsrättsföreningar. Sedan 2002 har jag arbetat med ekonomi som förvaltare för bostadsrättsföreningar.

Sören Juvas, RFSL Dalarna (nyval, ersättare)

Jag heter Sören, är 49 år, och bosatt i Dalarna sedan tio år. Jag blev aktiv i RFSL under tidigt 90-tal och har varit ordförande i RFSL Örebro och RFSL Linköping. På kongressen i Östersund 1996  blev jag invald i RFSL:s förbundsstyrelse. Åren 2001 till 2010 var jag RFSL:s förbundsordförande. Jag har även varit vald som ILGA Europas manlige företrädare i ILGA Worlds styrelse. Idag är jag förbundsordförande för HBT Socialdemokrater.

 

Valberedningens utgångspunkt

Valberedningens utgångspunkt är att en förbundsstyrelse behöver bred kompetens, god ledningsförmåga  och politisk omvärldsorientering.

Kompetens

RFSL:s förbundsstyrelse behöver ha en bred kompetens och personer med många olika erfarenheter och färdigheter. För att förbundet på ett bra sätt ska kunna bedriva sitt arbete såväl lokalt, nationellt och i internationella sammanhang behövs erfarenheter av politiskt påverkansarbete från samtliga dessa nivåer i en förbundsstyrelse. Det behövs kunskaper om och erfarenheter av politisk strategi och kommunikation. Ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv som genomsyrar arbetet krävs i förbundsstyrelsen.

Ledning

RFSL:s organisation består av tre delar. Förbundet samlar 37 lokala medlemsorganisationer och en mängd olika projekt, medan insamlingsstiftelsen samlar in pengar. RFSL Media & Info AB säljer utbildningar och certifiering till kunder i offentlig och privat sektor. En förbundsstyrelse behöver ha god kontakt med organisationens olika delar och styra och leda förbundets arbete.

Omvärldsorientering

RFSL för kampen för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter lokalt, nationellt och internationellt. På senare tid har det allmänna politiska läget förändrats i Europa och världen. Detta riskerar att hota hbtq-personers rättigheter. Även i Sverige har det politiska landskapet förändrats. Som exempel har Sverigedemokraterna etablerat sig i riksdagen och kommuner runt om i landet. RFSL behöver en förbundsstyrelse som kan navigera strategiskt klokt i denna politiska omvärld. På så sätt kan förbundet även fortsättningsvis vara en viktig röst i opinionsbildningen och en progressiv politisk aktör.

Valberedningens arbete

Vid kongressen 2016 utsågs en valberedning bestående av följande personer:

Ulrika Westerlund, RFSL Stockholm –ordförande
Olof Svensson, RFSL Göteborg
Thera Therese Jacobzon, RFSL Borås
Annelie Skogsberg, RFSL Kalmar
Vanim Zetreus, RFSL Örebro
Ibou Dieye Dieye, RFSL Malmö
Felicitas Falck, RFSL Stockholm
Fox Foxhage, RFSL Värmland
Anna-Katrin Berg, RFSL Göteborg

Under arbetets gång har Olof Svensson, Thera Therese Jakobzon, Anneliee Skogsberg och Ibou Dieye Dieye valt att lämna valberedningen.

Förutsättningar för valberedningsarbetet

Valberedningen har tagit emot ett mycket stort antal nomineringar och namnförslag, både på sittande förtroendevalda och nya kandidater. Personer har föreslagits både till posterna som ledamot och till posterna som ordförande och vice ordförande. Medlemmar, styrelsemedlemmar och tjänstepersoner har på ett generöst sätt delat med sig av sina perspektiv och synpunkter till valberedningen. Ur ett så stort material av föreslagna har valberedningen behövt göra ett urval. Dock har alla som velat fått en chans att svara på en enkät.

Under mandatperioden lämnade ordföranden sin roll på grund av sjukskrivning. Den valde vice ordföranden utsågs då av förbundsstyrelsen till tillförordnad ordförande. I detta läge ombads valberedningen av förbundsstyrelsen att bereda ett förslag till tillförordnad vice ordförande. Valberedningen var enig i sitt förslag till tillförordnad vice ordförande, utifrån omfattande kommunikation med personerna i styrelsen, och förslaget antogs enhälligt av styrelsen. Denna process gav valberedningen djupare insyn i förbundsstyrelsens arbete och interna dynamik. Förbundsstyrelsen antog förslaget som tillförordnad vice ordförande enhälligt.

Valberedningens arbetsmetoder

Valberedningen har att förelägga kongressen förslag till de förtroendeposter kongressen ska välja enligt gällande stadgar, enligt gällande arbetsordning. Valberedningen har valt att operationalisera sitt arbete genom att använda följande metoder:

  • Samtal har förts med personerna i sittande förbundsstyrelse
  • Samtliga föreslagna (nominerade och namnförslag) och intresserade personer har fått möjlighet att svara på en skriftlig enkät och lämna in cv:n
  • Arbetsprover med konkreta frågor har distribuerats till och besvarats av utvalda nya ordförandekandidater
  • Intervjuer har genomförts med utvalda kandidater
  • Kommunikation har skett med chefer och personal på förbundskansliet
  • Valberedningen har under mandatperioden haft ett tjugotal interna möten, fysiskt eller digitalt

Överväganden

Valberedningen har övervägt och värderat den information som den tagit del av. Målet har varit att lägga fram ett förslag som fungerar som helhet. Detta innebär med nödvändighet att personer med stor kunskap och viktiga erfarenheter inte har kunnat komma med i valberedningens förslag.

Enligt RFSL:s stadgar ska mångfald i förbundsstyrelsen eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt. Den mångfald som åsyftas kan exempelvis gälla sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, fysisk och psykisk funktion, ålder, socioekonomisk bakgrund och geografisk spridning. Valberedningen har så långt vi sett det praktiskt möjligt tagit hänsyn till dessa aspekter. Hänsyn har också tagits i förhållande till valberedningens arbetsordning och förbundets verksamhetsplan. Valberedningen föreslår personer för omval och nyval för att få en balans mellan kontinuitet och förnyelse i förbundsstyrelsen.

 

Övriga nominerade som inte ingår i valberedningens förslag

Nedan redovisas de personer som har nominerats till RFSLs förbundsstyrelse. Flera av dessa har då vi kontaktat dem, tidigt i vår urvalsprocess, meddelat att de inte vill kandidera till förbundsstyrelsen och har således dragit tillbaka sin kandidatur. Andra har dragit tillbaka sin kandidatur senare under urvalsprocessen. Tillbakadragen kandidatur anges intill namnet. Flera personer nedan har vid vår initiala förfrågan om nomineringen är giltig eller inte meddelat att de står till förfogande i valberedningens urvalsprocess och de har således ingått i denna. Det är dock ännu oklart för oss om de vidhåller sin kandidatur och avser att kandidera till förbundsstyrelsen vid kongressen eller ej. För de som redan har meddelat att deras kandidatur kvarstår och gäller under kongressen, står detta angivet invid namnet.

Adam Alian – nominerad till ledamot – har dragit tillbaka sin kandidatur

Adrian Kunce – nominerad till ledamot

Andres Esteche – nominerad till ledamot

Anton Dmytriiev – nominerad till vice ordförande samt ledamot – har dragit tillbaka sin kandidatur

Conny Wahlström -nominerad till vice ordförande samt ledamot –  har vid kontakt om nomineringen tackat nej

Felix Lekare – nominerad till ledamot – har dragit tillbaka sin kandidatur

Frida Samuelsson – nominerad till ledamot – har vid kontakt om nomineringen tackat nej

Helena Carlsson – nominerad till ledamot samt ersättare – har meddelat fortsatt kandidatur 

Haydar Adelson – nominerad till ledamot – har vid kontakt om nomineringen tackat nej

Ingela Steij Stålbrand – nominerad till ledamot – har vid kontakt om nomineringen tackat nej

Johan Holmgren – nominerad till ledamot

Magnus Kolsjö – nominerad till ordförande – har dragit tillbaka sin kandidatur

Marianne Möllerström – nominerad till vice ordförande – har meddelat fortsatt kandidatur

Marie Everlönn – nominerad till ledamot

Monica Amante – nominerad till ordförande

Niclas Sandin – nominerad till kassör – har vid kontakt om nomineringen tackat nej

Promethea Echenique – nominerad till ledamot

Sussi Melina Boström Mehari – nominerad till ledamot – har vid kontakt om nomineringen tackat nej

Tobias Johansson – nominerad till ledamot – har vid kontakt om nomineringen tackat nej

Tom Summanen – nominerad till ledamot-  har dragit tillbaka sin kandidatur

 

Personer som har erbjudits en plats i valberedningens förslag som skiljer sig från den de nominerats till är följande:

Andreas Saleskog- nominerad till ordförande, föreslagen som kassör

Camilla Schultz -nominerad till ordförande, vice ordförande, ledamot, ersättare – föreslagen som ledamot

Madde Lundin – nominerad till ledamot, föreslagen som ersättare

Pell Uno Larsson – nominerad till ledamot, föreslagen som ersättare

Linda Moestam – nominerad till ordförande samt ledamot, föreslagen som ersättare

Kontakt

Ulrika Westerlund ordförande i valberedningen, tel 070-345 01 83