VD till RFSL Utbildning AB

Jobba hos ossRFSL

Är du en social entreprenör som har viljan och förmågan att tillämpa affärsmässiga principer för att göra skillnad i samhället? Motiveras du av att få omsätta ditt nytänkande i praktisk verksamhet tillsammans med andra? Då tror vi att det är dig vi söker!

Om rollen

I rollen som VD är ditt övergripande ansvar att leda RFSL Utbildning AB så att bolagets tjänster inom utbildning och konsultande gör företag, organisationer och ledare mer inkluderande med kompetens i hbtqi-frågor, och ger vinst till ägaren RFSL för ökat oberoende i arbetet med hbtqi-personers rättigheter.

Bolaget ska växa kraftigt, med ekonomisk stabilitet, under kommande år och behålla en kultur av ständig utveckling och förnyelse. Detta innebär bland annat att du ansvarar särskilt för externa relationer, strategiska kundkontakter och för långsiktig strategi.

Du har direkt personalansvar för bolagets säljteam samt övergripande personalansvar för utbildningsverksamheten med hjälp av en teamledare och en kvalitets- och affärsutvecklingsansvarig.

Som VD är du också bryggan mellan föreningen RFSL och utbildningsbolaget och fungerar dessutom som utvecklingschef för hela RFSL, som i korthet innebär att identifiera möjliga samarbeten och synergier inom RFSL:s organisation och att bidra till hela RFSL:s verksamhet.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:

 • Strategiskt leda och ansvara för bolagets kvalitet, lönsamhet och affärsutveckling gentemot bolagsstyrelsen och ägaren
 • Driva och leda bolaget och dess medarbetare utifrån ägardirektiv, affärsidé och säljstrategi.
 • Representera RFSL Utbildning externt och leda det uppsökande säljarbetet
 • Ta fram, förankra och följa upp målsättningar, strategier och nyckeltal
 • Leda bolagets säljarbete via säljteamet och ansvara för budget och ekonomiarbete (med hjälp av RFSL:s ekonomienhet)
 • Inneha arbetsgivaransvaret och leda bolagets medarbetare, timanställda och samarbetskonsulter
 • Skapa förutsättningar för att medarbetarna når sin potential och håller hög kvalitet i sitt arbete samt trivs på jobbet
 • Delta i ledningsgruppsarbete på RFSL, lett av RFSL:s verksamhetschef
 • Agera utvecklingschef på RFSL för utvalda processer i nära arbete med RFSL:s verksamhetschef

Om dig

Som person leder, motiverar och engagerar du andra för att nå gemensamma mål. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och gillar att ta eget ansvar för ditt arbete och att självständigt driva processer framåt.

För att känna dig som hemma i rollen bör du ha en förmåga att skapa kontakter och underhålla långvariga relationer i yrkesmässiga sammanhang. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer, ser till sakers långsiktiga betydelse och anpassar dina handlingar till detta, samt sätter upp höga mål och arbetar hårt för att nå dem.

Vidare tror vi att du stortrivs i sammanhang där du får komma med nya idéer och angreppssätt samt att få möjlighet att omsätta dessa i praktiken. Är du dessutom en person som kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram samt ser till att förväntningarna är klara för alla berörda parter är vi övertygade om att du kommer att bli framgångsrik i rollen som VD hos oss.

I den här rollen efterfrågar vi följande kunskaper och erfarenheter:

 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • Grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Grundläggande kunskaper i företagsekonomi
 • Grundläggande kunskaper om normkritiskt förändringsarbete
 • Erfarenhet av större förändringsarbete/utvecklingsarbete och/eller erfarenhet av att ha startat och drivit en verksamhet
 • Erfarenhet av arbete i eller nära kommersiell verksamhet
 • Erfarenhet av personalansvar
 • Erfarenhet av försäljning

Erfarenhet från ideell verksamhet, mänskliga rättigheter eller arbete med hbtqi-frågor är meriterande. Vi välkomnar särskilt sökande som breddar vår ledning med nya kompetenser och erfarenheter, t ex kring att möta rasism. Vi förutsätter att du delar RFSL:s antirasistiska och feministiska värderingar!

Vårt erbjudande

RFSL är en arbetsgivare där vi månar om våra medarbetares välmående och utveckling. Hos oss blir du en del av ett expansivt team där vi värdesätter stor flexibilitet, professionalitet och eget ansvar i en ideell organisation som dagligen gör skillnad för hbtqi-personer i Sverige och internationellt.

En karriär hos oss innebär bland annat:

 • Ett stimulerande jobb i en spännande miljö
 • Stor frihet att välja arbetssätt och arbete på kontor eller distans
 • Tjänstepension, föräldralön och många andra kollektivavtalade förmåner
 • Stor möjlighet att påverka hur RFSL:s utbildningsbolag och hela RFSL kan utvecklas
 • Möjlighet att stärka mänskliga rättigheter och demokratiska värden – ett arbete som blir allt viktigare i ett hårdnande samhällsklimat

Om anställningen

Detta är en heltidsanställning med tillträde i oktober eller enligt överenskommelse. Då det är en VD-tjänst med direktrapportering till styrelsen omfattas den inte av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

RFSL har sitt huvudkontor i centrala Stockholm men tjänsten kan utföras på distans inom Sverige med eventuellt regelbundna resor till Stockholm. Vi omfattas av Bransch och löneavtalet Ideella och Idéburna Organisationer mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen/Vision/Akademikerförbundet.

Ansök gärna snarast möjligt då vi rekryterar löpande, dock senast 31 juli.

Om oss

RFSL Utbildning AB är den ideella föreningen RFSL:s helägda utbildningsbolag med cirka 10 medarbetare.  Utbildningsbolaget är självförsörjande på kommersiella villkor och tillhandahåller tjänster inom utbildning, processledning och konsultande med syftet att hjälpa företag, organisationer och ledare att bli mer inkluderande och hbtqi-kompetenta. Vi jobbar ständigt med affärsutveckling och är idag Sverigeledande inom hbtqi-certifieringar samt erbjuder chefsutbildning, skräddarsydda utbildningar och webbutbildningar.

RFSL Utbildning AB förnyar sig ständigt och har en nyckelroll i RFSL:s utveckling, genom att sprida kunskap om hbtqi-frågor, få fler att kunna arbeta med hbtqi-frågor och genom att finansiera viktig verksamhet inom RFSL. Läs mer här.

Ansökan

Skicka din ansökan

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.