Riktlinjer för Colour of Love

Jobba hos ossRFSL

Alla som arbetar med Colour of Love måste följa projektets riktlinjer.

 • Ha genomgått en Colour of Love-utbildning.
 • Dela Colour of Loves åsikter kring prevention, sexualsyn, 
normer
  och alla människors lika värde.
 • Vara professionell och respektera gränsen mellan personligt och privat.
 • Kunna informera både enskilt och tillsammans med andra.
 • Kunna ta initiativ och vilja prata med målgruppen.
 • Använda Colour of Loves metoder i sitt kampanjarbete.
 • Ha tillräckliga faktakunskaper.
 • Vilja fortsätta utvecklas och kunna be om hjälp.
 • Kunna passa tider och vara pålitlig.
 • I övrigt följa Colour of Loves riktlinjer 
vid kampanjarbete.