RFSL söker ny verksamhetschef

Jobba hos ossRFSL

RFSL är riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter. Vi söker nu en ny verksamhetschef som vill leda vår ledningsgrupp och den dagliga verksamheten på förbundskansliet. Verksamheten är placerad i Stockholm med över 50 dedikerade medarbetare med spetskompetens inom sina respektive områden. Förbundet samverkar med lokalföreningar runt om i hela landet och stöttar verksamhet i ett stort antal andra länder.

Om uppdraget
Verksamhetschefen är högste tjänsteperson i en politiskt styrd medlemsorganisation, arbetar på förbundsstyrelsens mandat och arbetsleds av heltidsarvoderad förbundsordförande. Som verksamhetschef leder du ledningsgruppen och har verksamhetsansvar och personalansvar för förbundskansliets verksamhet. Du är länken mellan kansliet och den demokratiskt valda förbundsstyrelsen.

I uppdraget ingår att vara:
● ytterst ansvarig för att personalen på kansliet har en ordentlig och välfungerande arbetsmiljö
● ekonomiskt ansvarig för kansliets verksamhet och för att säkra framtida finansiering
● den som sätter mål och övergripande ramar för arbetets organisering, ser till att kansliet levererar enligt sitt uppdrag och ansvarar för att det vi gör håller hög kvalitet
● ledande i att operationalisera arbetet med strategiska utvecklingsfrågor och den som planerar för RFSL:s verksamhet några år framåt, i tät dialog med förbundsstyrelsen

Vi föreställer oss att vår kommande verksamhetschef är en:
Inkluderande ledare: Du gillar att leda, kan röra dig mellan strategiskt och operativt arbete och arbetar inkluderande med struktur och tydliga processer.
Visionär realist: Du kan bistå styrelsen i att staka ut riktningen för framtidens hbtqi-rörelse och samtidigt hålla fokus på att skapa goda och rimliga förutsättningar för personalen på kansliet.
Pragmatisk idealist: Du brinner för hbtq-frågor och är tydlig med vart du är på väg, men är samtidigt ödmjuk inför att verksamheten alltid rör på sig och att rörelsen är politisk, såväl internt som i sin omvärld.

Därutöver måste verksamhetschefen på RFSLs förbundskansli vara en dynamisk och lyhörd person som förmår att skapa riktning och gemenskap i en tid av utveckling. Du är öppen och har lätt att kommunicera med olika personer i olika miljöer och sätter en ton av professionalism, stolthet och framåtanda i ditt ledarskap. Du räds inte konflikter och tycker att det är spännande med förändring.

Förutsättningar för att lyckas i tjänsten:
● Kunskap om och erfarenhet av arbetsgivaransvar, HR och förmåga att leda chefer med delegerat personal- och budgetansvar, då du kommer ha det övergripande ansvaret för kansliets personal.
● Erfarenhet av och kunskap om ekonomiskt styrning och ekonomisk strategi, gärna i en projektstyrd ekonomi, då du tillsammans med ekonomichefen har det operativa ansvaret för RFSL:s ekonomi.
● Erfarenhet av och kunskap om operativt och strategiskt ledningsarbete i ideellt och politiskt ledda organisationer, då du är organisationens högsta tjänsteperson och länken mellan styrelse och kansli
● Kunskap om hbtq-frågor och normkritiska förhållningssätt samt erfarenhet av att leda maktkritiska organisationer, då vi vill se ett ledarskap som präglas av de värden som RFSL står för
● Att kunna kommunicera väl i tal och skrift i svenska och engelska, då båda språken används i den dagliga kommunikation på kansliet

Följande är meriterande för tjänsten:
● Flera språk utöver svenska och engelska
● Erfarenhet av och kunskap om att driva bolag
● Erfarenhet av att driva insamlingsstiftelse
● Erfarenhet av säkerhetsarbete
● Engagemang i hbtq-rörelsen

För att söka
Svara på frågorna i formuläret nedan och skicka de tillsammans med ditt CV till rekrytering@rfsl.se senast 2 juni. Ansökningarna kommer bedömas därefter och de som går vidare kommer att få göra ett arbetsprov i början av juni. Därefter följer intervjuer och referenstagning.

Om RFSL
RFSL är en folkrörelse med cirka 40 avdelningar runt om i Sverige. Det övergripande syftet med vår verksamhet är att förbättra helhetssituationen för hbtqi-personer i Sverige och internationellt. Utgångspunkten för vårt arbete är de principer och ställningstagande som medlemmarna beslutar om på våra kongresser och ideellt engagemang är den viktigaste arbetsformen för RFSL.
På förbundskansliet arbetar cirka 50 personer med internationell verksamhet, utbildningar för offentliga och privata aktörer, politisk påverkan, stöd till RFSL som folkrörelse, hälsofrämjande arbete och ekonomi. Majoriteten av vårt arbete sker i projektform, men vi driver även ett kommersiellt bolag och en insamlingsstiftelse.
RFSL:s arbete vilar på en antirasistisk och feministisk grund. Det innebär att vårt arbetssätt präglas av en vilja att synliggöra och utmana maktstrukturer i samhället såväl som i vår egen organisation.